Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté:

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv. ve 13 h, kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Jarosława Zygmunta, tel. 730 168 096.

 

susicekostelnewweb
 

Ohlášky pro 25. neděli v mezidobí

 • Pondělí: památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků; úterý: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty; středa: památka sv. Ignáce ze Santhià, kněze; čtvrtek památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze; příští neděle: 26. v mezidobí.
 • Při liturgii „v době covidové“ stačí mít respirátor, zachovávat rozestupy a použít dezinfekci.
 • Kostel na Andělíčku je v září otevřený pro poutníky vždy v neděli od 14 do 17 h.
 • O. Jaroslaw prosí rodiče, aby přihlásili své děti na výuku náboženství ve škole.
 • V pondělí se můžete od 18 h připojit k modlitbě za závislé s komunitou Cenacolo a ve 20 h na ni navážou Modlitby žen, úvodní zamyšlení bude na téma „Dary nedokonalosti“.
 • V úterý probíhá setkávání maminek s malými dětmi na sušické faře od 10 do 11 h.
 • Před čtvrteční liturgií, tedy od 17.30 h, můžete u Sv. Václava využít přímluvné modlitby.
 • Ve čtvrtek se koná v 18 h mše sv. v Podmoklech. V pátek na Srní začíná setkání Mariapoli, které pořádá Hnutí fokoláre. A v sobotu ve 14 h se uskuteční česko-německá poutní bohoslužba na Mouřenci.
 • V úterý 28. 9. se koná v kostele sv. Václava pouť v 9 h (s doprovodem chrámového sboru, hlavním celebrantem je želivský opat Jáchym Jaroslav Šimek) a v 18 h; o. Jaroslaw prosí o přinesení plodů z úrody na výzdobu kostela do sakristie u Sv. Václava (do soboty 25. 9.); od 15 h proběhne na farní zahradě farní den. V děkanském kostele bude příští neděli a také o slavnosti sv. Václava sbírka určená na opravy farního kostela a fary.
 • V neděli 3. 10. v 19 h vstoupíme do slavnosti sv. Františka obřadem Transitus. V pondělí 4. 10. plánujeme bohoslužby v 8 a v 18 h. Hostem bude P. Roman Dvořák. Po večerní mši sv. jste zváni na pohoštění. Dopředu děkujeme všem, kdo něco dobrého přinesou.
 • Zájemci o diecézní pouť 9. 10. v Českých Budějovicích se mohou hlásit ve farní sakristii.