Dekret ČBK o modlitbách za uzravení a exorcismech (platný od 1.1.2020)

Globální pentekostalizace.

Halloween - ano či ne?

Májové zamyšlení bratra Dismase

Rekolekce br. Rafaela: Mylné představy o Bohu

Pomůcka br. Rafaela: Obnova manželské lásky

Rekolekce br. Rafaela: K vnitřnímu pokoji

Rekolekce br. Rafaela: Mesiášská proroctví

Duchovní obnova br. Rafaela: K pokoji při modlitbě

Přednáška br. Bonaventury: Stigmatizace sv. Františka

Přednáška br. Bonaventury: František a stigmata

Růženec modlitebních skupin P. Pia

Vyjádření k tradiční liturgii

Vyjádření zkušeného exorcisty k problematice rodových kořenů.

Vyjádření korejských biskupů k problematice rodových kořenů.

Dokument České biskupské konference a dokument Francouzské biskupské konference týkající se uzdravování rodových kořenů.

Dokument kongregace týkající se exorcismů a "služby osvobozování".

Modlitby pro věřící, kteří se cítí být obtěžováni zlem.

Pokyny církve ohledně exorcismů apod.

Diecézní dekret z Beneventa o exorcismech a modlitbách za osvobození

Duchovní obnova br. Rafaela z adventu 2014: O adoraci

Dokument kongregace pro nauku víry Instrukce o modlitbách za uzdravení

Dokument papežské rady pro jednotu křesťanů Uzdravení pro letniční a pro katolíky

Sv. Augustin o prosebné modlitbě v Listu Probě

Johannes Schneider O františkánské metodě rozjímání