Ohlášky z 16. 5. 2021

 

DNES SLAVÍME 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

V pondělí bude památka sv. Paschala Baylóna, řeholníka
V úterý svátek sv. Felixe z Cantalice, řeholníka
Ve středu památka sv. Kryšpína z Viterba, řeholníka
Ve čtvrtek památka sv. Bernardina Sienského, kněze

 
PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Dnes se koná sbírka do Fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi.

 

Ne 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:30 Za † Olgu Kopeckou
PMKA
16.05. 19:00 Za pomoc Boží při zvládání těžkostí v rodině Štachových a Sousedíkových
Loreta
Po Sv. Paschala Baylóna, řeholníka 17:00 Za živé a † členy rodiny Tomšů
17.05. PMKA
Út Svátek sv. Felixe z Cantalice, řeholníka 17:00 Za † maminku a babičku
18.05. PMKA
St Sv. Kryšpína z Viterba, řeholníka 17:00 Za bratra Kryšpína
19.05. PMKA
Čt Sv. Bernardina Sienského, kněze 17:00 Za Boží požehnání pro paní Vaškovou
20.05. PMKA
17:00 Za MUDr. Janu Zimrmanovou, její pacienty a spolupracovníky
21.05. PMKA
So
22.05.
Ne Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 08:30 Za MUDr. Janu Zimrmanovou, její pacienty a spolupracovníky
PMKA
23.05. 19:00 Za dobrodince Lorety
Loreta

Ohlášky z 9. 5. 2021

 

DNES SLAVÍME 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

V úterý bude památka sv. Ignáce z Laconi, řeholníka
Ve středu památka sv. Leopolda Mandiče, kněze, ale večerní mše bude z vigilie
Ve čtvrtek slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
V pátek svátek sv. Matěje, apoštola
V sobotu památka sv. Markéty z Cortony, kajícnice SFŘ


PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

V sobotu v 11 hod. při mši svaté bude sesta Lucie skládat věčné sliby.

Příští neděli bude sbírka do Fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi.

Od příští neděle už budou nedělní večerní mše svaté na Loretě.

  

Ne 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:30 Za Boží požehnání a pomoc pro Janu Zimmermanovou
PMKA
09.05. 19:00 Za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro Davida a Lukáše
PMKA
Po 17:00
10.05. PMKA
Út Sv. Ignáce z Laconi, řeholníka 17:00 Za dobrodince kláštera
11.05. PMKA
St Sv. Leopolda Mandiče, kněze večerní mše z vigilie 17:00
12.05. PMKA
Čt Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 17:00
13.05. PMKA
Svátek sv. Matěje, apoštola 17:00 Za † bratra Františka Klemše
14.05. PMKA
So Sv. Markéty z Cortony, kajícnice SFŘ
15.05.
Ne 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:30 Za † Olgu Kopeckou
PMKA
16.05. 19:00
Loreta

 

Robert mZemřel br. Robert

S důvěrou v Boží lásku a s nadějí na život věčný oznamujeme, že nás 1. června 2020 na cestě do věčnosti předešel náš senior - br. Robert.

Parte ke stažení.

Křty, svatby, pohřby

 

Náš kostel je klášterním kostelem, což znamená, že pastorační činnost se v něm řídí Stanovami klášterního kostela, které vydala Arcidiecéze pražská. Ohledně udílení některých svátostí proto platí tato ustanovení:

"V klášterním kostele se nekonají farní bohoslužby a další úkony farní duchovní správy, které jsou svěřeny místnímu faráři (kán. 530 CIC), a to zejména:
a) slavení křtu;
b) asistence sňatku a požehnání manželů;
c) konání pohřbu, nejde-li o pohřeb člena vlastní řeholní komunity;
d) svěcení křestní vody v době velikonoční, vedení průvodů mimo kostel a slav­nostní žehnání mimo kostel;
e) vedení katechumenátu.

V jednotlivých případech, kdy je to prospěšné pro spásu duší, může k vykonání farního úkonu v klášterním kostele dát svolení farář místa."

 Aby se tedy křest, svatba či pohřeb mohly konat u nás v kostele, nestačí k tomu pouze souhlas rektora kostela, ale je třeba navíc získat i svolení faráře Strahovské farnosti. Jelikož jde o záležitost výjimečnou, nikoliv řádnou, je potřeba také uvést důvod pro udělení výjimky (například, že k nám chodíte do kostela, jste sekulární františkáni, apod.).

van koncertHudební loučení s Vánocemi

V neděli 13. 1. 2019 od 15:30 jste srdečně zváni do kostela Panny Marie Královny andělů na Hradčanech, kde zazní vánoční skladby v podání souboru Piccolo coro & Piccola orchestra - diriguje Marek Valášek.

Vecery orezVečery u kapucínů v říjnu

Ve středu 7. října 2020 Vás zveme od 19 h na 97. benefici Večerů u kapucínů, která proběhne ve velkém refektáři hradčanského kláštera.

VZHLEDEM K EPIDEMICKÉ SITUACI JSME NUCENI BENEFIČNÍ VEČER
7. ŘÍJNA ZRUŠIT!
Děkujeme za pochopení.

Číst dál...