Slavnost sv. Felixe z Cantalice

V úterý 18. května 2021 oslavíme patrocinium sušického kostela. Výjimečně tedy bude mše sv. v 18 h, při které si připomeneme "světce římské ulice". Májovou pobožnost v 17.30 h a bohoslužbu doprovodí chválová kapela společenství Jozue.

 

Jako hlavní celebrant byl letos "vylosován" br. Jan. Jsme rádi, že liturgie bude obohacena zpěvy chválové kapely společenství Jozue. Kdybyste si nemohli uvědomit, kdo všechno do ní patří, tak Vám její členky a členy rádi prozradíme: Zdiška Nováková, Dáša Jíchová, Mirka Dolanská, Jirka Švehla, Jirka Potužník, Daniel Nakládal a Jan Švehla. K dispozici budou vytištěné zpěvníčky, abychom se mohli ke kapele připojit.

 

Historickou zajímavostí může být, že patron pro náš kapucínský kostel byl vybrán na přání císařovny-matky Eleonory Gonzagové, tedy nevlastní matky císaře Ferdinanda III. Eleonora se účastnila slavnosti blahořečení Felixe z Cantalice 1. října 1625 a také darovala klášteru Felixovy ostatky. Samotnou darovací listinu si můžete prohlédnout v článku o historii kláštera.

 

Těšíme se na viděnou v sušickém kostele sv. Felixe. V tento den nebude mše sv. u Sv. Václava, proto i úterní mariánská pobožnost proběhne v 17.30 h před slavnostní liturgií v klášteře.

 

Plakát ke stažení

[aktualizováno 4. května 2021]