Kafiste 150Cappuccino u kapucínů

Rádi Vás zveme na "Cappuccino", které se koná obvykle první sobotu v měsíci po ranní mši svaté, s výjimkou letních prázdnin. Jedná se o neformální posezení farníků a přátel u speciálně připravené kávy. Těšíme se na viděnou snad 5. února 2022.

 

Zároveň dopředu prosíme o pomoc se zajištěním občerstvení. Setkání navazuje na ranní mši svatou, která začíná v 8 h. Přijít se dá tedy po bohoslužbě přes kostel, popř. můžete zazvonit na klášterní refektář, kde "Cappuccino" asi od 9 h probíhá.