Červená středa

Ve středu 24. listopadu 2021 si můžeme připomenout lidi, kteří jsou perzekuováni pro své náboženské přesvědčení. Symbolem této akce je rozsvícené červené světlo, které odkazuje na prolitou krev pronásledovaných. 

 

Více o této iniciativě najdete na webových stránkách. Tam se také dočtete, jak se do Červené středy zapojit. Jako nejdostupnější možnost se nabízí modlitba za pronásledované věřící a zapálení svíčky. V Sušici také na tyto lidi vzpomeneme během bohoslužeb ve 13 h v nemocnici a ve farním kostele sv. Václava v 18 h. Podobně jako loni budeme do oken kláštera dávat rozsvícené červené kalíšky.

 

V Písmu čteme, že trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním celé tělo. A Druhý vatikánský koncil nám připomíná: "Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu."

 

Děkujeme tedy za každé Vaše gesto podpory.

 

[22. listopadu 2021]