Otec biskup Vojtěch až do odvolání udělil věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

v kapucínském kostele Nalezení svatého Kříže

od 16.1.2022 do 23.1.2022

 

Neděle

16.1.

2. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

10:00

Za Boží požehnání a dar zdraví pro Zitu a jejího manžela

17:00

Za Karla a Janu Kubovi, rodiče, živou a † rodinu

Pondělí

Památka

sv. Antonína, opata

-

-

Úterý

Památka

Panny Marie,

Matky jednoty křesťanů

Začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů

17:00

Za † manžela Iva a † rodinu

Středa

 

17:00

Za † manžela Zdeňka, rodiče a za živou rodinu

Čtvrtek

 

17:00

Za † dvoje rodiče a za živé a † příbuzné

Pátek

Památka

sv. Anežky,

panny a mučednice

17:00

Za † Karla Hladila a jeho živou rodinu

Sobota

 

17:00

Za † Josefa Komosného a † manželku a za živou i † rodinu

Neděle

23.1.

3. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

Neděle Božího slova

10:00

Za pacienty a personál Masarykova onkologického ústavu

17:00

Za živé a † bratry a dobrodince kapucínů

 

  • Do této neděle 16. ledna probíhá Tříkrálová sbírka. I letos se koná za omezených podmínek. Přispět do ní můžete vzadu za lavicemi, kde je označená průhledná pokladnička.
  • Příští neděle se po celém světě slaví jako neděle Božího slova. Má připomínat duchovním pastýřům i věřícím, význam a hodnotu Písma svatého pro křesťanský život. Bude to zároveň den sbírky na Bibli.
  • O jarních prázdninách (7.-11. března) se mohou děti a mládež zúčastnit zážitkového a duchovního programu na Mamre. Více informací u o. Romana Kubína na biskupství.
  • Při našem kostele nově vzniká schola, zvláště mládeže. Kdo by rád sloužil Pánu Bohu a druhým zpěvem či hudbou, je srdečně zván. Další informace získáte na nástěnce nebo u Terezky či u br. Kryštofa (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

 

 

 

Prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, ke zhoršující se situaci pandemie covid-19 v naší zemi:

 

     Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým.

     Vím, že téma očkování rozděluje společnost a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.

     Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.

     Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý Advent i svátky Narození Páně.

+Jan Graubner, předseda ČBK

 

Připomínáme, že během bohoslužeb je nadále žádoucí dodržovat rozestupy, nosit roušky a dezinfikovat si ruce.