Sušická zpovědní chodba

Před pár dny odstartovala oprava zpovědní chodby. Po třech letech čekání – na "odchod" dřevomorky, vysušení prostor a na finanční prostředky – jsme zahájili obnovu místa ke svátosti smíření.

 

Akci provádí podle instrukcí památkářů firma Stavby Šperl. Celková částka je odhadnuta na 750 tisíc Kč. Místnost bude vybudována de facto "od píky" a musí být odvětrávána tak, aby se dřevokazná houba nemohla vrátit.

 

Děkujeme za pomoc Konferenci vyšších představených mužských řeholí v České republice, která nám poskytla dotaci. Pokud uspějeme s žádostí o příspěvek také u Plzeňského kraje, hotovo by mohlo být ještě letos. Poděkování také patří všem, kdo na nás pamatují v modlitbě a kdo nás podporují i finančně. 

 

Kdybyste chtěli přispět na rekonstrukci klášterního kostela sv. Felixe, je možné využít účet: 9851251001 / 5500. V účelu platby prosím uveďte „dar kostel Sušice“. Rádi Vám vystavíme potvrzení pro daňové účely. Děkujeme.

 

 reholelogowebsperllogoweb


[3. května 2021]