Angelico Lipani z Caltanissetty (1842–1920)

Služebník Boží Angelico Lipani, zakladatel „Františkánských terciářek Páně“, se narodil v Caltanissettě 28. prosince 1842. Po studiích se rozhodl stát kapucínem. Hábit přijal roku 1861 v klášteře v Caccamu (Palermo) a spolu s ním i jméno bratr Angelico. Po složení řeholních slibů byl poslán do Palerma, aby dokončil teologická studia. Roku 1866 tam přijal kněžské svěcení.

Dne 7. února 1866 musel v důsledku rušení řeholních řádů a kongregací opustit klášter, a proto začal vyučovat v semináři v Caltanissettě. Pro studenty gymnázia napsal latinskou gramatiku. Po skončení napjaté situace se znovu vrátil ke kapucínskému životu. Působil opakovaně jako kvardián a šestkrát jako provinční definitor. Dvakrát mu byla nabídnuta funkce provinciála palermské provincie, ale odmítl.

V kostelíku, kde byl uložen slavný kříž ze 14. století zvaný „Pán Města“, který spravoval, začal roku 1880 za pomoci hraběnky Marie Adelaidy Testaseccové shromažďovat chudé a opuštěné děti. Pro výchovu a vzdělávání mládeže založil roku 1885 Františkánské terciářky, nazývané „Paní Města“, kterým svěřil i péči o nemocné ve špitálech.

Zemřel po osmileté nemoci 9. července 1920 v Caltanissettě. Od roku 1947 jeho ostatky odpočívají v kapli generalátu sester. Jeho kauza je v současné době na dobré cestě: 30. června 1997 vydala Kongregace povolení k uspořádání procesu, který byl oficiálně zahájen 11. října.