Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté:

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv. ve 13 h, kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Jarosława Zygmunta, tel. 730 168 096.

 

susicekostelnewweb
 

Ohlášky pro 2. neděli v mezidobí

 • Pondělí: památka sv. Antonína, opata; úterý: památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů; čtvrtek: nezávazná památka sv. Šebestiána, mučedníka; pátek: památka sv. Anežky, panny a mučednice; sobota: nezávazná památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka; příští neděle: 3. v mezidobí.
 • Dnešním dnem končí Tříkrálová sbírka. Děkujeme za Vaši štědrost.
 • Zdravotníci z nemocnice velmi děkují za Vaši modlitební podporu i za poslané balíčky.
 • O. Jarosław je vděčný za Vaši sobotní pomoc při brigádě na farní zahradě.
 • Pondělní Modlitby žen začínají ve 20 h v refektáři krátkým zamyšlením nad „Dary nedokonalosti“.
 • V úterý ve 20 h, v rámci Večerů pro muže, se v klášteře uskuteční přednáška Mgr. Vladimíra Ledviny „Křesťan a peníze“ s podtitulem „Podnikání podle biblických principů“.
 • Od úterý probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • V pátek v 19 h se na faře koná první organizační setkání biřmovanců.
 • Na Neděli Božího slova, tedy na 23. 1., je vyhlášena sbírka určená na podporu Českého katolického biblického díla.