Kapucíni v médiích

 

Podcast

br. František Kroczek: Snad náš klášter jen tak neosiří, doufá kapucín od Palladia
premiéra 22. 12. 2020 | přehrát pořad

 

Radio Proglas

 

br. Petr Petřivalský: Samuel Přehodnocovač z cyklu Myšlenka na den
premiéra 22. 3. 2020 | přehrát pořad

 

br. Petr Petřivalský: Lavór a osuška z cyklu Myšlenka na den
premiéra 19. 1. 2020 | přehrát pořad

 

br. Petr Petřivalský: Jonáš jako misionář z cyklu Myšlenka na den
premiéra 20. 10. 2019 | přehrát pořad 

 

br. Cyril Komosný o pronásledování církve
premiéra 3. 3. 2015 | přehrát pořad
 
Mezi kontinenty aneb kapucíni otevřeně vypravují o svém životě
premiéry 3. 1.–26. 2. 2014 | přehrát pořady 
 
br. Dismas Tomaštík: Radost z Boha přesahuje míru bolesti
premiéra 21. 5. 2013 | o pořadu | přehrát pořad

br. Radek Navrátil: Všechny cesty vedou do Říma
premiéra 7. 5. 2013 | o pořadu 

 

br. Pacifik Matějka: Josef odpouští svým bratrům. Výklad na Genesis 50,15-26
premiéra 25.06.2017 | přehrát pořad

 

br. Pacifik Matějka: Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. Výklad na Izaiáš 66,5-15
premiéra 22.01.2017 | přehrát pořad

 

br. Pacifik Matějka: Vzpoura proti Mojžíšovi a Áronovi. Výklad na Numeri 14,01-25
premiéra 09.10.2016 | přehrát pořad

 

 

br. Pacifik Matějka: Mojžíšův dialog s Hospodinem. Výklad na Exodus 33,12-23
premiéra 05.06.2016 
| přehrát pořad

 

br. Pacifik Matějka: Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Výklad na Izajáš 59,1-14
premiéra 20. 03. 2016 | přehrát pořad

 

br. Pacifik Matějka: Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil. Výklad na Exodus 15,1-18
premiéra 22. 11. 2015 | přehrát pořad

 

br. Pacifik Matějka: Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno. Výklad na Izaiáš 50,10b-11
premiéra 25. 10. 2015 | přehrát pořad

 

br. Pacifik Matějka: Já jsem dobrý Pastýř. Výklad na Jan 10,1-18
premiéra 17. 05. 2015 | přehrát pořad

 

br. Pacifik Matějka: Vykonám soud mezi ovcí vykrmenou a ovcí hubenou. Výklad na Ezechiel 34,17-31
premiéra 10. 05. 2015 | přehrát pořad

 

br. Pacifik Matějka: Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty. Výklad na Žalm 37,23-40
premiéra 14. 12. 2014 | přehrát pořad

 

br. Pacifik Matějka: Nevzrušuj se kvůli svévolníkům. Výklad na Žalm 37,1-22
premiéra 07. 12. 2014 | přehrát pořad

 

br. Pacifik Matějka: Hospodine, kdo smí pobývat ve tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Výklad na Žalm 15
premiéra 13. 4. 2014 | přehrát pořad

 

Kapucíni ve Fulneku…
premiéra 14. 3. 2015 | přehrát pořad

 

Rozhovor s br. Josefem Cyrilem Komosným u příležitosti 350. výročí posvěcení olomouckého kapucínského kostela Zvěstování Páně
premiéra 10. 4. 2011 | přehrát pořad

 

Dva světy ticha
premiéra 18. 12. 2010 | přehrát pořad

 

br. Rafael Budil o slavení Vánoc v olomouckém klášteře
premiéra 25. 10. 2010 | přehrát pořad

 

 

Česká televize

 

Cesty víry: Smrt je jen začátek
premiéra 1. 11. 2020 | přehrát pořad

Křesťanský magazín: Hospic sv. Alžběty v Brně
premiéra: 23. 6. 2019 | přehrát pořad

Křesťanský magazín: Obnova Kapucínských zahrad v Brně
premiéra 30. 9. 2018 | přehrát pořad

ČT 24 Regiony: Brno zkoumá mumii barona Trencka
premiéra 25. 2. 2017 | přehrát pořad

Historie.cs: „Ti s kapucí“
premiéra 19.12. 2015 | přehrát pořad

Křesťanský magazín: Společenství svatého Josefa v Dolanech
premiéra 25.10. 2015 | přehrát pořad

Kapucíni v Praze (na Novém Městě)
premiéra 27.10. 2013 | o pořadu | přehrát pořad

Blázen z La Verny
premiéra 25. 12. 2010 | o pořadu | přehrát pořad

Mizející místa domova: Mariasorg
premiéra 24. 7. 2010 | o pořadu | přehrát pořad

Zasvěcení: Kapucíni
premiéra 26. 6. 2010 | o pořadu | přehrát pořad

Světci a svědci: Pater Pio
premiéra 4. 5. 2008 | o pořadu | přehrát pořad

Dokument „Klášterní čas“ z roku 1938 | přehrát pořad

 

Ústav pro studium totalitních režimů

 

Životopis br. Vavřince Zimmermanna