adventproženy21webSušický Advent pro ženy

V neděli 12. prosince 2021 v rámci "Adventu pro ženy" si můžete přijít poslechnout zamyšlení sestry Vlasty Čaplové nad třemi příchody Ježíše Krista. Kdy a kde? V refektáři sušického kláštera od 14.30 h.

 

Nejdřív bude přednášející uvažovat o Ježíšově příchodu na konci časů jako o cíli, k němuž směřujeme. Námětem druhé části promluvy bude Ježíšovo vejití do mého "teď". A nakonec se pozornost zaměří na tajemství Vtělení z perspektivy Matky Boží, která bude představena jako dcera, nevěsta a matka. To všechno by zúčastněné mělo přivádět k odpovědi na otázku, kým jsme v Božích očích...

 

Obvykle jsou adventní rozjímání rozložena do čtyř týdnů, tentokrát proběhne jedno setkání během nedělního odpoledne. Sestra Vlasta k nám přijede z horažďovické komunity Školských sester de Notre Dame.

 

Do refektáře se dostanete bočním vchodem, naproti kostelu Matky Boží. Vykládání a sdílení pak bude zakončeno mší sv. v 18 h v klášterním kostele sv. Felixe.

 

Plakát ke stažení

[23. listopadu 2021]