Slavnost sv. Františka v Sušici

V pondělí 4. října 2021 si v klášterním kostele připomeneme sv. Františka z Assisi. Slavnostní mši sv. v 18 h bude sloužit P. Roman Dvořák, liturgii doprovodí Ensemble 1631. Zveme i na Transitus a ranní liturgii v 8 h.

 

Po nedělní bohoslužbě 3. října 2021, přibližně v 19 h, začne obřad Transitus. Při něm si připomínáme přechod sv. Františka do nebeské slávy. Jak už bývá zvykem, do modliteb se zapojí i chrámový sbor od Sv. Václava pod vedením Václava Švehly. Promluvu či povzbuzení během Transitu si vzal na starost br. Jan. Takto liturgicky vstoupíme do samotné slavnosti.

 

V pondělí 4. října v 8 h se můžete účastnit mše sv., jejím celebrantem bude br. Petr. Hlavní slavnostní liturgie však začne v 18 h. Pozvali jsme na ni strakonického faráře a rovněž vikáře strakonického vikariátu P. Romana Dvořáka, jehož mnozí znají také z EnterCampu. Hudbu a zpěv obstará soubor Ensemble 1631 z pražské Lorety.

 Ensemble1631web

Ensemble 1631

 

Po večerní bohoslužbě se můžeme ještě potkat v refektáři na pohoštění, které připraví místní sekulární františkáni. Ale budete-li chtít též něco přinést, určitě se bránit nebudeme, naopak. Na viděnou a na slyšenou na slavnosti...

 

Plakát ke stažení

[14. září 2021]