Ohlášky z 6. 6. 2021

 

DNES SLAVÍME 10. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

V úterý bude památka bl. Mikuláše z Gesturi, řeholníka
Ve pátek slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
V sobotu památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  

Ne 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 08:30 Za uzdravení vztahů v rodině
PMKA
06.06. 19:00 Na úmysl dárce
Loreta
Po 17:00 Za † Janu Novotnou-Jahodovou a její rodinu
07.06. PMKA
Út Bl. Mikuláše z Gesturi, řeholníka 17:00 Za bratra Mikuláše
08.06. PMKA
St 17:00 Za duše v očistci
09.06. PMKA
Čt 17:00 Na poděkování za přijetí na střední školu
10.06. PMKA
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 17:00 Za dobrodince kláštera
11.06. PMKA
So Neposkvrněného srdce Panny Marie
12.06.
Ne 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 08:30 Na úmysl dárce
PMKA
13.06. 19:00 Na úmysl dárce
Loreta

 

Ohlášky z 13. 6. 2021

 

DNES SLAVÍME 11. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Ve středu bude slavnost Posvěcení kostela (u PMKA)

PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Ne 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 08:30 Na úmysl dárce
PMKA
13.06. 19:00 Na úmysl dárce
Loreta
Po 17:00 Na úmysl dárce
14.06. PMKA
Út 17:00 Za Boží pomoc a ochranu pro Kateřinu Jeremenko
15.06. PMKA
St Slavnost posvěcení kostela 17:00 Na úmysl dárce
16.06. PMKA
Čt 17:00 Na úmysl dárce
17.06. PMKA
17:00 Na úmysl dárce
18.06. PMKA
So
19.06.
Ne 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 08:30 Za bratra Nehemiáše
PMKA
20.06. 19:00 Za dobrodince Lorety
Loreta