Ohlášky z 18. 04. 2021

 

Všechny veřejné mše svaté jsou z důvodu karantény zrušeny. Intence odsloužíme při komunitních mších.

Aktuálně platná vládní opatření najdete zde: https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi/bohosluzby-nabozenska-shromazdeni

 

Ne 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:30 Na úmysl dárce
PMKA
18.04. 19:00 Za dobrodince Lorety
PMKA
Po 08:30 Za duše v očistci
19.04. PMKA
Út 17:00 Za dar života a rodinu Mlčákovu
20.04. PMKA
St Sv. Konráda z Parzhamu, řeholníka 17:00
21.04. PMKA
Čt 17:00
22.04. PMKA
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 17:00
23.04. PMKA
So Svátek sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka
24.04.
Ne 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:30 Za rodinu Šmekovu
PMKA
25.04. 19:00 Na poděkování Bohu za dar života a lásku
PMKA