lenkasasinovawebMájové pobožnosti v Sušici

Květnový měsíc bývá spojovaný s mariánskou úctou. Jednou z možností, jak prohloubit svůj vztah ke Kristu a jeho matce, jsou májové pobožnosti. Jak probíhají v Sušici?

 

V klášteře zahajujeme "modlitební zastavení" slokou mariánské písně. Po ní následuje biblický úryvek s komentářem, jak ho nabízí Gianfranco Ravasi ve své knize "Měsíc s Pannou Marií". Zaujal nás právě jeho pohled na Matku Boží, který je postaven na biblických základech. Na četbu naváže další sloka písně a pak se modlíme litanie – loretánské či bavorské – před milostným obrazem Panny Marie Sušické. Pobožnost je zakončena další slokou mariánské písně.

 

V neděli začíná májová pobožnost v 17.30 h v kapucínském kostele.

V pondělí májová pobožnost navazuje na ranní mši sv. v kapucínském kostele.

V úterý je májová pobožnost ve farním kostele, po večerní mši sv.

Ve středu je májová pobožnost ve farním kostele, po večerní mši sv.

Ve čtvrtek začíná májová pobožnost v 17.30 h na Andělíčku.

V pátek májová pobožnost navazuje na ranní bohoslužbu v kapucínském kostele.

V sobotu májová pobožnost navazuje na ranní mši sv. v kapucínském kostele.

 

Výjimkou z tohoto naplánovaného "rozpisu" jsou dva termíny: pátek 7. května, kdy modlitba začne v 7.30 h, a potom úterý 18. května. V ten den nebude mše sv. u Sv. Václava, protože v klášterním kostele slavíme patrocinium. Tedy v 17.30 h začne májová pobožnost a v 18 h liturgie ze slavnosti sv. Felixe. Obojí doprovodí chválová kapela společenství Jozue.

 

Děkujeme všem, kdo se jako lektoři do modlitby zapojují. Kdo by chtěl pomoct, může se zapsat do seznamu v sakristii. Za kostelními lavicemi najdete mariánské zpěvníky, které při pobožnosti používáme.

 

Letos je na přání Svatého otce měsíc květen věnován „modlitebnímu maratonu“ s úmyslem prosit za ukončení pandemie, která více než rok sužuje celý svět, a za návrat k sociálním a pracovním aktivitám. Vedle modlitby růžence provází každý den v měsíci též modlitební úmysl za nejrůznější kategorie lidí, které pandemie nejvíce postihla.

 

Pokud byste se chtěli dozvědět více o Panně Marii Sušické a o zázraku, jenž je s ní spojován, můžete nahlédnou do článku Historie milostného obrazu Panny Marie Bolestné v Sušici.

 

[aktualizováno 4. května 2021]