Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté:

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv. ve 13 h, kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 
 

Ohlášky pro slavnost Panny Marie Bolestné

 • Středa: památka sv. Konráda z Parzhamu, řeholníka; pátek: svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka; sobota: svátek sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka; příští neděle: 4. velikonoční.
 • Velmi děkujeme všem, kdo se podíleli na dnešní slavnosti Panny Marie Sušické. Zvláště děkujeme chrámovému sboru a také těm, kdo připravovali kostel pro dnešní liturgii.
 • V neděli můžete navštívit dodatečnou mši sv. v 17 h ve farním kostele.
 • Ve středu se v kostele sv. Felixe slouží výjimečně mše sv. v 19 h, po ní pak terciáři budou mít volby do rady místního bratrského společenství SFŘ.
 • Farní rada se sejde ve středu od 19 h na faře.
 • Po dobu oprav budětického kostela se nedělní mše svaté v 9.30 h překládají do Rabí. V Rabí se ve stejné době nebudou konat sobotní bohoslužby.
 • V sobotu o. Marek prosí o pomoc s pořezáním a uskladnění dřeva, které farnost dostala. Kdo by mohl pomoci i s motorovou pilou, je vítán od 8.15 h na farní zahradě.
 • Aktualizované informace o opatřeních při bohoslužbách „v době covidové“ najdete na portálu Ministerstva vnitra.