Slavnost Panny Marie Sušické

V klášterním kostele je zvykem připomínat si Pannu Marii Bolestnou zvláště o třetí neděli velikonoční. Termín letos připadá na 18. duben. Liturgii v 18 h hudebně doprovodí chrámový sbor pod vedením Václava Švehly.

 

Hlavní celebrant slavnosti a kazatel bude "z vlastních zdrojů" místní kapucínské komunity, můžete se těšit na promluvu br. Petra. Jsme rádi, že při bohoslužbě zazní Česká mše od Jaroslava Otčenáška. Ale ještě více nás těší, že ji uslyšíme v podání sboru z farního kostela sv. Václava. Vedle ordinária zpěváci zazpívají i některé mariánské skladby.

 

V Sušici je úcta k Panně Marii Bolestné spojena s milostným obrazem, který kapucínům věnovali manželé Jindřich Michael Hyzrle z Chodů a jeho žena Eleonora Alžběta. Zázrak spojený s oživením jejich syna se udál na Zelený čtvrtek 1649. Manželé poté zpozorovali, že Matka Boží na obraze krvácí. Malbu pak věnovali řeholníkům do jejich kostela, jenž se stal cílem mnoha poutníků. Obraz bývá vnímán jako paladium Sušice a jeho kopie najdete i v okolních kostelích.

 

Více o Panně Marii Sušické se dočtete v článku Historie milostného obrazu Panny Marie Bolestné v Sušici.

 

Plakát ke stažení
[9. dubna 2021]