Nekrologium Provincie kapucínů v ČR

Každý den si všechny kapucínské komunity připomínají bratry a dobrodince řádu, jejichž úmrtí připadají na konkrétní datum. Kéž jsou jejich duše pojaty do svazku věčného života!

1. LEDNA
1641 Vídeň-Město [AT] P. Šimon z Bambergu [DE] (vst. 1621; nar. ?)
1667 Vídeň-Město [AT] P. Marek z Vídně [Wien: AT] (vst. 1635; nar. ?)
1719 Praha-Hradčany P. Angelus z Jihlavy (vst. 1678; nar. ?)
1725 Praha-Hradčany br. Mikuláš z Uherského Hradiště (vst. 1682; nar. 1653); švec
1745 Vratislav [PL] P. Donulus z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1696; nar. 1677)
1754 Svídnice [PL] P. Vendelín z Olomouce (vst. 1711; nar. 1692)
1762 Roudnice P. Samuel z Jihlavy (vst. 1720; nar. 1700)
1821 Praha-Hradčany br. Ivan z Korouhve (vst. 1819; nar. ?); student teologie
–––
1860 Chrudim br. Didak WAIGNER (vst. 1827; nar. 1806); kuchař
1927 Sušice br. Melitus CAHA (vst. 1904; nar. 1879)


2. LEDNA
1639 Brno P. Bazil z Prahy (vst. 1605; nar. ?); konvertita z luteránství
1660 Brno br. Petr z Brna (vst. 1637; nar. ?)
1713 Fulnek br. Faustýn z Benešova (vst. 1667; nar. ?)
1742 Zákupy br. Modest z Hannoveru [DE] (vst. 1697; nar. 1669)
1762 Čes. Budějovice br. Akursius z Vyškova (vst. 1720; nar. 1700)
1779 Litoměřice P. Artemius z České Lípy (vst. 1760; nar. 1740)
1790 Znojmo P. Pavlín ze Znojma (vst. 1750; nar. 1731)
1804 Mnich. Hradiště P. Timotej z Prahy (vst. 1747; nar. 1728); profes-jubilant
1812 Kyjov P. Silverius z Martinkovic (vst. 1764; nar. 1745); pensionovaný kaplan Arcidiecéze olomoucké.
1814 Zákupy P. Karel z České Lípy (vst. 1755; nar. 1735); profes-jubilant, zasloužilý kvardián
–––
1860 Třebíč br. Nikasius VITÁČEK [Witaczek] (vst. 1817; nar. 1795); zahradník
1872 Olomouc P. Vincenc KARÚZO [Caruso] (vst. 1815; nar. 1788); profes-jubilant, r. 1837 včleněn do Českomoravské provincie


3. LEDNA
1634 Vídeň-Město [AT] P. Marin z Öttingenu [Etingen: DE] (vst. 1627; nar. ?)
1661 Sušice br. Jakub z Prahy (vst. 1633; nar. ?)
1665 Kremže [AT] P. Tobiáš z Frisingenu [LU] (vst. 1622; nar. ?); zasloužilý novicmistr, prov. definitor a kustod
1684 Prudnik [PL] P. Konstantin z Opole (vst. 1660; nar. ?)
1712 Brno P. Bonifác z Prahy (vst. 1661; nar. ?); kazatel v olomoucké katedrále, profes-jubilant
1723 Vyškov P. Maxmilián z Mohelnice (vst. 1712; nar. 1692); německý kazatel
1736 Mnich. Hradiště P. Mořic z Vyškova (vst. 1714; nar. 1697)
1763 Čes. Budějovice P. Oldřich z Českých Budějovic (vst. 1726; nar. 1705)
1775 Most P. Filip z Prahy (vst. 1727; nar. 1710)
1813 Praha-Hradčany P. Otto z Kostelce n. Labem (vst. 1763; nar. 1738); profes-jubilant
–––
1865 Třebíč P. Lambert JAŠEK [Jaschek] (vst. 1832; nar. 1810); zpovědník, zemřel nenadále
1883 Třebíč P. Tadeáš FRAJS [Freis] (vst. 1813; nar. 1794); definitor a administrátor farnosti, kněz-jubilant, senior provincie


4. LEDNA1651 Vídeňské N. Město [AT] br. Berard z Biberachu [DE] (vst. 1615; nar. ?)
1672 Villach [AT] br. Rudolf z Marburgu [DE] (vst. 1640; nar. ?)
1704 Mikulov P. Oktavián z Prahy (vst. 1679; nar. 1658)
1719 Brno br. Chrysant z Fulneka (vst. 1696; nar. ?); soukeník
1723 Praha-Hradčany br. Pavlín z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1670; nar. ?); z noviciátu kleriků přešel k bratrům laikům
1737 Čes. Budějovice br. Bonaventura z Welsu [AT] (vst. 1691; nar. 1667); kramář
1744 Praha-Nové Město P. Gualbert z Hradce (vst. 1696; nar. 1674)
1753 Břeh [PL] P. Sekundus z Otmuchova [PL] (vst. 1717; nar. 1701); zasloužilý vikář
1753 Kyjov br. Rajmund z Chrudimi (vst. 1709; nar. 1689); prknař
1768 Kyjov P. Anián z Pernštejna (vst. 1742; nar. 1723)
1803 Šternberk P. Justýn z Opavy (vst. 1775; nar. 1755); kaplan v Arcidiecézi olomoucké
1800 Sokolov P. Jakub z Horního Slavkova (vst. 1760; nar. 1740)
1810 Kolín P. Elektus z Velkého Horšína (vst. 1755; nar. 1736); zasloužilý provinční definitor, profes-jubilant
–––
1857 Praha-Hradčany P. Filibert MITTELBACH (vst. 1830; nar. 1811); sekretář provincie
1911 Sušice br. Prokop KOHOUT (vst. 1877; nar. 1842); vynikající sběrač almužen
1916 Praha-Hradčany br. Oktavián VÍTEK (vst. 1915; nar. 1892); klerik-novic, zemřel v nemocnici Na Františku
1941 Brno P. Inocenc NEUMANN (vst. 1889; nar. 1866); profes-jubilant

5. LEDNA
1640 Čes. Budějovice P. Antonín z Mnichova [München: DE] (vst. 1621; nar. ?); zemřel morem
1689 Vratislav [PL] br. Emilián z Curychu [CH] (vst. 1646; nar. ?)
1736 Most P. Jan Pavel z Horního Slavkova (vst. 1721; nar. 1702)
1743 Opočno P. Ildefons z Rychnova (vst. 1688; nar. 1668); kněz-jubilant
1752 Most P. Bazil ze Svídnice [PL] (vst. 1704; nar. 1683)
1781 Mikulov P. Hilarius z Pavlova (vst. 1742; nar. 1724); lektor, vikář a novicmistr
1789 Kolín P. Silván z Týnce (vst. 1771; nar. 1752); arcijáhen v Kutné Hoře
1797 Praha-Hradčany br. Antonín Felix z Velkých Kunětic (vst. 1753; nar. 1734); trvalý klerik
1802 Zákupy P. Eberhard z Loučky (vst. 1745; nar. 1723); kněz-jubilant
1803 Šternberk P. Justýn z Opavy (vst. 1775; nar. 1755); administrátor na expozituře ve Šternberku
1803 Šternberk P. Eduard z Třebíče (vst. 1775; nar. 1751) administrátor na expoziturách v Popovicích a Šternberku
1823 Praha-Strahov P. Jaroslav z Nymburka (vst. 1780; nar. 1759); zámecký kaplan v Železném Brodu
–––
1832 Třebíč P. Jeroným SVOBODA (vst. 1815; nar. 1786); administrátor farnosti v Třebíči
1879 Most P. Hilarius MARTINEC (vst. 1839; nar. 1821); zasloužilý provinciál a gen. kustod, biskupský notář v Litoměřicích
2008 Mostiště prelát Mons. P. Ludvík HORKÝ (nar. 1913); od r. 1999 čestný kapucín, děkan kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, dlouholetý správce kapucínského kostela v Brně v době potlačení řádu a obětavý zpovědník v tomto kostele


6. LEDNA
1648 Vídeň-Město [AT] br. Izidor ze Šerdinku [Schärding: AT] (vst. 1636; nar. ?)
1663 Vídeň-Město [AT] br. Vitál z Moravy (vst. 1614; nar. ?)
1667 Vídeň-Město [AT] br. Virgil z Moravy (vst. 1643; nar. ?)
1684 Brno P. Arsenius z Lužice (vst. 1660; nar. ?)
1753 Zákupy P. Fidel z Kašperských Hor (vst. 1705; nar. 1680)
1769 Vyškov P. Ildefons z Roušperka (vst. 1720; nar. 1699)
1798 Opočno P. Matěj z Divišova (vst. 1747; nar. 1722); profes-jubilant
1804 Olomouc P. Archelaus ze Žatce (vst. 1756; nar. 1738); zasloužilý lektor teologie, 25 roků zpovědník a teolog olomouckého arcibiskupa kardinála knížete Antonína Teodora Colloredo
1810 Olomouc br. Benno z Chomutova (vst. 1770; nar. 1749); kuchař
–––
1843 Chrudim br. Florián JAWUREK (vst. 1813; nar. 1789); vrátný a zahradník
1886 Odry P. Albín ÉRLICH [Ehrlich] (vst. 1837; nar. 1820); zasl. definitor, zemřel v nemocnici
1939 Bratislava P. Kazimír HASÁK (vst. 1871; nar. 1854); profes-jubilant
1951 Opočno P. Albert ŠTEFKA (vst. 1893; nar. 1874)


7. LEDNA
1667 Nisa [PL] br. Eustach z Frankfurtu [DE] (vst. 1654; nar. ?)
1717 Chrudim br. Zacheus z Čech (vst. 1666; nar. ?)
1721 Mikulov br. Bernardin z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1688; nar. 1663); truhlář
1737 Chrudim br. Silvestr z Otmuchova [PL] (vst. 1730; nar. 1707)
1740 Brno br. Baltazar ze Znojma (vst. 1688; nar. 1665); profes-jubilant, soukeník
1747 Praha-Hradčany br. Koloman z Nových Hradů (vst. 1690; nar. 1671); profes-jubilant
1747 Fulnek P. Fortunát z Pojsdorfu [Poysdorf: AT] (vst. 1715; nar. 1691)
1759 Roudnice P. Jan František z Přibyslavi (vst. 1721; nar. 1703)
1802 Pavlov P. Erhard z Mikulova (vst. 1757; nar. 1737); mimořádný zpovědník sester Alžbětinek na St. Brně, administrátor expozitur na Petrově a v Pavlově
1806 Praha-Nové Město P. Řehoř z Prahy (vst. 1757; nar. 1739); zasl. administrátor na expozituře v Praze na Novém Městě
1806 Brno br. Mansvet z Brna (vst. 1762; nar. 1743); zemřel v klášteře při ošetřování nemocných vojáků
 

8. LEDNA
1613 Vídeň-Za Hr. [AT] br. Ondřej z Kodoňa [Codogno:: IT] (vst. ?; nar. ?); člen Benátské provincie, zemřel morem
1666 Gmunden [AT] P. Rudolf z Frank [Franken: DE] (vst. 1630; nar. ?)
1683 Rumburk P. Bruno z Českých Budějovic (vst. 1646; nar. ?); první superior v Opočně a v Rumburku, pohřben ve farním kostele
1684 Brno P. Cherubín z Cách [Aachen: DE] (vst. 1658; nar. ?); zemřel v Rosicích
1701 Fulnek br. Marcelín z Drnholce (vst. 1698; nar. ?); student filozofie
1707 Praha-Hradčany br. Oldřich z Milovic (vst. 1679; nar. ?)
1800 Olomouc P. Havel z Prostějova (vst. 1749; nar. 1726); profes-jubilant, zemřel náhle
 

9. LEDNA
1623 Mikulov P. Zacheus z Vasrburku [Wasserburg: DE] (vst. 1604; nar. ?)
1647 Vídeň-Město [AT] P. Tomáš z Gincburku [Günzburg: DE] (vst. 1618; nar. ?)
1674 Praha-Nové Město P. Kasiodor z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1667; nar. ?); student filozofie
1690 Praha-Nové Město P. Řehoř z Českých Budějovic (vst. 1641; nar. ?)
1718 Chrudim P. Adjut z Prahy (vst. 1712; nar. 1692); student filozofie
1743 Brno br. Paschal z Hostinného (vst. 1715; nar. 1693); soukeník
1744 Kolín br. Šimon z České Lípy (vst. 1740; nar. 1716); student filozofie
1785 Brno br. Richard z Vilémova (vst. 1760; nar. 1741)
1801 Terezín P. Klaudián z Litoměřic (vst. 1759; nar. 1741); zasl. místní kurát ve Slavkově u Čes. Krumlova, zemřel jako kaplan vojenské posádky v Terezíně
1823 Zákupy P. Gervasius ze Semanína (vst. 1761; nar. 1744); zasl. kurát v Šumburku, kněz-jubilant
1823 Třebíč P. Tertulián z Třebíče [příjm. Předovský] (vst. 1764; nar. 1743); první řádový administrátor farnosti Třebíč-Jejkov, a to po dobu 20 let, kněz-jubilant
–––
1876 Praha P. Jan Nepomuk ÚL [Uhl] (vst. 1828; nar. 1800); lektor pastorální teologie, dvakrát provinciál, zemřel v nemocnici Na Františku
1903 Třebíč br. Antonín MILER [Müller] (vst. 1854; nar. 1836)


10. LEDNA
1644 Linec [AT] P. Rafael z Komárna [SK] (vst. 1603; nar. ?)
1726 Olomouc br. Nikodém z Mikulova (vst. 1682; nar. 1659)
1756 Mikulov P. Iluminát z Prahy (vst. 1711; nar. 1693); třikrát provinční definitor
1775 Olomouc P. Gandulf z Hradce Králové (vst. 1727; nar. 1707); lektor teologie
1777 Zákupy br. Felix ze Sokolova (vst. 1715; nar. 1694); profes-jubilant, soukeník
1788 Fulnek P. Jukund z Velkých Hoštic (vst. 1743; nar. 1721)
1806 Olomouc P. Jukundin z Nového Šaldorfu (vst. 1761; nar. 1743); zasl. lektor teologie, po 19 let administrátor expozitury v Nových Sadech u Olomouce
1806 Štarnov P. Rajmund z Vacenovic (vst. 1776; nar. 1758); administrátor expozitury ve Štarnově
1814 Mnich. Hradiště P. Kastor z Kolešovic (vst. 1762; nar. 1743); profes-jubilant, vrátil se z duchovní správy a byl posledním představeným v Mnichově Hradišti
–––
1883 Chrudim P. Filip LEKEŠ [Lekesch] (vst. 1835; nar. 1804); zpovědník
1910 Mariánská P. Wolfgang ŠMARDA [Schmarda] (vst. 1879; nar. 1858); zasl. definitor


11. LEDNA
1622 Padova [IT] P. Jeroným z Verony [IT] (vst. 1578; nar. ?); vojenský kaplan v Maďarsku (1601), pak dvakrát vicekomisař našeho gen. komisariátu (1605-08; 1611-12), a dále provinciál Tyrolské provincie (1608-11) a Benátské provincie (1612-15)
1754 Most P. Blažej ze Slezska (vst. 1716; nar. 1695)
1817 Chrudim br. Valentýn z Jičína (vst. 1775; nar. 1752); švec
1826 Kolín P. Bertold z Litomyšle [příjm. Zebra] (vst. 1772; nar. 1750); profes-jubilant, dvakrát prov. definitor, zasl. provinciál (1812-1818)
 

12. LEDNA
1629 Vídeň-Město [AT] P. Albert z Landshutu [DE] (vst. 1609; nar. ?)
1648 Pasov [DE] P. Roman z Benátek [IT] (vst. 1640; nar. ?); student teologie
1722 Roudnice P. Kašpar z Českých Budějovic (vst. 1675; nar. 1653)
1723 Vratislav [PL] P. Donát z Jihlavy (vst. 1680; nar. 1662)
1725 Zákupy P. Prosper z Chvalšin (vst. 1695; nar. ?)
1760 Olomouc br. Rudolf z Koblence [DE] (vst. 1712; nar. 1688); sedlář
1767 Praha-N.M. P. František Borgiáš z Kutné Hory (vst. 1737; nar. 1717)
–––
1838 Brodek P. Valentýn TAUDE (vst. 1775; nar. 1757); kněz-jubilant, pensionovaný farář v Brodku v Arcidiecézi olomoucké
1844 Golčův Jeníkov P. Rochus DEISSINGER (vst. 1778; nar. 1760); kněz-jubilant, farář v Diecézi královehradecké
1882 Horšovský Týn br. Maurus FIŠER [Fischer] (vst. 1857; nar. 1831)
1890 Kolín br. Florián MERC [Mertz] (vst. 1865; nar. 1847); kuchař a zahradník


13. LEDNA
1648 Mikulov P. Germán z Hallu [AT] (vst. 1662; nar. ?)
1728 Žatec br. Maurus z Fulneka (vst. 1684; nar. ?); soukeník
1735 Sušice P. Bernard z Prachatic (vst. 1687; nar. 1669)
1742 Nisa [PL] br. Silvestr z Fulneka (vst. 1737; nar. 1714); soukeník
1759 Roudnice P. Melchiades z Raspenavy (vst. 1734; nar. 1715)
1818 Opočno P. Benignus z Jirkova [příjm. Fridrich] (vst. 1765; nar. 1747); provinciál, provinční definitor, novicmistr, profes-jubilant
–––
1844 Zákupy br. Pavel BOCH (vst. 1806; nar. 1780); vrátný, soukeník
1846 Nová Ves P. Josef Maria ŠTROBEL [Strobel] (vst. 1780; nar. 1761); kněz-jubilant, osobní děkan a farář v Diecézi královéhradecké
1850 Chrudim br. Bruno KVAPIL [Kwapil] (vst. 1814; nar. 1793); krejčí


14. LEDNA
1606 Štýrský Hradec [AT] P. František z Tyrolska [AT] (vst. ?; nar. ?); v komisariátu jen hostoval, byl to neobyčejně horlivý řeholník, který si dopřával jen 2 hodiny spánku, aby co nejvíce času mohl věnovat práci a modlitbě
1661 Vídeň-Město [AT] P. Viktorín ze Švýcarska [CH] (vst. 1626; nar. ?)
1664 Čes. Budějovice P. David ze Slezska (vst. 1636; nar. ?)
1690 Chrudim P. Geminián z Reina [AT] (vst. 1650; nar. ?); zasloužilý kvardián ve Znojmě
1738 Svídnice [PL] P. Dominik z Jihlavy (vst. 1685; nar. 1667); profes-jubilant
1738 Litoměřice br. Václav ze Znojma (vst. 1691; nar. 1668); kramář
1782 Čes. Budějovice P. Optacián z Nymburka (vst. 1751; nar. 1730)
1784 Zákupy P Marin z České Lípy (vst. 1741; nar. 1723)
1825 Žerotice P. Egidius z Boršova (vst. 1772; nar. 1748); farář v Diecézi brněnské, profes-jubilant
–––
1831 Olomouc br. Bernard BÉZE [Böse] (vst. 1801; nar. 1775); krejčí


15. LEDNA
1647 Praha-Hradčany br. Otto z Korutan [AT] (vst. 1622; nar. ?); novicmistr bratří laiků
1723 Kyjov br. Řehoř z Libé (vst. 1676; nar. ?)
1762 Roudnice P. Zenobius z Bíliny (vst. 1734; nar. 1712)
1766 Kyjov P. Leonard z Litoměřic (vst. 1719; nar. 1699)
–––
1829 Náměšť n. Osl. P. Ondřej KÝNL [Kühnl] (vst. 1762; nar. 1743); kněz-jubilant, zámecký kaplan
1965 Bludov P. Mansvet STON (vst. 1912; nar. 1893); katecheta, ředitel III. řádu, zpovědník sester, profes-jubilant


16. LEDNA1653 Vídeň-Město [AT] P. Ludvík z Rovereta [IT] (vst. 1629; nar. ?)
1669 Znojmo br. Albín z Lince [AT] (vst. 1668; nar. ?); student-novic
1688 Horšovský Týn P. Oldřich ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1662; nar. ?)
1723 Fulnek P. Kazimír z České Lípy (vst. 1693; nar. ?)
1729 Prudnik [PL] P. Silvius z Kladska [Kłodsko: PL] (vst. 1691; nar. 1671)
1746 Horšovský Týn P. Germán z Komárova (vst. 1718; nar. 1698)
1752 Olomouc br. Fabián z Jablonného (vst. 1750; nar. 1728); košíkař
1807 Praha P. Jeremiáš z Mělníka (vst. 1765; nar. 1747); zemřel v nemocnici Na Františku
1814 Roudnice br. Kryšpinián z České Lípy (vst. 1763; nar. 1742); soukeník
–––
1939 Litoměřice br. Peregrin KUMPF (vst. 1886; nar. 1856)

17. LEDNA
1626 Conegliano [IT] [Koneljano] P. Ambrož z Florencie [IT] (vst. 1585; nar. 1563); byl jedním z 13 zakladatelů, blízký přítel sv. Vavřince z Brindisi a jeho řádný zpovědník, v letech 1614-1617 působil v Olomouci
1634 Znojmo br. Primus z Bavorska [DE] (vst. ?; nar. ?)
1672 Fulnek P. Alois z Gautingu [DE] (vst. 1643; nar. ?); byl to člověk s neobyčejným smyslem pro humor a v Horním Rakousku přivedl mnoho luteránů zpět do katolické církve
1706 Praha-Hradčany br. Engelbert z Kraselova (vst. 1664; nar. ?); ve světě Jindřich Felix Zaborský, rytíř ze Zbrloha, pán v Kraselově
1709 Vratislav P. Kolumbán z Hraniček (vst. 1688; nar. ?)
1719 Vyškov P. Vít z Hradce Králové (vst. 1682; nar. 1662)
1730 Brno P. Vojtěch z Chrudimi (vst. 1693; nar. 1674)
1757 Fulnek P. Klaudián z Českého Krumlova (vst. 1711; nar. 1688)
1759 Olomouc P. Serenus z Prahy (vst. 1709; nar. 1691)
1779 Praha-Hradčany P. Ubald z Lanškrouna (vst. 1715; nar. 1694); kněz-jubilant
1793 Mariánská P. Kolumbán z Litoměřic (vst. 1738; nar. 1716); profes-jubilant
1793 Zákupy br. Šimon ze Švacu [Schwaz: AT] (vst. 1741; nar. 1719); profes-jubilant
1826 Hlavňovice P. Gandulf z Hluboké (vst. 1775; nar. 1752); místní kaplan v Diecézi českobudějovické, profes-jubilant
–––
1871 Znojmo P. Lukáš FICHT (vst. 1820; nar. 1802); zasl. prov. definitor, zpovědník, duchovní správce u sester Alžbětinek na Starém Brně, profes-jubilant


18. LEDNA
1627 Casale P. Hyacint z Casale [IT] (vst. 1600; nar. ?); světským jménem Federico z Natta, hrabě z Alsiana, člen benátské provincie, jeden ze zakladatelů naší provincie, nositel dvojího doktorátu, apoštolský misionář, odmítl kardinálskou hodnost
1645 Pasov [DE] P. Abrahám z Pfaffenhofenu [DE] (vst. 1629; nar. ?)
1705 Roudnice br. Zacheus z Teplé (vst. 1651; nar. ?); profes-jubilant
1708 Vyškov P. Severus z Mnichova [München: DE] (vst. 1671; nar. ?)
1712 Brno P. Auxencius ze Starého Města na Moravě (vst. 1694; nar. 1672)
1743 Zákupy br. Erasmus ze Sokolova (vst. 1729; nar. 1707)
1792 Skalice P. Florencián z České Lípy (vst. 1761; nar. 1739); člen kláštera v Zákupech, zemřel na své expozituře
1796 Znojmo P. Prokop z Mikulova [příjm. Schubert] (vst. 1752; nar. 1734); poslední provinciál Českomoravské provincie před rozdělením a první provinciál odloučené Moravské provincie (1780-83; 1783-85)
1806 Dolní Újezd P. Justus z Bakaru [HR] (vst. 1759; nar. 1740); administrátor na expozituře v Arcidiecézi olomoucké
1810 Skalice P. Nikodém z České Třebové (vst. 1775; nar. 1752); člen kláštera v Opočně, zemřel na expozituře v Diecézi královéhradecké
–––
1832 Fulnek P. Jan WEBER (vst. 1770; nar. 1754); administrátor na expozituře ve Fulneku, zpovědník a duch. správce u sester Alžbětinek na St. Brně, definitor znovu spojené provincie, kněz-jubilant


19. LEDNA
1651 Vídeňské N. Město [AT] P. Honorát z Bambergu [DE] (vst. 1628; nar. ?)
1719 Sokolov P. Reginald [Palatinus] (vst. 1659; nar. ?); kněz-jubilant
1735 Praha-Hradčany P. Koloman z Olomouce [příjm. Kerner] (vst. 1690; nar. 1672); zasl. lektor filozofie, třikrát provinciál
1764 Opočno P. Viktorín z Dobrušky (vst. 1730; nar. 1708)
1782 Mikulov br. Jáchym z Třebíče (vst. 1770; nar. 1750); punčochař
1806 Fulnek br. Celsus z Valtéřovic (vst. 1759; nar. 1740); pekař
–––
1931 Žatec P. Gabriel MATĚJČEK (vst. 1874; nar. 1855)


20. LEDNA
1689 Znojmo br. Mořic z Mohuče [DE] (vst. 1638; nar. ?); profes-jubilant
1696 Mikulov P. Vavřinec z Tyrolska [AT] (vst. 1653; nar. ?)
1754 Kolín P. Eleuterius z Kolína (vst. 1706; nar. 1684)
1772 Brno P. František Josef z České Lípy (vst. 1723; nar. 1699); lékař, šestkrát provinční definitor, kustod, zasloužilý vizitátor provincie
1779 Vyškov P. Florid z Brna (vst. 1767; nar. 1748)
1799 Korkusova Huť P. Kunibert z Podvoří (vst. 1753; nar. 1734); 14 let misionářem v Moskvě, potom lokalista na expozituře v Diecézi českobudějovické
1800 Litoměřice br. Josef z Kravař (vst. 1759; nar. 1724); cukrář
–––
1883 Sokolov P. Kalasán KUMPF (vst. 1858; nar. 1837)


21. LEDNA
1641 Praha-Hradčany P. Silverius z Tyrolska [AT] (vst. 1624; nar. ?)
1653 Vídeň-Město [AT] br. Valerius z Tyrolska [AT] (vst. 1611; nar. ?)
1654 Štýr [AT] P. Serenus z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1639; nar. ?)
1670 Vídeň-Město [AT] br. Filip z Frank [Franken: DE] (vst. 1630; nar. ?)
1670 Olomouc P. Ondřej z Mohelnice (vst. 1640; nar. ?)
1696 Praha-Hradčany br. Donát z Tyrolska [AT] (vst. 1648; nar. ?)
1756 Olomouc br. Benedikt z Olomouce (vst. 1711; nar. 1681); nalezenec, otec chudých, 40 let vrátný
1760 Vyškov P. Evžen z Prahy (vst. 1703; nar. 1684); kněz-jubilant
1763 Fulnek P. Kazimír z Tošovic (vst. 1723; nar. 1704)
1772 Mikulov P. Florenc z Rynoltic (vst. 1721; nar. 1703); profes-jubilant
1779 Brno br. Karel z Náchoda (vst. 1746; nar. 1725); lékárník v klášteře
1784 Litoměřice P. Josef z Bohdalic (vst. 1734; nar. 1714); profes-jubilant
1795 Brno P. Teodor z Mikulova (vst. 1770; nar. 1751)
–––
1853 Fulnek P. Bartoloměj SVOZIL (vst. 1814; nar. 1792)
1853 Opočno br. František HERBE (vst. 1828; nar. 1792); mýdlař, vrátný
1861 Praha P. Florid ŠIFNER [Schiffner] (vst. 1834; nar. 1808); zasl. novicmistr a duchovní vůdce bratří laiků, zemřel v nemocnici Na Františku
1939 Brno P. Pavlín KRKOŠKA (vst. 1885; nar. 1866); profes-jubilant, zemřel v nemocnici Milosrdných bratří


22. LEDNA
1661 Benátky [IT] P. Jan Baptista z Padovy [IT] (vst. 1604; nar. ?); člen naší provincie, novicmistr, kněz-jubilant
1661 Linec P. Bonaventura z Kolína n. R. [DE] (vst. 1613; nar. ?)
1684 Znojmo P. Marius z Rýdu [Ried: AT] (vst. 1661; nar. ?)
1700 Olomouc P. Hyacint z Polska (vst. 1675; nar. ?); přestoupil ke kapucínům již jako kněz z řádu reformovaných františkánů
1726 Jihlava P. Fulgenc z Jihlavy (vst. 1683; nar. 1662)
1731 Praha-Nové Město P. Alberik z Vartenberka (vst. 1713; nar. 1689)
1745 Jihlava br. Matouš z České Lípy (vst. 1704; nar. 1676); soukeník
1761 Fulnek P. Floribert z Brna (vst. 1722; nar. 1697)
1789 Fulnek P. Germán z Nového Jičína (vst. 1746; nar. 1723)
–––
1871 Znojmo br. Ivo JAHODA (vst. 1832; nar. 1815); ošetřovatel nemocných
1940 Bratislava br. Ondrej RADVÁNI (Radvanyi) (vst. 1911; nar. 1885); roku 1932 byl k nám přeřazen z Vídeňské provincie na základě připojení Slovenska


23. LEDNA
1645 Vídeňské N. Město [AT] P. Longin z Rajnfeldenu [Rheinfelden: AT] (vst. 1637; nar. ?)
1742 Znojmo P. Konstantin z Fulneku (vst. 1726; nar. 1709)
1756 Žatec P. Január z Mostu (vst. 1718; nar. 1700)
1760 Most P. Prokop z Chomutova (vst. 1710; nar. 1694)
1782 Rumburk P. Silvius ze Šluknova (vst. 1729; nar. 1711); profes-jubilant
1786 Olomouc P. Korsinus z Podštátu (vst. 1732; nar. 1711); profes-jubilant
1788 Praha-Nové Město P. Ezechiel z Prahy (vst. 1754; nar. 1734)
–––
1891 Doudleby br. Marius ŠMÍD [Schmidt] (vst. 1884; nar. 1864); student 4. ročníku teologie, zemřel u příbuzných
1907 Praha-Hradčany br. Dagobert LOUŠTIL (vst. 1906; nar. 1887); bratr laik – novic; zemřel po 3/4 roku v noviciátu na střevní tyfus
1963 Brno Mons. Karel ČERNÝ (nar. 1879) od roku 1948 čestný kapucín, katecheta, po 2. světové válce se nabídl k duchovní službě v internačních táborech pro Němce, v letech 1950-1961 obětavě spravoval kapucínský kostel v Brně.


24. LEDNA
1657 Vídeň-Město [AT] P. Jan František z Padovy [IT] (vst. 1623; nar. ?); ještě jako aspirant byl poslán do Vídně a obláčku měl v Mikulově, jako stavitel vedl stavbu mnoha nových klášterů
1666 Vídeň-Město [AT] br. Masseo ze Savojska [FR] (vst. 1614; nar. ?)
1701 Fulnek br. Zeno ze Sokolova (vst. 1680; nar. 1659)
1703 Budějovice br. Jimram z Jihlavy (vst. 1662; nar. ?)
1725 Znojmo P. Elizeus z Libavé (vst. 1693; nar. 1675)
1732 Praha-Hradčany P. Benvenut z Třeboně (vst. 1719; nar. ?)
1783 Olomouc br. Nikasius z Olomouce (vst. 1751; nar. 1731); lékárník
1785 Brno P. Amand z Lucemburku [Luxembourg: LU] (vst. 1743; nar. 1728); sliby skládal v Lucembursku
1797 Znojmo P. Firmus z Jihlavy (vst. 1754; nar. 1738); kooperátor v Třebíči, zemřel na expozituře ve vojenské nemocnici ve Znojmě
1799 Opočno P. Ferdinand z Doks (vst. 1746; nar. 1728); profes-jubilant
1808 Olomouc P. Felicissimus ze Znojma (vst. 1763; nar. 1745); zemřel raněn mozkovou mrtvicí
1811 Sušice br. Humilis z Klagenfurtu [DE] (vst. 1774; nar. 1749); švec
–––
1856 Kolín br. Valentýn JEDEK (vst. 1821; nar. 1797)
1857 Znojmo br. Fruktuosus CHMELA (vst. 1815; nar. 1795); vrátný
1888 Fulnek P. Felicián BAJER [Bayer] (vst. 1830; nar. 1800); ošetřovatel nemocných, kněz-jubilant
1890 Znojmo br. Rainer TRÍB [Trieb] (vst. 1888; nar. 1869); bratr laik, beze slibů


25. LEDNA
1623 Kremže [AT] P. Antonín z Vídně [Wien: AT] (vst. 1602; nar. ?)
1635 Kremže [AT] br. Cyril [z ?] (vst. 1634; nar. ?); klerik-novic
1695 Litoměřice P. Celsus z Olomouce (vst. 1642; nar. ?); profes-jubilant
1704 Zákupy P. Wolfgang z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1678; nar. ?)
1714 Praha-Hradčany br. Gerard z Jihlavy (vst. 1693; nar. ?)
1728 Roudnice P. Justus z Prahy (vst. 1695; nar. ?)
1730 Praha-Hradčany br. Eliáš z Kjelče [Kiełcz: PL] (vst. 1691; nar. 1670); tkadlec
1754 Praha-Hradčany P. Ezechiel z Ostrova nad Ohří (vst. 1715; nar. 1696)
1778 Sokolov br. Melchior z Kraslic (vst. 1738; nar. 1713); poslíček
1790 Praha-Hradčany P. Nazarius ze Světlé (vst. 1760; nar. 1742)
1794 Praha-Hradčany P. Viktor z Karlových Varů [příjm. Lippert] (vst. 1744; nar. 1728); lektor filozofie a teologie, čtyřikrát definitior, třikrát provinční vikář, jednou místoprovinciál, zasl. římský kustod, profes-jubilant, velmi plodný spisovatel, odešel na věčnost plný zásluh
1814 Olomouc P. Bonosus z Moravské Ostravy (vst. 1756; nar. 1736); misionář, kněz-jubilant
–––
1886 Praha-Hradčany br. Hypolit KÝNL [Kühnel] (vst. 1847; nar. 1822)
1887 Znojmo br. Engelbert KERŠNER [Koerschner] (vst. 1830; nar. 1809); profes-jubilant, švec


26. LEDNA
1644 Vídeňské N. Město [AT] P. Remigius z Yberlingenu [Überlingen: DE] (vst. 1624; nar. ?)
1651 Vídeň-Město [AT] br. Jeroným z Bambergu [DE] (vst. 1616; nar. ?)
1661 Gmunden [AT] P. Zikmund z Lince [AT] (vst. 1631; nar. ?)
1661 Vídeň-Město [AT] br. Florián z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1655; nar. ?)
1706 Praha-Hradčany P. Václav z Mladé Boleslavi (vst. 1667; nar. ?)
1712 Žatec P. Masseo [Palatinus] (vst. 1671; nar. ?)
1713 Olomouc br. Antonín ze Štýru [Steyr: AT] (vst. 1677; nar. ?)
1726 Zákupy P. Vincenc z Vratislavi [PL] (vst. 1680; nar. 1663)
1730 Sokolov P. Albín z Kynžvartu (vst. 1691; nar. ?)
1772 Sušice br. Abrahám z Poličky (vst. 1752; nar. 1732)
1777 Mnich. Hradiště P. Hermolaus z Lanškrouna (vst. 1723; nar. 1697); profes-jubilant
1797 Praha-Hradčany P. Evženián ze Žamberka (vst. 1755; nar. 1736)
1806 Olomouc P. Január z Kunovic (vst. 1756; nar. 1737); prov. definitor
1812 Přísečnice P. Felicián z Přísečnice (vst. 1777; nar. 1758); farář v Diecézi litoměřické
–––
1860 Opočno br. Samuel PEK [Peck] (vst. 1827; nar. 1801); soukeník
1944 Tiškovka [RU] br. Wolfgang CHRISTL (vst. 1937; nar. 1920); klerik, padl ve válce
1951 Opočno br. Martinián KRÁL (vst. 1888; nar. 1870); profes-jubilant, krejčí
1975 Dolní Žandov P. Josafat KONEČNÝ (vst. 1928; nar. 1909); administrátor na několika farnostech v Diecézi plzeňské, pohřben v Mariánských Lázních


27. LEDNA
1657 Vídeň-Město [AT] P. Ludvík z Rózenhajmu [Rosenheim: DE] (vst. 1614; nar. ?); třikrát proviciál, dvakrát generální definitor za německy mluvící země, úspěšný kazatel proti luteránům, těšil se velké vážnosti u císaře
1667 Vídeňské N. Město [AT] br. Martinián z Biberachu [DE] (vst. 1638; nar. ?)
1751 Praha-Hradčany P. Rudolf z Komárova (vst. 1706; nar. 1684)
1778 Zákupy P. Adrián z Broumova (vst. 1721; nar. 1701); profes-jubilant
1778 Sokolov P. Kleofáš ze Sokolova (vst. 1730; nar. 1709)
1783 Kolín P. František z Čáslavi (vst. 1746; nar. 1728); zasl. vikář
1792 Brno P. Rogacián z Německé Libavé (vst. 1749; nar. 1727); apoštolský misionář, duch. správce v nemocnici u sester Alžbětinek na Starém Brně
–––
1844 Olomouc P. Azariáš HAVLÍK (vst. 1828; nar. 1786); zpovědník
1957 Moravec br. Kristýn JONÁŠ (vst. 1903; nar. 1878); vrátný a výrobce balzámu


28. LEDNA
1684 Brno P. Klétus z Příbrami (vst. 1676; nar. 1656); student filozofie, zemřel morem a byl pochován na zahradě
1685 Praha-Nové Město P. Emanuel z Prahy (vst. 1649; nar. ?)
1713 Praha-Hradčany P. Ignác z Prahy (vst. 1665; nar. ?)
1713 Fulnek br. Inocenc z Rakouska [AT] (vst. 1681; nar. 1655)
1760 Praha-Hradčany P. Karpofor z Horažďovic (vst. 1752; nar. 1732); student filozofie
1760 Fulnek P. Modest z Valašského Meziříčí (vst. 1713; nar. 1692)
1761 Čes. Budějovice P. Cyril z Chebu (vst. 1730; nar. 1712)
1772 Brno P. Benignus z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1721; nar. 1699); profes-jubilant, zemřel v poslušnosti
1800 Sokolov br. Florid z Chvalšin (vst. 1760; nar. 1733); tkadlec
1813 Jasenná P. Cyprián z Přerova (vst. 1776; nar. 1756); administrátor farnosti v Bystřici pod Hostýnem
–––
1909 Roudnice br. Felix STANĚK (vst. 1891; nar. 1863)


29. LEDNA
1692 Praha-Nové Město P. Tertulián z Plzně (vst. 1673; nar. ?)
1701 Vyškov P. Julián z Vratislavi [Wrocław: PL] (vst. 1681; nar. 1664); kazatel pro Němce
1752 Kyjov P. Bartoloměj z Lobodic (vst. 1720; nar. 1701)
1782 Praha-Hradčany P. Filibert z Vršovic (vst. 1726; nar. 1708); český kazatel, profes-jubilant, zasloužilý kvardián
1786 Praha-Nové Město br. Štěpán z Klenčí (vst. 1754; nar. 1730); pekař
1804 Rumburk br. Firminián z Horního Litvínova (vst. 1755; nar. 1729); dříve čeledín
1814 Zákupy P. Kryštof z Číhan (vst. 1760; nar. 1740); profes-jubilant
1819 Cheb P. Telesfor ze Žatce (vst. 1774; nar. 1755); katecheta na gymnáziu, místní kaplan v Libešicích
–––
1997 Praha P. Marek MAYER (vst. 1932; nar. 1913); doktor teologie a licenciát biblických věd, ředitel teologického učiliště, spirituál kněžského semináře, profes-jubilant


30. LEDNA
1636 Roudnice br. Arnošt z Mnichova [München: DE] (vst. 1631; nar. ?); student teologie
1647 Vídeňské N. Město [AT] P. Matouš z Verony [IT] (vst. 1615; nar. ?)
1647 Bruck a. d. L. [AT] br. Matěj z Friuli [IT] (vst. 1617; nar. ?); ve světě baron z Gelmony
1732 Most P. Irenej ze Svídnice [PL] (vst. 1706; nar. 1681)
1740 Kolín br. Fabricián z Hradce Králové (vst. 1732; nar. 1717); trvalý klerik
1742 Teplice P. Antonín Maria z Mostu (vst. 1710; nar. 1692); kvardián v Žatci, je pohřben v Teplicích
1776 Kyjov P. Ursicin z Holešova (vst. 1733; nar. 1710)
1824 Rudná P. Kolumbus z Jáchymova (vst. 1780; nar. 1757); duch. správce v Rudné u Nejdku
–––
1879 Opočno P. Bonaventura HRACHOVEC (vst. 1832; nar. 1807); zpovědník
1905 Litoměřice P. Probus ŠEBEK (vst. 1843; nar. 1823); senior provincie, kněz-jubilant


31. LEDNA
1630 Vyškov P. Serafín z Mnichova [München: DE] (vst. 1615; nar. ?)
1706 Praha-Nové Město br. Bohumír z Karlových Varů (vst. 1689; nar. 1661); lékárník
1708 Prudnik P. Bedřich z Vansova (vst. 1674; nar. 1651)
1713 Praha-Hradčany P. Fabián z Ingolštatu [Ingolstadt: DE] (vst. 1662; nar. ?); profes-jubilant
1714 Praha-Hradčany P. Florenc z Henrykówa [PL] (vst. 1681; nar. ?)
1729 Zákupy P. Linus z Vidnavy (vst. 1691; nar. 1670)
1756 Opočno br. Prokop ze Zákup (vst. 1722; nar. 1691); zahradník
1760 Praha-Nové Město br. Cyprián z Brtnice (vst. 1710; nar. 1690); řezník
1762 Mikulov P. Severus ze Znojma (vst. 1743; nar. 1726)
1763 Praha-Nové Město P. Rembert ze Skutče (vst. 1728; nar. 1707)
1779 Znojmo P. Kolumbus z Olomouce (vst. 1727; nar. 1708); profes-jubilant
1798 Chrudim P. Tobiáš z Českých Budějovic (vst. 1746; nar. 1722); profes-jubilant
1813 Praha-Hradčany br. Lev z Prunéřova (vst. 1757; nar. 1736); profes-jubilant, pilař
–––
1873 Brno br. Rudolf KÍS [Kies] (vst. 1827; nar. 1810); vrátný
1893 Praha-Hradčany br. Emanuel STANĚK (vst. 1889; nar. 1869); student teologie


1. ÚNORA
1654 Praha-Hradčany br. Anselm z Gmundenu [AT] (vst. 1642; nar. ?)
1658 Štýr [AT] P. František ze Slezska (vst. 1614; nar. ?); úspěšný misionář na území Zelené Hory [PL], prefekt uherské misie, čtyřikrát provinční definitor
1672 Bruck a. d. L. [AT] P. Hugolín z Bozenu [IT] (vst. 1633; nar. ?)
1676 Praha-Nové Město P. Kristýn z Brna (vst. 1642; nar. ?)
1726 Litoměřice br. Kryšpinián z Jihlavy (vst. 1723; nar. ?); klerik
1758 Kyjov P. Julius z Plzně (vst. 1720; nar. 1700)
1762 Čes. Budějovice br. Medard z Hroznětína (vst. 1708; nar. 1684); profes-jubilant, švec
1778 Olomouc P. Priskus z Olomouce (vst. 1744; nar. 1727)
1796 Opočno br. Pacifik z Roudnice (vst. 1757; nar. 1733)
1796 Fulnek br. Ivo z Pruškova [Prószków: PL] (vst. 1750; nar. 1727)
1824 Praha-Hradčany br. Tobiáš z Doubí (vst. 1768; nar. 1748); profes-jubilant, mlynář
–––
1873 Znojmo P. Aurel HAUZVIRT [Hauswirth] (vst. 1828; nar. 1805)
1976 Praha P. Bonaventura CHMELAŘ (vst. 1926; nar. 1910); profes-jubilant, katecheta


2. ÚNORA
1630 Vídeň-Město [AT] br. Cyril z Val di Nonu [IT] (vst. 1627; nar. ?); klerik
1653 Vídeň-Město [AT] br. Barnabáš z Bolzana [IT] (vst. 1613; nar. ?); zemřel na pouti do Říma
1672 Čes. Budějovice br. Mikuláš z Českých Budějovic (vst. 1638; nar. ?)
1673 Vídeň-Město [AT] br. Dominik ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1630; nar. ?)
1697 Brno P. Melchior z Bavorska [DE] (vst. 1653; nar. ?)
1701 Žatec P. Samuel z Bíliny (vst. 1658; nar. ?)
1728 Komorní Hrádek P. Jan Maria z Kutné Hory (vst. 1708; nar. 1652); doktor teologie a církevního práva, apoštolský protonotář
1733 Znojmo P. Nazarius z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1673; nar. 1652); kněz-jubilant, senior provincie, pětkrát prov. definitor, dvakrát římský kustod, provinciál (1703-05), velmi nadaný, znalec scholastiky, vynikající v horlivosti o řeholní kázeň
1771 Mnich. Hradiště P. Jan Josef z Prahy (vst. 1760; nar. 1709); ve světě hrabě František Josef z Valdštejna, syn zakladatelky Pražské Lorety, otec pěti dětí, ke kapucínům vstoupil 3 roky po smrti své manželky
1784 Mikulov P. Sofoniáš z Mikulova (vst. 1728; nar. 1710); zasl. profes-jubilant
1790 Opočno br. Pankrác z Prahy (vst. 1762; nar. 1734); truhlář
1800 Brno br. Sebastián z Velatic (vst. 1759; nar. 1738)
1806 Roudnice P. Benedikt z Bíliny (vst. 1759; nar. 1740); smrtelně se nakazil od nemocných
–––
1849 Olomouc P. Pavel PALÁNEK (vst. 1820; nar. 1796); zasl. provinční sekretář
1880 Chrudim br. Gracián ŠILINSKÝ [Schillinsky] (vst. 1860; nar. 1842); až do smrti měl jen časné sliby


3. ÚNORA
1621 Vídeň-Město [AT] br. Tomáš z Bavorska [DE] (vst. 1619; nar. ?); student filozofie; v rozkvětu mládí byl shledán zralým pro nebe
1665 Kremže [AT] br. Josef z Vídně [Wien: AT] (vst. 1640; nar. ?)
1699 Kolín P. Irenej z Čáslavi (vst. 1685; nar. ?)
1733 Znojmo P. Nazarius z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1673; nar. 1652)
1741 Sokolov P. Patrik z Vídně [Wien: AT] (vst. 1710; nar. 1694); nedělní kazatel
1759 Čes. Budějovice br. Menander z České Lípy (vst. 1735; nar. 1717); soukeník
1789 Brno br. Probus z Vyškova (vst. 1764; nar. 1744)
1790 Horšovský Týn P. Korbinián z Mělníka (vst. 1756; nar. 1737); zasl. misionář
1807 Horšovský Týn P. Bonaventura z Ouštěku [příjm. Worbs] (vst. 1756; nar. 1735); misionář a zasl. duch. správce v ukrajinském Něžině, profes-jubilant
–––
1846 Sušice P. Florin ČIP [Czipp] (vst. 1828; nar. 1801)
1917 Litoměřice P. Petr ACHTERLING (vst. 1863; nar. 1840); senior provincie, profes-jubilant


4. ÚNORA
1641 Vídeň-Město [AT] P. Aleš z Burgundska [Bourgogne: FR] (vst. 1611; nar. ?); třikrát provinciál, odcházel z časnosti bohatý zásluhami
1646 Vídeňské N. Město [AT] br. Cyprián z Lotringenu [DE] (vst. 1587; nar. ?); muž vynikající zbožností a poslušností
1685 Praha-Hradčany P. Anastáz z Prahy (vst. 1646; nar. ?); loretánský sakristán, autor díla »Paprsek chudoby«, muž bezúhonného života
1697 Mikulov P. Jindřich z Jihlavy (vst. 1659; nar. ?); zasl. apoštolský misionář v Míšni a Sasku, dvakrát provinciál, římský kustos, provinční definitor a vizitátor
1701 Brno br. Roman [Palatinus] (vst. 1675; nar. ?)
1708 Prudnik [PL] br. Marek ze Skalice [SK] (vst. 1684; nar. ?); kramář
1737 Prudnik [PL] br. Engelmar ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1707; nar. 1669); rybář
1774 Vyškov P. Wilibald z Hradce Králové (vst. 1746; nar. 1727)
1798 Praha-Hradčany P. Alipius z Litoměřic [příjm. Slanina] (vst. 1755; nar. 1734); první provinciál oddělené české provincie, zvolen čtyřikrát (1783-98)
1811 Žatec P. Hermenegild z Teplé (vst. 1759; nar. 1739); profes-jubilant
1824 Kolín P. Klement z Řezna [Regensburg: DE] (vst. 1800; nar. 1781)
–––
1853 Praha P. Eduard DĚKANOVSKÝ [Dekanowsky] (vst. 1834; nar. 1815); katecheta z chrudimského kláštera, zemřel v nemocnici Na Františku
1862 Chrudim br. Romuald POLÁČEK [Polaczek] (vst. 1826; nar. 1796); soukeník
1869 Mariánská br. Teodor ŠUBRT [Schubert] (vst. 1815; nar. 1797); profes-jubilant, kuchař a zahradník
1898 Znojmo P. Eusebius VIRFL [Würfel] (vst. 1878; nar. 1848); ředitel III. řádu


5. ÚNORA
1715 Praha-Nové Město P. Florián z Litoměřic (vst. 1677; nar. 1657)
1758 Praha-Hradčany br. Jan Evangelista z Podlesí (vst. 1749; nar. 1728); písař
1770 Praha-Hradčany br. Juniper z Pojsdorfu [Poysdorf: AT] (vst. 1716; nar. 1691); profes-jubilant; obchodník s obilím
1788 Znojmo br. Izaiáš z Moravského Berouna (vst. 1737; nar. 1718); profes-jubilant, krejčí
1793 Rumburk P. Hermogenes z Chřibské (vst. 1751; nar. 1731)
1795 Habartice P. Florus z Benešova (vst. 1775; nar. 1757); kaplan v Habarticích
1807 Sokolov P. Kasián ze Sokolova (vst. 1761; nar. 1745)
–––
1937 Žatec P. Lukáš MLADÝ (vst. 1872; nar. 1847); prov. definitor a zasl. katecheta, notář litoměřického biskupství, profes-jubilant


6. ÚNORA
1708 Praha-Hradčany P. Rafael z Chomutova (vst. 1656; nar. ?); apoštolský misionář v Míšni a Sasku, novicmistr, stavitel rumburského kláštera, profes-jubilant
1729 Břeh [PL] br. Bedřich z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1683; nar. 1662); kupec
1733 Chrudim br. Primus ze Sušice (vst. 1701; nar. 1678); tkadlec
1759 Mikulov br. Antonín ze Strakonic (vst. 1713; nar. 1686); švec
1771 Mnich. Hradiště br. Jakub z Olomouce (vst. 1728; nar. 1699); zahradník
1779 Fulnek br. Gorgonius z Horního Slavkova (vst. 1724; nar. 1700); lékárník
–––
1872 Odry P. Heřman FABIÁN (vst. 1827; nar. 1804); člen fulneckého kláštera, zemřel v nemocnici Milosrdných sester III. řádu sv. sv. Františka


7. ÚNORA
1635 Mikulov br. Daniel z Bolzana [IT] (vst. 1610; nar. 1592)
1653 Praha–N.M. P. Jan Karel z Českých Budějovic (vst. 1638; nar. ?)
1656 Benátky [IT] P. Sabino z Benátek [Venezia: IT] (vst. 1600; nar. 1580); přišel do naší provincie r. 1606 ještě jako student, po roce 1617 se vrátil do Benátské provincie
1670 Litoměřice br. Cherubín z Moravy (vst. 1617; nar. ?); profes-jubilant
1679 Horšovský Týn br. Ludvík z Bavorska [DE] (vst. 1633; nar. ?)
1694 Vratislav [PL] P. Hypolit z Českého Krumlova (vst. 1641; nar. ?)
1713 Čes. Budějovice br. Florián z Nowe Rudy [PL] (vst. 1685; nar. ?)
1764 Kyjov br. Probus z Prahy (vst. 1758; nar. 1737); zlatník
1768 Čes. Budějovice br. Angelín z Hustopečí (vst. 1768; nar. 1748); klerik-novic
1769 Znojmo P. Karel z Lokte (vst. 1712; nar. 1690); kněz-jubilant
 

8. ÚNORA
1665 Kremže [AT] P. Leopold z Pasova [Passau: DE] (vst. 1650; nar. ?)
1672 Linec [AT] br. Felix z Kladska [Kłodsko: PL] (vst. 1629; nar. ?)
1707 Opočno P. Teobald z Třebechovic (vst. 1659; nar. ?)
1707 Olomouc P. Urban z Innsbrucku [AT] (vst. 1659; nar. ?)
1725 Praha-Nové Město P. Krescenc z Roudnice (vst. 1683; nar. 1664);
1752 Olomouc P. Liberát z Prahy (vst. 1699; nar. 1679); profes-jubilant
1760 Roudnice P. Wolfgang z Chrudimi (vst. 1742; nar. 1722)
1766 Most P. Zachariáš z Otovic (vst. 1738; nar. 1715)
1771 Znojmo P. Serapion z Nové Horky [příjm. Ridel] (vst. 1719; nar. 1699); provinciál, profes-jubilant
1800 Fulnek P. Deicola z Moštěnic (vst. 1742; nar. 1723); lektor, teolog olomouckého arcibiskupa, kněz-jubilant
1801 Rumburk P. Partenius ze Žatce (vst. 1764; nar. 1742)
1813 Litoměřice P. Cyril z Českých Budějovic (vst. 1761; nar. 1743); profes-jubilant
–––
1925 Sokolov br. Sebald KÝNL [Kühnl] (vst. 1863; nar. 1845); sakristán a vrátný, profes-jubilant


9. ÚNORA
1640 Pasov [DE] P. Elizeus z Frank [Franken: DE] (vst. 1627; nar. ?)
1657 Mödling [AT] P. Dominik z Vídně [Wien: AT] (vst. 1609; nar. ?)
1684 Nisa [PL] br. Marek z Krnova (vst. 1682; nar. 1659); zemřel před složením slibů
1686 Praha-Nové Město P. Bertold ze Slezska (vst. 1636; nar. ?); zasl. prov. definitor a kustod, profes-jubilant
1713 Brno br. Kryšpín z Tyrolska [AT] (vst. 1682; nar. 1659)
1741 Fulnek br. Kasián z Vidnavy (vst. 1685; nar. 1663); profes-jubilant, kovář
1745 Svídnice [PL] P. Řehoř z Prahy (vst. 1732; nar. 1713)
1761 Žatec P. Longin z Ostrova (vst. 1706; nar. 1686); profes-jubilant
1767 Brno P. Jan z Brna (vst. 1720; nar. 1702)
1800 Roudnice P. Bartoloměj z Němčic (vst. 1752; nar. 1731); zasl. lektor teologie
1818 Fulnek P. Felix z Bílovce (vst. 1761; nar. 1744); novicmistr, profes-jubilant, administrátor v Dlouhé Louce u Vratislavi [PL]
–––
1879 Opočno br. Fortunát MITTELBACH (vst. 1845; nar. 1814)


10. ÚNORA
1645 Vídeň-Město [AT] P. Martin z Vídně [Wien: AT] (vst. 1609; nar. ?)
1700 Prudnik [PL] br. Matouš z Bavorska [DE] (vst. 1659; nar. ?)
1702 Prudnik [PL] P. Fidel z Šenova (vst. 1675; nar. 1654)
1745 Sušice P. Rochus z Českého Krumlova (vst. 1714; nar. 1692)
1761 Jihlava br. Lev z Broumova (vst. 1699; nar. 1679); profes-jubilant, soukeník
1780 Jihlava P. Valentýn z Jihlavy (vst. 1724; nar. 1706); profes-jubilant
1783 Opočno P. Chrysogon z Poličky (vst. 1719; nar. 1702); kněz-jubilant
1792 Olomouc P. Servilián z Olomouce (vst. 1760; nar. 1742)
1799 Žatec P. Ivo z Chomutova (vst. 1750; nar. 1729)
1802 Most br. Klement z Prahy (vst. 1759; nar. 1732); truhlář
–––
1830 Znojmo br. Felix ŠIFR [Schiffer] (vst. 1776; nar. 1753); profes-jubilant, vinař


11. ÚNORA
1606 Praha-Hradčany P. Jan Baptista z Tridentu [Trento: IT] (vst. 1598; nar. 1576); spoluzakladatel provincie, ze vznešeného rodu, do Prahy přišel roku 1602 ještě jako student
1626 Linec [AT] P. Jakub z Uher (vst. ?; nar. ?); datum a místo obláčky není známo
1648 Linec [AT] P. Vilém z Bolzana [IT] (vst. 1604; nar. ?); kronikář, misionář
1660 Vídeň-Město [AT] br. Iluminát z Kladska [Kłodsko: PL] (vst. 1631; nar. ?)
1713 Brno br. Amand z Březové (vst. 1708; nar. 1687); klerik, student filozofie
1741 Sokolov P. Donacián z Kraslic (vst. 1723; nar. 1703)
1780 Brno P. Stanislav ze Šatavy (vst. 1726; nar. 1708); novicmistr, profes-jubilant
–––
1863 Vídeň-Město [AT] P. Fridolín HAJNEMAN [Heinemann] (vst. 1828; nar. 1812); lektor církevních dějin a katecheta na reálce ve Znojmě, zemřel u konventuálů
1907 Zákupy P. Generosus SOUKUP (vst. 1846; nar. 1820); čestný definitor, senior provincie, kněz-jubilant
1922 Mariánská P. Mikuláš [ze Švýcarska] [CH] (vst. ?; nar. ?); katecheta


12. ÚNORA
1613 Vídeň [AT] P. Kornelius z Bajé [Bayeux: FR]; spoluzakladatel naší provincie, původem z Normandie
1625 Benátky [IT] P. Jan z Benátek [Venezia: IT] (vst. 1575; nar. ?); třikrát provinciál Benátské provincie a dvakrát generální komisař naší provincie, jednou generální definitor (1618-25)
1737 Praha-Hradčany br. Egid ze Štýru [Steyr: AT] (vst. 1682; nar. 1658); profes-jubilant
1759 Mnich. Hradiště P. Mikuláš z Prahy (vst. 1715; nar. 1696)
1763 Praha-Hradčany br. Achác z Chrudimi (vst. 1715; nar. 1693); švec
1790 Louka u Znojma P. Ivan ze Znojma (vst. 1767; nar. 1750); kooperátor na expozituře
1820 Šumvald P. Kristián z Červeněvsi (vst. 1768; nar. 1752); místní duch. správce v Šumvaldu
–––
1859 Zákupy P. Viktorín JEKL [Jöckl] (vst. 1819; nar. 1797); lektor a katecheta


13. ÚNORA
1665 Kremže [AT] br. Eusebius z Brna (vst. 1644; nar. ?)
1718 Žatec P. Eduard z České Lípy (vst. 1691; nar. ?)
1729 Sušice br. Hilarion z Příbrami (vst. 1681; nar. 1658); soukeník
1730 Třebíč br. Benno z Jirkova (vst. 1690; nar. 1669)
1731 Litoměřice P. Engelhard z Kolína (vst. 1693; nar. 1674)
1738 Litoměřice br. Benignus ze Znojma (vst. 1693; nar. 1669); sklář
1746 Opočno P. Gothard z Kutné Hory (vst. 1730; nar. 1713); sváteční kazatel
1758 Čes. Budějovice br. Jan Nepomuk z Račice (vst. 1733; nar. 1712); barvíř
1758 Čes. Budějovice P. Servilius z Prahy (vst. 1739; nar. 1720)
1765 Zákupy P. Zacheus z České Kamenice (vst. 1721; nar. 1701)
1770 Rumburk br. Edmund ze Sokolova (vst. 1720; nar. 1696); košíkař
1826 Most P. Renát z Mostu (vst. 1819; nar. 1847); přestoupil od konventuálů, provinční definitor
–––
1852 Sokolov P. Ambrož ŠRAJBR [Schreiber] (vst. 1815; nar. 1789); zasl. vikář a ošetřovatel
1993 Praha-Hradčany P. Arnošt JURÁŠEK (vst. 1934; nar. 1917); lektor, profes-jubilant


14. ÚNORA
1650 Štýr [AT] P. Sixtus z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1626; nar. ?)
1711 Most br. Silván ze Strakonic (vst. 1710; nar. 1682); beze slibů
1736 Praha-Hradčany P. Heřman [Palatinus] (vst. 1699; nar. 1682)
1742 Olomouc P. Jan Chrysostom z Prahy (vst. 1701; nar. 1681)
1770 Mnich. Hradiště P. Kalist z Kašovic (vst. 1715; nar. 1694); profes-jubilant
1776 Mikulov P. Markvard z Mostu (vst. 1737; nar. 1717)
1788 Brno P. Genuin z Brna (vst. 1744; nar. 1727)
1826 Chrudim P. Donulus z Roudnice (vst. 1777; nar. 1755); 30 let katecheta na základní škole
–––
1846 Horšovský Týn P. Oktavián KÓL [Kohl] (vst. 1833; nar. 1807)
1894 Opočno P. Placid DUSIL (vst. 1852; nar. 1833)
1951 Opočno P. Karel TOUFAR (vst. 1887; nar. 1867); senior provincie, profes-jubilant; strýc umučeného P. Josefa Toufara z Čihoště


15. ÚNORA
1698 Vyškov P. Heřman z Prahy (vst. 1662; nar. ?)
1710 Fulnek br. Maxmilián ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1670; nar. ?)
1738 Praha-Nové Město br. Albán z Jihlavy (vst. 1736; nar. 1718); exnovic bez slibů, soukeník
1738 Znojmo br. Arnošt z Jihlavy (vst. 1695; nar. 1671); soukeník
1781 Mělník P. Dacián z Kyšperku (vst. 1765; nar. 1745)
1784 Sokolov br. Prosper z Kladska [Kłodsko: PL] (vst. 1744; nar. 1717); tkadlec
1786 Sušice br. Salustián z Prahy (vst. 1736; nar. 1717); krejčí
1795 Chrudim P. Ernbert z Hradce Králové (vst. 1756; nar. 1734); administrátor v Dačicích
1814 Olomouc br. Ondřej z Držovic (vst. 1811; nar. 1791); klerik, student 2. ročníku filozofie
–––
1907 Zákupy br. Eligius HRUBEŠ [Hrubesch] (vst. 1861; nar. 1842)
1937 Třebíč br. Matyáš KOKEŠ (vst. 1886; nar. 1862); profes-jubilant


16. ÚNORA1625 Vídeňské N. Město [AT] P. Cherubín z Hainburgu [AT] (vst. 1603; nar. ?); zemřel morem, pro bohatství zásluh byl přenesen do nebeského Jeruzaléma
1690 Znojmo br. Jovita z Jihlavy (vst. 1682; nar. 1661)
1726 Vídeň-Město [AT] urozená paní Polyxéna SKRBENSKÁ roz. Příchovská (nar. ?); velká dobroditelka naší Českomoravské provincie
1731 Rumburk br. Kornelius z Moravské Třebové (vst. 1688; nar. 1665); ve světě Jiří, šlechtic z Echlerů
1731 Žatec P. Eusebius z Ostrova nad Ohří (vst. 1708; nar. 1688)
1768 Mikulov br. Didak z Chrudimi (vst. 1710; nar. 1686); profes-jubilant krejčí
1770 Rumburk P. Epifanius z Chomutova (vst. 1731; nar. 1710)
1795 Fulnek br. Ondřej z Nového Jičína (vst. 1754; nar. 1727); soukeník
1796 Opočno P. Pantaleon z Litomyšle (vst. 1745; nar. 1726); profes-jubilant
–––
1866 Žatec P. Salustián DEISTLER (vst. 1847; nar. 1829)

17. ÚNORA
1664 Pasov [DE] P. Patrik z Lotrinska [Lorraine: FR] (vst. 1625; nar. ?)
1696 Most br. Rudolf z Litoměřic (vst. 1661; nar. ?)
1715 Horšovský Týn P. Kalist z Břehu [PL] (vst. 1686; nar. ?); ve světě Jan Bedřich z Falkenhahnu
1741 Břeh [PL] P. Eduard z Otmuchova [PL] (vst. 1719; nar. 1699)
1753 Praha-Nové Město P. Cézarius z Opočna (vst. 1696; nar. 1670); kněz-jubilant
1760 Chrudim P. Abundius z Bohdanče (vst. 1717; nar. 1697)
1784 Vyškov P. Agripín ze Žadlovic (vst. 1752; nar. 1731); 15 let misionář, zasl. kazatel
1809 Znojmo br. Jakub z Kaňku (vst. 1771; nar. 1745); písař
–––
1857 Rumburk br. Norbert VOJTA [Woyta] (vst. 1825; nar. 1792); vrátný
1876 Brno P. Jáchym MILER [Müller] (vst. 1836; nar. 1810)


18. ÚNORA
1634 Praha-Hradčany P. Zeno z Rózenhajmu [Rosenheim: DE] (vst. 1622; nar. ?)
1650 Linec [AT] br. Jan z Ajchštetu [Eichstätt: DE] (vst. 1625; nar. ?)
1663 Vídeň-Město [AT] P. Josef z Bolzana [IT] (vst. 1625; nar. ?); večer před smrtí prosil zcela zdráv svého zpovědníka o generální zpověď s odůvodněním, že má brzy zemřít
1665 Gmunden [AT] P. Abrahám z Wasserburgu [DE] (vst. 1650; nar. ?)
1692 Znojmo P. Nikodém z Tyrolska [AT] (vst. 1661; nar. ?)
1704 Zákupy br. Marián z Laufenburgu [AT] (vst. 1659; nar. ?)
1704 Třebíč br. Klement z Jihlavy (vst. 1690; nar. 1670); soukeník
1714 Jihlava br. Jáchym z Fulneka (vst. 1684; nar. ?); tkadlec
1745 Nisa [PL] P. Altman z Otmuchova [PL] (vst. 1729; nar. 1709)
1747 Litoměřice P. Jáchym z Vlčic (vst. 1711; nar. 1690)
1775 Čes. Budějovice P. Roman ze Sušice (vst. 1726; nar. 1707)
1776 Olomouc P. Jiří Antonín z Českých Budějovic (vst. 1741; nar. 1722); zasl. lektor a kazatel
1807 Most P. Jodok z Litoměřic (vst. 1757; nar. 1740); profes-jubilant, zasl. superior v Mariánské
1816 Praha-Hradčany br. Pius z Opočna (vst. 1766; nar. 1743); kuchař
–––
1832 Slavkov P. Osvald HEBLER [Haebler] (vst. 1772; nar. 1752); kněz-jubilant, kaplan v Diecézi českobudějovické
1873 Fulnek br. Eduard PEROUTKA (vst. 1863; nar. 1847); kuchař a zahradník
1971 Šternberk P. Klement HUDEC (vst. 1908; nar. 1890); profes-jubilant, duchovní správce v nemocnici u boromejek
2001 Neuburg [DE] P. Rainhard NISSER (vst. 1935; nar. 1915); kněz-jubilant, po odsunu do Německa vyhledávaný zpovědník, i přes dlouhé odloučení si uchoval vřelý vztah ke své domovské provincii


19. ÚNORA
1651 Jihlava P. Josef z Ilže [Iłże: PL] (vst. 1611; nar. ?); zasl. apoštolský misionář a rekatolizátor, senior provincie
1658 Vídeň-Město [AT] P. Antonín z Val di Nonu [IT] (vst. 1640; nar. ?)
1662 Praha-Hradčany br. Izák z Čech (vst. 1648; nar. ?)
1691 Praha-Hradčany P. Lambert ze Slezska (vst. 1647; nar. ?)
1725 Mikulov P. Hugo z Železného Města [Eisenstadt: AT] (vst. 1684; nar. 1663)
1730 Chrudim P. Tomáš z Rosic (vst. 1721; nar. 1700); student filozofie
1731 Mikulov P. Servác z Horšovského Týna (vst. 1690; nar. 1670); dvakrát provinční definitor, kustod Slezska a loretánský vikář
1738 Svídnice [PL] br. David z Kynžvartu (vst. 1693; nar. 1665); soukeník
1788 Litoměřice br. Petronius z Mnichova Hradiště (vst. 1767; nar. 1745); tkadlec
1796 Praha P. Heřman z Postoloprt (vst. 1755; nar. 1737); provinční sekretář
–––
1840 Olomouc P. Kristián SPONER (vst. 1829; nar. 1809)
1856 Roudnice P. Ludvík NINGER (vst. 1813; nar. 1791); profes-jubilant, zasl. sekretář, provinční definitor a vikář
1893 Praha-Hradčany P. Wilibald GRECER [Gretzer] (vst. 1829; nar. 1807); senior provincie, kněz-jubilant, biskupský notář v Litoměřicích
1893 Litoměřice br. Anicet ČÁBELA (vst. 1888; nar. 1867); student 3. roč. teologie


20. ÚNORA1664 Bruck a. d. L. [AT] br. Michael ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1642; nar. ?)
1694 Praha-Nové Město br. Arnošt z Moravy (vst. 1667; nar. ?)
1724 Jihlava P. Kristián z Jihlavy (vst. 1684; nar. ?)
1813 Znojmo br. Ignác z Milovic (vst. 1776; nar. 1746); voják
1826 Most br. Cyril z Valkeřic (vst. 1774; nar. 1750); profes-jubilant, převozník
–––
1868 Most P. Václav KOKERT [Kockert] (vst. 1834; nar. 1810)
1880 Olomouc br. Alexandr HRABAL (vst. 1869; nar. 1841); zemřel s časnými sliby

21. ÚNORA
1629 Vídeň-Město [AT] br. Jovita z Val di Nonu [IT] (vst. 1627; nar. ?); student filozofie
1658 Praha-Nové Město P. Samuel z Valtelliny [IT] (vst. 1647; nar. ?)
1670 Linec [AT] br. Atanáš ze Slezska (vst. 1636; nar. ?)
1670 Praha-Hradčany br. Abrahám z Fassatalu [AT] (vst. 1665; nar. ?); klerik
1698 Horšovský Týn P. Dionýz z Bavorska [DE] (vst. 1650; nar. ?)
1704 Třebíč P. Adolf z Jihlavy (vst. 1690; nar. ?)
1708 Třebíč br. Justýn z Mostu (vst. 1684; nar. 1656)
1711 Jihlava P. Modest z Rennersdorfu (vst. 1686; nar. 1664)
1733 Olomouc P. František Tomáš z Náchoda (vst. 1690; nar. 1670)
1748 Roudnice br. Rafael z Jihlavy (vst. 1716; nar. 1694); soukeník
1758 Praha-Hradčany P. Šimon z Mikulova (vst. 1744; nar. 1728)
1760 Mělník P. Marek z Dobrušky (vst. 1738; nar. 1717)
1769 Praha-Nové Město P. Hilarion z Prahy (vst. 1740; nar. 1721)
1771 Mikulov P. Teodor z Mikulova (vst. 1715; nar. 1694); profes-jubilant
–––
1833 Habartice P. Sperát ELGETH (vst. 1764; nar. 1743); kněz-jubilant, kaplan v Diecézi českobudějovické
1919 Rumburk br. Celsus MAUČ [Mautsch] (vst. 1904; nar. 1880); účasten v 1. světové válce
1929 Praha P. Eduard FICA (vst. 1884; nar. 1862); zemřel v nemocnici Na Františku


22. ÚNORA
1697 Olomouc P. Norbert z Jelení Hory [PL] (vst. 1666; nar. ?)
1708 Praha-Nové Město br. Haštal z Plánic (vst. 1686; nar. 1661)
1729 Brno P. Kristýn z Českých Budějovic (vst. 1689; nar. 1666)
1741 Břeh [PL] P. Juniper z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1700; nar. 1679)
1758 Čes. Budějovice P. Hermenegild z Mostu (vst. 1711; nar. 1691)
1787 Vyškov P. Anaklet z Brna (vst. 1760; nar. 1743)
1793 Horšovský Týn P. Turibius z Chrástu (vst. 1739; nar. 1721); profes-jubilant, zasloužilý zpovědník a kurát v nemocnici sester Alžbětinek na Starém Brně
–––
 

23. ÚNORA
1655 Vídeň-Město [AT] P. Inocenc z Val di Nonu [IT] (vst. 1628; nar. ?)
1673 Waidhofen [AT] P. Lukáš ze Slezska (vst. 1631; nar. ?)
1701 Praha-Hradčany P. Bonagracia z Českého Krumlova (vst. 1689; nar. 1668)
1721 Litoměřice P. Štěpán z Horšovského Týna (vst. 1676; nar. 1656); zasl. kazatel
1752 Kolín br. Hilarius z Jihlavy (vst. 1710; nar. 1693); soukeník
1752 Sušice br. Samuel ze Strakonic (vst. 1716; nar. 1691); voják
1785 Chrudim P. Agricola z Opočna (vst. 1727; nar. 1707); kněz-jubilant, senior provincie
1827 Brno P. Longin z Hory sv. Václava (vst. 1769; nar. 1744); po 11 let administrátor farnosti Šafov, kněz-jubilant
–––
1845 Znojmo P. Martin ČEGLEJ [Czegley] (vst. 1811; nar. 1785); zasl. prov. definitor, 20 let zpovědník a duchovní správce v nemocnici u sester Alžbětinek na St. Brně
1905 Sokolov br. Paschal CEMLER (vst. 1867; nar. 1837)


24. ÚNORA
1615 Brno P. Rufin z Verony [IT] (vst. 1587; nar. ?); spoluzakladatel naší provincie, budovatel kláštera v Brně a pozdější zasl. představený
1619 Praha-Hradčany P. Serafín z Frankfurtu [DE] (vst. 1603; nar. ?)
1664 Brno P. Kalist z Hajdendorfu [Heidendorf: AT] (vst. 1616; nar. ?)
1673 Vídeň-Město [AT] br. Sebastián z Frajburku [Freiburg: DE] (vst. 1642; nar. ?)
1674 Brno P. Maxmilián z Kremže [Krems: AT] (vst. 1657; nar. ?); zasl. lektor studia v Brně
1682 Nisa [PL] P. Arnošt ze Švarc-achu [Schwarzach: AT] (vst. 1658; nar. ?)
1715 Mikulov P. Archangel z Kutné Hory (vst. 1674; nar. 1656)
1758 Litoměřice P. Akvilín z Českých Budějovic (vst. 1717; nar. 1700)
1758 Žatec P. Medard z České Lípy (vst. 1743; nar. 1722)
1822 Praha-Hradčany P. Ábel ze Sokolova (vst. 1762; nar. 1743); kněz-jubilant, sváteční kazatel a vychovatel hraběte Roberta z Nosticů-Rhinků
–––
1870 Mělník br. Expeditus RESL [Roessel] (vst. 1820; nar. 1798); ošetřovatel, profes-jubilant, zemřel raněn mrtvicí
1872 Fulnek P. Tomáš BOŠOVSKÝ [Boschowsky] (vst. 1811; nar. 1791); senior provincie, profes-jubilant
1920 Brno P. Anselm CORN [Zorn] (vst. 1867; nar. 1842); profes-jubilant, zemřel v nemocnici U Milosrdných bratří


25. ÚNORA
1602 Štýrský Hradec [AT] P. František z Askoli [Ascoli: IT] (vst. 1568; nar. ?); byl jedním z 13 zakladatelů, člen Ankonské provincie
1648 Vídeň-Město [AT] P. Marek z Wangenu [DE] (vst. 1607; nar. ?); člen švýcarské provincie, zasl. německý kazatel v Praze v kostele Panny Marie pod řetězem, zasloužilý provinční definitor
1685 Vídeň-Město [AT] P. Emerich z Komárna [příjm. Sinelli] (vst. 1643; nar. 1622); kníže, úspěšný kazatel proti luteránům, inspektor kapucínských misií v Čechách, představený katolické misie v okruhu vídeňské nunciatury, od r. 1680 vídeňský biskup, rakouský premiér, císařův důvěrný rádce, kardinál
1690 Most P. Fabricián z Innsbrucku [AT] (vst. 1661; nar. ?)
1704 Třebíč br. Filip ze Sokolova (vst. 1682; nar. 1661)
1712 Opočno P. Atanáš z Prahy (vst. 1690; nar. 1668)
1725 Brno br. Jodok z Jihlavy (vst. 1696; nar. 1672); soukeník
1736 Praha-Hradčany br. Vít ze Cvetlu [Zwetel: AT] (vst. 1684; nar. 1660); profes-jubilant, švec
1759 Chrudim P. Benedikt z Prahy (vst. 1753; nar. 1734); student filozofie
1783 Most br. Anaklet z Vídně [Wien: AT] (vst. 1764; nar. 1741); truhlář
1791 Most P. Fidel z Janského Vrchu (vst. 1755; nar. 1737)
1797 Mnich. Hradiště P. Eleazar z Mnichova Hradiště (vst. 1757; nar. 1735)
1799 Uhřínovice P. Akvilín z Jihlavy (vst. 1758; nar. 1740); kaplan v Uhřínovicích
1806 Kolín P. Gelasius z Opočna (vst. 1757; nar. 1738); kaplan v Lískově
1807 Třebíč P. Palmác z Rájce (vst. 1745; nar. 1727); kněz-jubilant, zasl. superior v Mariánské
1820 Mutěnín P. Marcelín z Českých Budějovic (vst. 1774; nar. 1754); kaplan ve Vlkýši u barona Wiedersperga
–––
1867 Litoměřice P. Adjut BIRL (vst. 1826; nar. 1806)
1884 Opočno P. Michael FIŠER [Fischer] (vst. 1825; nar. 1802)


26. ÚNORA1630 Rovereto [IT] br. Viktor z Bergama [IT] (vst. ?; nar. ?); 1618 se vrátil do své provincie
1630 Peschiera [IT] br. Fabián z Bergama [IT] (vst. 1605; nar. 1580); v naší provincii asi 1606-1618
1649 Linec [AT] P. Makarius z Gmundenu [AT] (vst. 1633; nar. ?)
1660 Vídeň-Město [AT] br. Bernardin z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1642; nar. ?); zbožný bratr, který ač sám byl nemocen, po 17 let trpělivě ošetřoval nemocné bratry
1744 Most P. Adrián z Krynična [Kryniczno: PL] (vst. 1687; nar. 1666); kněz-jubilant, novicmistr
1752 Fulnek br. Zikmund z Českého Brodu (vst. 1734; nar. 1710); kuchař
1771 Žatec P. Jodok z Mostu (vst. 1712; nar. 1693); kněz-jubilant
1784 Brno P. Florián z Láji [Laa a.d.T.: AT] (vst. 1752; nar. 1734); provinční sekretář
1818 Roudnice P. Renát z Brandejsa (vst. 1757; nar. 1739); profes-jubilant
–––
1875 Opočno P. Julián FRÍDL [Friedl] (vst. 1818; nar. 1791); kněz-jubilant
1876 Chrudim P. Teofil CUMSANDE [Zumsande] (vst. 1833; nar. 1813); katecheta
1993 Znojmo P. Amand ŠVEJCAR (vst. 1937; nar. 1918); profes-jubilant; děkan

27. ÚNORA
1691 Čes. Budějovice br. Melchior z Prahy (vst. 1651; nar. ?)
1704 Olomouc P. Severin z Chomutova (vst. 1666; nar. ?)
1719 Praha-Hradčany br. Burchard z Prahy (vst. 1661; nar. ?); profes-jubilant; voják
1719 Mikulov P. Cherubín z Tyrolska [AT] (vst. 1667; nar. ?); profes-jubilant
1723 Chrudim P. Oktavián z Prahy (vst. 1704; nar. 1683)
1731 Opočno P. Cyrinus z Hustopečí (vst. 1725; nar. ?); student filozofie
1760 Jihlava P. Kvirín z Jihlavy (vst. 1716; nar. 1699)
1760 Roudnice P. Anaklet z Opočna (vst. 1742; nar. 1724)
1776 Vyškov P. Heribert z Kunovic (vst. 1750; nar. 1729)
1779 Most P. Krescenc z Prahy (vst. 1748; nar. 1730); exmisionář
1781 Kolín P. Karloman z Komorního Hrádku (vst. 1751; nar. 1733)
–––
 

28. ÚNORA
1613 Praha-Hradčany br. Marin z Mnichova [München: DE] (vst. 1611; nar. ?); student, zemřel v službě nemocným morem
1621 Vídeň-Město [AT] br. Dionýz z Bressanone [IT] (vst. 1615; nar. ?)
1694 Praha-Hradčany P. Baltazar z Bruneggu [CH] (vst. 1653; nar. ?)
1703 Znojmo br. Simplicián z Jihlavy (vst. 1687; nar. 1667)
1705 Prudnik br. Medard z Kladska [Kłodsko: PL] (vst. 1702; 1682); klerik
1714 Kyjov P. Blažej z Prachatic (vst. 1695; nar. ?)
1729 Olomouc br. Achác z Jihlavy (vst. 1685; nar. 1665); soukeník
1734 Horšovský Týn P. Chrysant z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1686; nar. 1668)
1753 Třebíč br. Lukáš z Kozlova (vst. 1732; nar. 1702); pilař
1768 Fulnek br. Január z Ornau [DE] (vst. 1724; nar. 1694); sedlář
1770 Chrudim P. Fabián z Chrástu (vst. 1709; nar. 1688); kněz-jubilant, senior provincie
1798 Brno P. Gotfríd z Třebíče (vst. 1750; nar. 1737); penzionovaný kaplan ve Velkých Lovčicích
1819 Horšovský Týn P. Severián z Českých Budějovic (vst. 1763; nar. 1741); kněz-jubilant, pensionovaný kaplan
1827 Třebíč br. Trankvilín z Kunštátu (vst. 1760; nar. 1740); profes-jubilant, senior bratří laiků; parukář
–––
1845 Sankt Pölten [AT] P. Aurelián TAUDE (vst. 1781; nar. 1760); kněz-jubilant, pensionovaný děkan meziříčský
1885 Opočno br. David PLICNER [Plitzner] (vst. 1830; nar. 1792); profes-jubilant, ošetřovatel
1939 Pezinok [SK] br. Sofoniáš KRÁSŇANSKÝ [Krasznyánszky] (vst. 1880; nar. 1862); profes-jubilant
1944 Gavrilov [RU] br. Hugolín HAJNRYCH [Heinrich] (vst. 1932; nar. 1913); člen Sudetského generálního komisariátu, byl zastřelen ve válce
1945 Praha br. Gracián KÉNIG [König] (vst. 1905; nar. 1884); bojoval v 1. sv. válce, zemřel v nemocnici Pod Petřínem


29. ÚNORA
1804 Sokolov P. Adam z Horšovského Týna (vst. 1755; nar. 1737)
–––
 

1. BŘEZNA
1642 Řím [IT] P. Karel z Rovereta [IT] (vst. 1616; nar. ?)
1674 Praha-Hradčany br. Fortunát z Tridentu [IT] (vst. 1616; nar. ?); profes-jubilant, spolupracovník P. Valeriána Magni
1703 Znojmo P. Šimon z Brna (vst. 1647; nar. ?); profes-jubilant
1713 Brno P. Petr z Pasova [DE] (vst. 1677; nar. ?)
1728 Čes. Budějovice br. Adam z Velešína (vst. 1722; nar. ?); student filozofie
1730 Svídnice [PL] P. Onufrius z České Lípy (vst. 1681; nar. 1656)
1735 Horšovský Týn P. Nikodém z České Lípy (vst. 1692; nar. 1674)
1739 Praha-Hradčany P. Romedius z České Lípy (vst. 1689; nar. 1670); profes-jubilant
1739 Brno P. Felix z Brna (vst. 1714; nar. 1695)
1760 Jihlava P. Ansbert z Jihlavy (vst. 1703; nar. 1685); profes-jubilant
1762 Sokolov P. Lev z Lokte (vst. 1714; nar. 1693)
1770 Kyjov P. Irenej z Prahy (vst. 1738; nar. 1721)
1797 Praha P. Damascén z Pětipsů (vst. 1760; nar. 1741); zemřel v nemocnici Na Františku
–––
1853 Zákupy P. Kornelius RAJNDLER [Reindler] (vst. 1829; nar. 1811)
1855 Chrudim P. Maurus POSSELT (vst. 1829; nar. 1800)
1907 Kolín br Bruno PRŮCHA (vst. 1859; nar. 1832)
1945 Badenweiler [DE] br. Robert KRATOCHVÍL (vst. 1937; nar. 1920); klerik, padl ve válce


2. BŘEZNA
1647 Mikulov br. František ze Štýrského Hradce [Graz: AT] (vst. 1602; nar. ?)
1687 Vyškov P. Rafael z Litoměřic (vst. 1676; nar. 1658)
1705 Chrudim P. Rogerius z Lišova (vst. 1667; nar. ?)
1706 Znojmo P. Marián z Lucemburku [Luxembourg: LU] (vst. 1657; nar. ?); dvakrát prov. definitor
1713 Olomouc br. Ezechiel ze Znojma (vst. 1691; nar. 1668)
1716 Prudnik [PL] P. Hypolit ze Slezska (vst. 1668; nar. ?)
1728 Most P. Emanuel z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1688; nar. 1668)
1745 Nisa [PL] br. Marcián z Kladska [Kłodsko: PL] (vst. 1743; 1717); sládek, zemřel morem
1758 Čes. Budějovice br. Sigisbert z Jihlavy (vst. 1722; nar. 1700); soukeník
1758 Chrudim P. Oliverius z Jindřichova Hradce (vst. 1743; nar. 1724)
1779 Kolín P. Jáchym z Písku (vst. 1747; nar. 1722)
1785 Brno br. Serapion z Fulneka (vst. 1756; nar. 1733); soukeník
1821 Žatec P. Karpofor z Mostu (vst. 1761; nar. 1743); kněz-jubilant
 

3. BŘEZNA
1631 Vídeň-Město [AT] br. Fidel z Vídně [Wien: AT] (vst. 1626; nar. ?); student teologie
1639 Tulln [AT] br. Rupert z Bavorska [DE] (vst. 1626; nar. ?)
1666 Wolfsberg [AT] P. Bonaventura z Valzé [Walsee: AT]; zasl. kazatel pro Němce, kázal u sv. Jakuba v Brně
1684 Vyškov P. Jáchym z Kostelce (vst. 1671; nar. ?)
1710 Čes. Budějovice P. Eligius z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1688; nar. 1668)
1713 Praha-Nové Město P. Ladislav z Opočna (vst. 1693; nar. 1674); lektor filozofie
1731 Praha-Hradčany P. Dionýz z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1685; nar. 1666)
1747 Kyjov P. Paschasius z Jihlavy (vst. 1693; nar. 1672); profes-jubilant
1789 Fulnek br. Severin z Horšovského Týna (vst. 1750; nar. 1723); řemenář
1807 Znojmo P. Trankvilín z Olomouce (vst. 1743; nar. 1725); kněz-jubilant
–––
1841 Zákupy P. Ignác KOTTERMANN (vst. 1831; nar. 1804)
1945 Görlitz [DE] P. Gabriel FRANC [Franz] (vst. 1931; nar. 1914); padl ve válce


4. BŘEZNA
1607 Štýrský Hradec [AT] P. Marián z Landsbergu [DE] (vst. 1605; nar. ?); vstoupil ke kapucínům jako benediktinský převor v Augsburgu [DE]
1613 Praha-Hradčany br. Štěpán z Čech (vst. 1610; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1713 Brno br. Abrahám z Českých Budějovic (vst. 1708; nar. 1687); student filozofie
1719 Břeh [PL] br. Aleš ze Slezska (vst. 1688; nar. 1652)
1724 Praha-Hradčany P. Remigius z Bruntálu (vst. 1677; nar. ?)
1791 Brno P. Oktavius z Brna (vst. 1747; nar. 1728); lektor
1816 Brno P. Beda z Českého Krumlova (vst. 1754; nar. 1732); kněz-jubilant, senior Moravské provincie
–––
1898 Sokolov P. Gustav BERNFUSS (vst. 1833; nar. 1813); čtyřikrát provinciál, zasl. definitor a kustod, kněz-jubilant
1914 Praha P. Germán HEGER (vst. 1864; nar. 1842); zemřel v nemocnici Na Františku


5. BŘEZNA
1629 Verona [IT] P. Amedeus z Verony [IT] (vst. ?; nar. ?); v letech 1602-04 vicekomisař naší začínající provincie, celkem sedmkrát provinciál v Benátské provincii a mnohokrát prov. definitor
1640 Vídeň-Město [AT] br. Severin z Bavorska [DE] (vst. 1636; nar. ?); student filozofie
1766 Sušice br. Eusebius z Poříčí (vst. 1734; nar. 1699); stavitel
1801 Brno P. Antelm z Brna (vst. 1750; nar. 1730); profes-jubilant, lektor
 

6. BŘEZNA
1606 Praha pražský arcibiskup kníže Zbyněk BERKA z Lipé a Dubé (nar. 1551; arcibiskupem 1592-1606); vynikající dobrodinec našeho řádu, který pozval kapucíny do Čech, po mnoho let obětavě připravoval jejich příchod diplomatickými jednáními a jakožto velmistr řádu křížovníků s červenou hvězdou jim poskytl i potřebné zázemí do počátků
1648 Vídeň-Za Hr. [AT] P. Leonard z Tridentu [Trento: IT] (vst. 1622; nar. ?)
1709 Znojmo P. Pius z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1671; nar. ?)
1769 Praha-Hradčany br. Benno z Popic (vst. 1731; nar. 1709); hudebník
1771 Kyjov P. Egid z Třebíče (vst. 1754; nar. 1734)
1777 Kolín P. Jan Baptista z Pelhřimova (vst. 1722; nar. 1700); profes-jubilant
1818 Třebíč br. Bartoloměj z Jihlavy (vst. 1756; nar. 1732); profes-jubilant, švec
1818 Brno P. Kvído z Jihlavy (vst. 1758; nar. 1740); zasl. brněnský kněz-jubilant, senior Moravské provincie
–––
1867 Brno br. Alán KUDERNA (vst. 1844; nar. 1826); ošetřovatel, zemřel v nemocnici U Milosrdných bratří
1880 Mělník P. Teodor MACH (vst. 1845; nar. 1819)


7. BŘEZNA
1624 Kremže [AT] br. Roman z Bavorska [DE] (vst. 1615; nar. ?); klerik
1692 Vratislav [PL] br. Marcián z Tyrolska [AT] (vst. 1651; nar. ?)
1717 Rumburk br. Bazil z Mimoně (vst. 1706; nar. ?); soukeník
1743 Prudnik [PL] br. Kvirín z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1691; nar. 1673); profes-jubilant
1747 Žatec br. Metoděj ze Sokolova (vst. 1717; nar. 1690); střihač vlny
1717 Horšovský Týn P. Achileus z Horšovského Týna (vst. 1753; nar. 1731)
1810 Prostějov P. Oldřich z Čejče (vst. 1765; nar. 1747); kaplan v nemocnici v Prostějově
–––
1837 Sušice P. Řehoř ZAJPL [Seipel] (vst. 1818; nar. 1786), provinční historik


8. BŘEZNA
1656 Vídeň-Město [AT] P. Jan Maria z Mnichova [München: DE] (vst. 1618; nar. ?)
1657 Praha-Nové Město P. Kazimír z Bressanone [IT] (vst. 1627; nar. ?)
1658 Vídeň-Město [AT] P. Jan z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1635; nar. ?)
1663 Nisa [PL] br. Lukáš ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1656; nar. ?)
1746 Olomouc P. Knut z Litomyšle (vst. 1708; nar. 1689)
1759 Sušice br. Řehoř z Přibyslavi (vst. 1717; nar. 1691); truhlář
1763 Chrudim P. Walfríd z Kutné Hory (vst. 1719; nar. 1700)
1781 Opočno br. Eligius z Chrudimi (vst. 1744; nar. 1720); jirchář
1784 Sokolov br. David z Prahy (vst. 1738; nar. 1719); malíř
1795 Roudnice P. Reginald z Jablonného (vst. 1762; nar. 1744); kaplan v Diecézi litoměřické
1802 Fulnek P. Ludvík z Bystřice pod Lopeníkem (vst. 1756; nar. 1738); kaplan ve farním kostele ve Fulneku
1804 Most P. Honorát z Mostu (vst. 1751; nar. 1732); profes-jubilant
–––
1885 Olomouc br. Lauto JELÍNEK [Jelinek] (vst. 1851; nar. 1823); ošetřovatel nemocných


9. BŘEZNA
1607 Štýrský Hradec [AT] P. Řehoř z Tridentu [Trento: IT] (vst. 1604; nar. ?); vstoupil již jako kněz a ještě jako kandidát byl poslán do Vídně, kde byl oblečen
1648 Čes. Budějovice P. Jan Baptista z Vlčova (vst. 1623; nar. ?)
1688 Brno P. Bazil z Bavorska [DE] (vst. 1647; nar. ?)
1730 Žatec P. Renát z Kolína nad Rýnem [Kölln: DE] (vst. ?; nar. ?); člen Rýnsko-Vestfálské provincie, slavný kazatel proti luteranismu, autor duchovních knih; poté, co jej hrabě Globen vyhostil, odešel do Čech, kde ve Valči odevzdal svou duši Bohu, pohřben v Žatci
–––
1896 Most br. Senen VANÍČEK [Waniczek] (vst. 1840; nar. 1818); profes-jubilant


10. BŘEZNA
1677 Olomouc P. Cyril ze Slezska (vst. 1635; nar. ?)
1691 Vratislav [PL] br. Urban z Jihlavy (vst. 1676; nar. ?)
1791 Brno P. Rainhard z Jevíčka (vst. 1752; nar. 1732)
1795 Praha-Hradčany P. Herkulán z Českých Budějovic (vst. 1751; nar. 1731)
1795 Praha-Hradčany P. Kvirín z Pyšné (vst. 1761; nar. 1741)
1800 Nové Sady br. Sarkander z Laufenburgu [CH] (vst. 1758; nar. 1736); kostelník na expozituře v Nových Sadech
1807 Fulnek P. Eligius z Jihlavy (vst. 1755; nar. 1737); profes-jubilant
 

11. BŘEZNA
1663 Vídeň-Město [AT] P. Berard ze Saska [DE] (vst. 1619; nar. ?)
1684 Pezinok [SK] P. Pavlín z Prahy (vst. 1662; nar. ?); misionář
1692 Litoměřice P. Oktavius z Jihlavy (vst. 1670; nar. ?)
1699 Brno P. Kandid z Českého Krumlova (vst. 1657; nar. ?)
1717 Mikulov br. Akursius z Kaplic (vst. 1679; nar. ?); pekař
1735 Olomouc P. Kašpar z Roudnice (vst. 1715; nar. 1691)
1739 Praha-Hradčany P. Gedeon z Kadaně (vst. 1689; nar. 1667)
1753 Vyškov P. Achác z Prahy (vst. 1714; nar. 1695)
1766 Brno P. Klétus z Příboru (vst. 1755; nar. 1736)
1772 Olomouc br. Ámos z Kvašňovic (vst. 1745; nar. 1725); krejčí
1776 Žatec P. Gratus z Údlic (vst. 1742; nar. 1723)
1793 Olomouc P. Verekund z Olomouce (vst. 1743; nar. 1726); profes-jubilant
1796 Rumburk P. Lev z Kadaně (vst. 1757; nar. 1738)
1800 Chrudim br. Zikmund z Litomyšle (vst. 1753; nar. 1731); profes-jubilant, mlynář
1823 Libčany P. Tercius z Třebechovic (vst. 1767; nar. 1747); profes-jubilant, zemřel jako farář v Diecézi královéhradecké
–––
1970 Ráby P. Jiří HAVRÁNEK (vst. 1914; nar. 1893); profes-jubilant, učitel češtiny a matematiky na serafínské škole v Praze, duch. správce kongregace Dcer křesťanské lásky v Rábech u Pardubic, pohřben do rodinného hrobu v Dolní Dobrouči


12. BŘEZNA
1649 Pasov [DE] br. Fabián z Tyrolska [AT] (vst. 1621; nar. ?)
1665 Kremže [AT] P. Richard z Lóru [Lohr: DE] (vst. 1641; nar. ?); lektor filozofie
1680 Kolín br. Gabriel z Belgie (vst. 1656; nar. ?)
1685 Nisa [PL] br. Kasián z Ořechova [Orzechów: PL] (vst. 1665; nar. ?)
1695 Nisa [PL] P. Elzearius z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1636; nar. 1670); kněz-jubilant, architekt opočenského kláštera
1733 Olomouc P. Evarist z Opavy (vst. 1724; nar. 1702)
1746 Znojmo P. Cherubín z Jihlavy (vst. 1698; nar. 1683)
1758 Praha-Hradčany P. Anselm ze Znojma (vst. 1742; nar. 1724)
1761 Znojmo P. Natanael ze Znojma (vst. 1730; nar. 1711)
1793 Litoměřice br. Roman z Mikulášovic (vst. 1752; nar. 1729); kupec
–––
1847 Praha-Hradčany br. Marcelín HOŘEJŠÍ [Hořegšj] (vst. 1846; nar. 1826); klerik-novic


13. BŘEZNA
1660 Waidhofen [AT] br. Teodul z Mnichova [München: DE] (vst. 1621; nar. ?); magistr bratří laiků
1675 Praha-Nové Město P. Osvald z Čech (vst. 1654; nar. ?)
1716 Znojmo br. Ondřej z Nojburku [Neuburg: DE] (vst. 1674; nar. 1649)
1724 Čes. Budějovice br. Richard z Karlových Varů (vst. 1661; nar. ?); profes-jubilant
1741 Břeh [PL] br. Hugolín z Tyrolska [AT] (vst. 1684; nar. 1660); profes-jubilant; truhlář
1742 Břeh [PL] P. Lazar z Hraniček (vst. 1697; nar. 1679)
1762 Sušice P. Symforián z Rychnova (vst. 1728; nar. 1706)
1764 Litoměřice br. Klaudius z Prahy (vst. 1737; nar. 1718); tesař
–––
1995 Olomouc P. Jindřich LAKOMÝ (vst. 1928; nar. 1912); dlouholetý správce kapucínského kostela v Olomouci


14. BŘEZNA
1667 Vídeň-Město [AT] P. Jimram ze Štaufenu [Staufen: DE] (vst. 1630; nar. ?)
1670 Vídeň-Město [AT] br. Maxmilián z Moravy (vst. 1630; nar. ?); zbožný sběrač almužen, který uměl o každém mluvit jen dobře, na smrt se připravoval jako na velkou slavnost, prosil bratry, aby spolu s ním chválili Boha a zemřel s mariánskou písní na rtech
1708 Zákupy P. Tadeáš z Frank [Franken: DE] (vst. 1659; nar. ?); lektor filozofie
1752 Žatec P. Mamert z Karlových Varů (vst. 1728; nar. 1709)
1760 Praha-Hradčany P. Servilián z Prahy (vst. 1723; nar. 1706)
1771 Třebíč P. Lukáš z Litavy (vst. 1711; nar. 1684); kněz-jubilant, senior provincie
1791 Praha-Hradčany P. Melchiades z Polep (vst. 1759; nar. 1741)
1796 Praha-Hradčany P. Petronius z Března (vst. 1746; nar. 1722); novicmistr
1799 Zábrdovice P. Protasius z Brna (vst. 1774; nar. 1752); kaplan v Tasově, zemřel ve vojenské nemocnici
1800 Fulnek P. Rafael z Milotic (vst. 1769; nar. 1751)
–––
1832 Člunek P. Apolinář PLOTTNER (vst. 1775; nar. 1753); kněz-jubilant, zemřel jako farář ve farnosti
1895 Sokolov P. Silván KRAJSL [Kreissel] (vst. 1850; nar. 1831); čtyřikrát provinční definitor


15. BŘEZNA
1614 Vídeň-Za Hr. [AT] br. Bazil z Kapfenbergu [DE] (vst. 1608; nar. ?)
1630 Vídeň-Město [AT] P. Sebastián z Ehingenu [DE] (vst. 1610; nar. ?)
1672 Vídeň-Město [AT] br. Tobiáš ze Švýcarska (vst. 1628; nar. ?); horlivý řeholník a velký milovník svaté chudoby
1673 Olomouc br. Ondřej z Českých Budějovic (vst. 1625; nar. ?)
1692 Kolín P. Malachiáš z Brunhausenu [DE] (vst. 1652; nar. ?); loretánský sakristán
1733 Olomouc P. Donát z Chojné [PL] (vst. 1716; nar. 1698); lektor teologie
1739 Most P. Sabín z Jihlavy (vst. 1696; nar. 1677)
1758 Žatec br. Zachariáš ze Sedmihorek (vst. 1732; nar. 1699); švec
1765 Praha-Nové Město P. Jeroným z Prahy (vst. 1710; nar. 1692); profes-jubilant
1777 Kolín br. Bernard z Kutné Hory (vst. 1737; nar. 1718); krejčí
1807 Chrudim br. Menander z Křivoklátu (vst. 1760; nar. 1734); košíkař
–––
1871 Roudnice br. Mikuláš RADLIČKA [Radliczka] (vst. 1825; nar. 1802); vrátný a ošetřovatel
1884 Praha br. Salvator SALM (vst. 1858; nar. 1836); zemřel v nemocnici Na Františku
1980 Třebíč P. Kasián VÁLEK (vst. 1930; nar. 1912); profes-jubilant


16. BŘEZNA
1619 Mikulov P. Michael z Itálie [IT] (vst. ?; nar. ?); datum obláčky není známo
1648 Vídeň-Za Hr. [AT] P. Leonard z Tridentu [Trento: IT] (vst. 1622; nar. ?)
1668 Burgundsko [FR] P. Dionýz z Burgundska [Bourgogne: FR] (vst. 1644; nar. ?)
1704 Horšovský Týn P. Faustýn z Rožmberka (vst. 1670; nar. ?)
1743 Čes. Budějovice P. Aleš z Prudniku [PL] (vst. 1710; nar. 1687); novicmistr
1744 Čes. Budějovice br. Cyril z Kolína (vst. 1715; nar. 1694); švec
1762 Rumburk P. Cyprián z Boru [Playstein: DE] (vst. 1715; nar. 1690)
1779 Kyjov br. Gerard z Kyjova (vst. 1724; nar. 1696); profes-jubilant; krejčí
1789 Čes. Budějovice P. Vojtěch z Českých Budějovic (vst. 1763; nar. 1740)
1801 Chvalín P. Maxmilián ze Znojma (vst. 1761; nar. 1744); zemřel jako místní kaplan v brněnské diecézi
1806 Polička P. Kašpar z Prahy (vst. 1775; nar. 1757); zasl. katecheta v Chrudimi, kaplan a ředitel hlavní školy v Poličce
1807 Sokolov P. Dorotej z Ostrova nad Ohří (vst. 1768; nar. 1751)
–––
1852 Kolín P. Fidel PISKÁČEK [Piskacžek] (vst. 1810; nar. 1781); zpovědník
1902 Praha br. Arnold BĚLOHLÁVEK (vst. 1870; nar. 1841); zemřel v nemocnici Na Františku
1987 Olomouc br. Fulgenc KOŘÍNEK (vst. 1937; nar. 1910); profes-jubilant, kostelník, švec


17. BŘEZNA
1614 Praha-Hradčany br. Marek z Krnova (vst. 1612; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1695 Nisa [PL] P. Elzearius z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1636; nar. ?); profes-jubilant
1702 Třebíč br. Rajmund z Jihlavy (vst. 1665; nar. ?)
1714 Brno P. Didak z Jihlavy (vst. 1675; nar. ?)
1732 Sokolov P. Simplicián z České Lípy (vst. 1689; nar. 1669)
1742 Čes. Budějovice P. David z Trutnova (vst. 1716; nar. 1692)
1767 Třebíč P. Klementin z Borové (vst. 1761; nar. 1742); student filozofie
1788 Sokolov P. Perfekt z Šibic (vst. 1747; nar. 1730)
1797 Prudnik [PL] br. Gervasius z Měděné [Miedziana: PL] (vst. 1752; nar. 1733); sluha
–––
1837 Záhoří P. Achác KRUIS (vst. 1778; nar. 1754); kněz-jubilant, farář a osobní děkan ve Strakonicích
1841 Zákupy br. Mansvet GROCH (vst. 1809; nar. 1789); kostelník
1886 Opočno br. Josef JALOVECKÝ [Jalowetzky] (vst. 1838; nar. 1820)
1905 Praha-Hradčany br. Martin JEHLÍK (vst. 1871; nar. 1851)
1977 Brno P. Longin NOVÁK (vst. 1934; nar. 1914); zpovědník sester
1988 Čes. Budějovice P. Gaudenc KAŠÍK (vst. 1930; nar. 1913); profes-jubilant, ředitel a učitel češtiny na serafínské škole v Třebíči


18. BŘEZNA1638 Štýr [AT] P. Petr Antonín z Itálie [IT] (vst. 1616; nar. ?)
1708 Most br. Viktorín z Českého Krumlova (vst. 1660; nar. ?)
1711 Opočno P. Ladislav ze Žatce (vst. 1668; nar. ?)
1717 Chrudim br. Daniel z Otmuchova [PL] (vst. 1711; nar. 1690); student filozofie
1733 Kolín P. Jaroslav z Prahy (vst. 1689; nar. 1671)
1749 Sušice P. Jan z Poříčí (vst. 1733; nar. 1709)
1768 Opočno P. Damián z Prahy (vst. 1734; nar. 1717)
1771 Praha-Hradčany P. Vilém z Jihlavy (vst. 1736; nar. 1717)
1780 Brno P. Maturus ze Znojma (vst. 1744; nar. 1727); kazatel v katedrále
1793 Most P. Altman z Českých Budějovic (vst. 1745; nar. 1723); zasl. apoštolský misionář v Rusku
1796 Opočno P. Venanc ze Sušice (vst. 1749; nar. 1727)
1806 Rumburk P. Julius ze Záhořan (vst. 1758; nar. 1739)
1806 Mariánská P. Nikomed ze Žatce (vst. 1759; nar. 1737); pochován v Jáchymově
–––
1860 Rumburk P. Daniel POKORNÝ [Pokorny] (vst. 1829; nar. 1810)
1879 Horšovský Týn P. Kristián RUBNER (vst. 1868; nar. 1848); zpovědník
1918 Fulnek br. Kryšpín KUPČÍK (vst. 1861; nar. 1838); profes-jubilant

19. BŘEZNA
1614 Praha-Hradčany br. Pius z Fascie [IT] (vst. 1612; nar. ?); student filozofie, zemřel morem
1664 Linec [AT] P. Albín z Braunau [AT] (vst. 1660; nar. ?); vstoupil do řádu kapucínů již jako kněz
1689 Most P. Ignác z Judenburgu [AT] (vst. 1650; nar. ?)
1690 Sokolov br. Pavlín z Toužimi (vst. 1661; nar. ?)
1747 Vratislav [PL] P. Juniper z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1741; nar. 1723); student filozofie
1786 Praha br. Absolon z Poděbrad (vst. 1782; nar. 1764); student v c. & k. generálním semináři
1805 Opočno br. Jan Evangelista z Prahy (vst. 1759; nar. 1733)
–––
1947 Brno br. Benedikt HUMPLÍK [Humplik] (vst. 1899; nar. 1879)
1952 Banská Bystrica [SK] P. Saturnin HANÁK (vst. 1932; nar. 1915); katecheta, přejet autem v době nucené vojenské služby u pomocného technického praporu v Komárně [SK]


20. BŘEZNA
1619 Verona [IT] P. Ludvík z Verony [IT] (vst. 1595; nar. 1574); zasl. první superior a stavitel klášterů v Linci a v Mostě, do Čech byl poslán roku 1602 ještě jako student
1653 Vídeň-Město [AT] br. Pacifik z Tyrolska [AT] (vst. 1612; nar. ?)
1653 Praha-Hradčany P. Bonaventura z Neapole [Napoli: IT] (vst. 1627; nar. ?)
1653 Vídeň-Město [AT] P. Gervasius z Čech (vst. 1643; nar. ?); misionář v Dolním Rakousku
1686 Olomouc P. Paschal z Českých Budějovic (vst. 1659; nar. ?)
1691 Praha-Hradčany P. Maurus z Českých Budějovic (vst. 1659; nar. ?)
1704 Třebíč br. Prokop z Jihlavy (vst. 1690; nar. 1668)
1710 Nisa [PL] P. Nilus z České Lípy (vst. 1694; nar. 1673)
1739 Nisa [PL] br. Cherubín z Gryfówa [PL] (vst. 1714; nar. 1688); pilař
1786 Vyškov P. Humilis z Velkých Lovčic (vst. 1738; nar. 1719)
–––
1943 Seredina Buda [UA] P. Kalist BIRKE (vst. 1928; nar. 1911); lektor, zemřel jako sanitář ve válce na ruské frontě při záchraně zraněného
1955 Altötting [DE] P. Wolfram PROCHÁZKA [Prohaska] (vst. 1913; nar. 1895); katecheta, zpovědník, roku 1946 odsunut do Německa, až do smrti zůstal členem naší provincie
1964 Praha P. Pacifik SRŠEŇ (vst. 1946; nar. 1925); na kněze jej tajně vysvětil tajný biskup Kajetán Matoušek, zemřel v době nesvobody mimo klášter

21. BŘEZNA
1670 Kolín br. Sebald z Mnichova [München: DE] (vst. 1644; nar. ?)
1673 Kremže [AT] br. Robert z Feldkirchu [AT] (vst. 1653; nar. ?)
1680 Brno P. Gilbert z Českého Krumlova (vst. 1659; nar. ?)
1695 Praha-Hradčany P. Řehoř z Tachova (vst. 1671; nar. ?)
1702 Břeh [PL] P. Rudolf z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1688; nar. ?)
1704 Čes. Budějovice P. Bernardin z Prahy (vst. 1661; nar. ?)
1727 Praha-Nové Město br. Bruno z Jaroměřic (vst. 1674; nar. ?); profes-jubilant, krejčí
1733 Olomouc P. Josef z Pyšel (vst. 1724; nar. 1707); student teologie
1758 Moskva [RU] P. Kilián z Velkého Meziříčí (vst. 1733; nar. 1710); viceprefekt moskevské misie
1771 Mikulov br. Heřman z Jihlavy (vst. 1721; nar. 1696); soukeník
1785 Třebíč P. Josafat ze Stanovic (vst. 1745; nar. 1727)
1808 Most br. Jindřich ze Žatce (vst. 1757; nar. 1730); profes-jubilant, sklář
1814 Třebíč P. František Antonín z Jihlavy (vst. 1753; nar. 1733) kněz-jubilant
1814 Březí P. Marcelín z Třebíče (vst. 1763; nar. 1744); profes-jubilant, místní kaplan v Dubňanech a Březí
1815 Brno P. Maurus z Prahy (vst. 1757; nar. 1740); kněz-jubilant, farář v kostele sv. Jakuba v Brně
1818 Znojmo P. Teopist z Mikulova (vst. 1761; nar. 1744); kněz-jubilant, prov. definitor
–––
1828 Litoměřice br. Kryšpín PANOVIC [Panowitz] (vst. 1807; nar. 1783); krejčí
1879 Zákupy P. Longin FRIČ [Fritsch] (vst. 1832; nar. 1815)


22. BŘEZNA
1661 Praha-Hradčany P. Anaklet z Greinburgu [AT] (vst. 1637; nar. ?); zasl. lektor teologie, pětkrát provinční definitor a též český kustod
1719 Znojmo P. Samuel z Jihlavy (vst. 1695; nar. ?)
1722 Sušice P. Justýn z Chotěšova (vst. 1662; nar. ?); kněz-jubilant
1727 Praha-Hradčany P. Placid z Hodonína [příjm. Breüer] (vst. 1684; nar. 1666); lektor teologie, zasl. prov. definitor, provinciál, římský kustod
1728 Sokolov P. Aurel z Českého Krumlova (vst. 1690; nar. 1667)
1743 Nisa [PL] br. Marcián z Jihlavy (vst. 1692; nar. 1666); profes-jubilant; soukeník
1752 Vratislav [PL] P. Amand z Prudniku [PL] (vst. 1713; nar. 1695)
1757 Kolín P. Venanc z Prahy (vst. 1698; nar. 1680); kněz-jubilant
1767 Roudnice br. Haštal z Českých Budějovic (vst. 1721; nar. 1701); písař
1769 Žatec P. Florin z Chomutova (vst. 1715; nar. 1695); profes-jubilant
1796 Chrudim br. Blažej z Bezděkova (vst. 1758; nar. 1732); sluha
1822 Praha-Hradčany br. Absolon z Tlustomostů [Tłustomosty: PL] (vst. 1773; nar. 1746); výborný lékárník
1827 Kolín P. Antonín z Polné (vst. 1815; nar. 1789)
–––
1990 Sokolov P. Jan Nepomuk BUBENÍK (vst. 1925; nar. 1907); profes-jubilant, senior provincie, farář v Sokolově


23. BŘEZNA
1607 Vídeň-Město [AT] P. Amancius z Janova [Genova: IT] (vst. ?; nar. ?); z velmi slavného rodu Marchiorů z Malaspiny, přišel roku 1606
1671 Vídeň-Město [AT] br. Antonín z Falce [Pfalz: DE] (vst. 1634; nar. ?)
1709 Roudnice br. Január z Fulneka (vst. 1670; nar. ?)
1726 Vratislav [PL] br. Tibor z Fulneka (vst. 1675; nar. ?); profes-jubilant, tkadlec
1744 Žatec P. Kristýn ze Žatce (vst. 1730; nar. 1710)
1764 Kyjov P. Silverius z Prahy (vst. 1732; nar. 1713)
1770 Most P. Zeno z Mostu (vst. 1722; nar. 1705)
1800 Postoloprty P. Jan Nepomuk z Mostu (vst. 1775; nar. 1758); kaplan na děkanství v Postoloprtech
–––
1841 Kolín P. Marián PLICKA [Plitzka] (vst. 1821; nar. 1794); vikář a kazatel v děkanském kostele
1850 Chrudim P. Albert VYRAZIL [Wirasil] (vst. 1829; nar. 1807); promovaný katecheta


24. BŘEZNA
1661 Sušice P. Mansvet z Lince [Linz: AT] (vst. 1662; nar. ?)
1668 Most br. Izaiáš z Lince [Linz: AT] (vst. 1662; nar. ?); student filozofie
1684 Litoměřice P. Irenej ze Strakonic (vst. 1667; nar. ?)
1745 Nisa [PL] P. Valerius z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1710; nar. 1693)
1769 Praha-Hradčany P. Rafael z Ostrova nad Ohří (vst. 1724; nar. 1706)
1773 Roudnice P. Bonagracia z Prahy (vst. 1730; nar. 1710)
1799 Žatec P. Petr z Karlových Varů (vst. 1756; nar. 1738)
1799 Prackovice n. L. P. Menander z Linavy (vst. 1772; nar. 1752); kaplan v litoměřické diecézi
1815 Most P. Adjut z Jirkova (vst. 1763; nar. ?); profes-jubilant, lektor, vychovatel dětí knížat Lobkowiczů
1827 Pěkná P. Ananiáš z Českých Budějovic (vst. 1769; nar. 1753); kněz-jubilant, místní kaplan v Diecézi českobudějovické
1827 Praha P. Prokop z Basbergu [DE] (vst. 1777; nar. 1753); včleněn z Provincie štýrské, vrátil se z duchovní správy v Křišťanovicích, zemřel v nemocnici Na Františku
–––
1830 Zákupy P. Barnabáš ŽÁK [Žak] (vst. 1813; nar. 1795)
1861 Znojmo br. Maternus HÁJEK [Hajek] (vst. 1817; nar. 1796); krejčí
1943 Chrudim br. Serafín VRZÁČEK (vst. 1892; nar. 1873); profes-jubilant


25. BŘEZNA
1634 Wels [AT] P. Ludvík z Birchštatu [Bürchstadt: DE] (vst. 1616; nar. ?)
1669 Nisa [PL] br. Justus z Bavorska [DE] (vst. 1651; nar. ?)
1694 Čes. Budějovice P. Akvilín z Horšovského Týna (vst. 1672; nar. ?)
1699 Vyškov br. Krescencián z Nowe Rudy [PL] (vst. 1672; nar. ?)
1749 Žatec P. Havel z Brna (vst. 1725; nar. 1705)
1749 Horšovský Týn br. Karpofor z Horažďovic (vst. 1745; nar. 1725)
1760 Litoměřice P. Kamil z Brna (vst. 1739; nar. 1720)
1826 Růžová P. Lazar z Teplic (vst. 1772; nar. 1752); profes-jubilant, 29 let farářem v Diecézi litoměřické
–––
1886 Olomouc P. Irenej KOPÁČEK [Kopaček] (vst. 1864; nar. 1845)
1929 Fulnek br. Rogerius ŠPAČEK [Spatschek] (vst. 1891; nar. 1869)
1945 Levice [SK] br. Efrém MONTAG (vst. 1935; nar. 1914); padl ve válce u řeky Hronu


26. BŘEZNA
1638 Benátky [IT] P. Bazil z Vičency [Vicenza: IT] (vst. 1598; nar. 1578); člen Benátské provincie, lektor filozofie, čtyřikrát definitor, poslední vicekomisař a první provinciál naší provincie (1618-21); v provincii byl v letech 1610-25, organizoval péči o nemocné morem a sám je ošetřoval
1638 Vídeň-Město [AT] P. Ambrož z Frajburku [Freiburg: DE] (vst. 1626; nar. ?)
1645 Vídeň-Město [AT] P. Jan Ondřej z Dolních Frank [Unterfranken: DE] (vst. 1624; nar. ?)
1681 Znojmo br. Zikmund z Frank [Franken: DE] (vst. 1634; nar. ?)
1686 Olomouc br. Michael ze Žatce (vst. 1684; nar. ?); po noviciátě, bez slibů, pochován v ochozu sv. Šebestiána pod zpovědnicí
1708 Brno P. Tertulián z Jihlavy (vst. 1692; nar. ?)
1755 Mikulov P. Ernbert z Brna (vst. 1725; nar. 1708)
1758 Opočno br. Egid z Míšně [Meissen: DE] (vst. 1737; nar. 1710); krejčí
1767 Sokolov P. Angelín z Jihlavy (vst. 1731; nar. 1709); lékárník
1769 Rumburk P. Gaudenc z Března (vst. 1739; nar. 1718)
1787 Sušice br. Tomáš z Nalžov (vst. 1765; nar. 1739); sklář
–––
1878 Znojmo P. Benedikt ŠTAJN [Stein] (vst. 1839; nar. 1819)
1879 Třebíč P. Benignus PFAJFR [Pfeifer] (vst. 1827; nar. 1807); profes-jubilant, zpovědník


27. BŘEZNA
1625 Vídeň-Město [AT] P. Jeroným z Yberlingenu [Überlingen: DE] (vst. 1612; nar. ?)
1645 Vídeň-Město [AT] P. Jeroným z Frank [Franken: DE] (vst. 1635; nar. ?)
1677 Most P. Adrián ze Znojma (vst. 1677; nar. ?); klerik-novic
1705 Roudnice P. Edilbert z Nymburka (vst. 1667; nar. ?)
1718 Litoměřice P. Desiderius z Českých Budějovic (vst. 1679; nar. ?)
1724 Brno P. Vilém z Brna (vst. 1696; nar. ?)
1736 Most P. Augustin z Brandejsa (vst. 1700; nar. 1683)
1742 Praha-Nové Město P. Vilém z Netolic (vst. 1724; nar. 1704)
1743 Opočno br. Prosper ze Strakonic (vst. 1716; nar. 1694); švec
1755 Roudnice P. Heřman z Prahy (vst. 1737; nar. 1715)
1770 Charkov [UA] P. Pankrác z Mnichova Hradiště (vst. 1742; nar. 1726); misionář v Rusku
1781 Most P. Mořic z Krásna (vst. 1736; nar. 1712)
1793 Třebíč P. Saturnin z Jičína (vst. 1739; nar. 1719); profes-jubilant, zasl. prefekt moskevské misie
1793 Šternberk P. Jonatas z Lednice (vst. 1768; nar. 1751); kaplan v Arcidiecézi olomoucké
1807 Třebíč P. Archangel z Mikulova (vst. 1756; nar. 1739); profes-jubilant, zasl. lektor, prov. definitor
1807 Třebíč br. Zacheus z Mikulova (vst. 1765; nar. 1745); švec, kostelník u sv. Ignáce v Jihlavě
–––
1879 Zákupy br. Vitál KELBL [Koelbl] (vst. 1850; nar. 1829)
1891 Třebíč P. Albert CHLUMECKÝ [Chlumetzky] (vst. 1855; nar. 1829); administrátor farnosti v Třebíči
1987 Boršice P. Klétus PETĚRKA (vst. 1932; nar. 1914); profes-jubilant, básník


28. BŘEZNA
1675 Brno P. Andronik ze Slezska (vst. 1654; nar. ?)
1747 Praha-Hradčany br. Jovita z Jihlavy (vst. 1690; nar. 1669); profes-jubilant, soukeník
1768 Roudnice P. Dismas z Libochovic (vst. 1730; nar. 1712)
1784 Sušice P. Engelhard z Kolína (vst. 1731; nar. 1714); profes-jubilant
1789 Brno br. Fabián z Kašovic (vst. 1773; nar. 1749); truhlář
1807 Zákupy P. Modest z Březnice (vst. 1755; nar. 1734); misionář a duch. správce sester Alžbětinek na St. Brně
–––
1858 Roudnice br Tobiáš ČERNÝ [Czerny] (vst. 1827; nar. 1807); soukeník
1895 Sokolov br. Benvenut STEJSKAL (vst. 1868; nar. 1847)
1936 Střílky P. Leander ŠEVČÍK (vst. 1928; nar. 1911); student teologie, zemřel u svých rodičů

29. BŘEZNA
1661 Jihlava br. Ananiáš z Mnichova [München: DE] (vst. 1658; nar. ?); student filozofie
1672 Litoměřice P. Václav z Litoměřic (vst. 1650; nar. ?)
1720 Jihlava P. Mainard z Lešna [PL] (vst. 1686; nar. 1665)
1742 Olomouc P. Kryšpín z Čilce [příjm. Höhel] (vst. 1701; nar. 1671); římský kustod, dvakrát provinciál
1748 Moskva [RU] P. Hygin z Olomouce (vst. 1734; nar. 1716); misionář
1788 Brno P. Aleš z Liberce (vst. 1744; nar. 1725); zasl. misionář v Gruzii
1817 Rumburk br. Rochus z Žacléře (vst. 1770; nar. 1739); švec
–––
1850 Rumburk P. Pius KRAUTŠNAJDR [Krautschneider] (vst. 1827; nar. 1809); lektor morální teologie, prov. definitor, loretánský sakristán
1981 Praha br. Pavlín ŽÁČEK (vst. 1939; nar. 1922); kuchař a zahradník


30. BŘEZNA
1653 Vídeň-Město [AT] br. Wolfgang z Mnichova [München: DE] (vst. 1625; nar. ?)
1654 Čes. Budějovice P. Osvald ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1629; nar. ?)
1699 Praha-Nové Město br. Pius z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1691; nar. 1667)
1702 Horšovský Týn P. Natanael z Frank [Franken: DE] (vst. 1667; nar. ?)
1741 Vyškov br. Jaroslav z Olomouce (vst. 1737; nar. 1721); student filozofie
1803 Fulnek P. Abdon ze Sedlce u Mikulova (vst. 1744; nar. 1722); kněz-jubilant, prov. definitor, provinciál, vizitátor Polska
–––
1830 Rumburk P. Antonín FAJNERMAN [Feinermann] (vst. 1800; nar. 1777)


31. BŘEZNA
1672 Kremže [AT] P. Zeno z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1635; nar. ?); zemřel náhle
1704 Čes. Budějovice P. Bernardin z Prahy (vst. 1661; nar. ?)
1721 Vyškov br. Sigisbert z Fulneka (vst. 1708; nar. ?); kožešník
1733 Litoměřice P. Efrém z Českých Budějovic (vst. 1692; nar. 1675)
1749 Horšovský Týn P. Alois z Chvalšin (vst. 1699; nar. 1679); profes-jubilant
1766 Nisa [PL] br. Gothard ze Životic (vst. 1733; nar. 1706); tkadlec
1769 Praha-Hradčany br. Damascén z Horšovského Týna (vst. 1734; nar. 1712)
1795 Kolín P. Fruktuos z Prahy (vst. 1761; nar. 1744)
1812 Praha-Hradčany P. Liphard z Hradce Králové (vst. 1745; nar. 1723); kněz-jubilant
–––
1857 Třebíč br. Oldřich MAREČEK [Maretschek] (vst. 1821; nar. 1797); vrátný, soukeník

1. DUBNA
1631 Cavarcere [IT] [Kavarčere] P. Jan Ondřej z Kodigora [Codigoro: IT] (vst. 1590; nar. ?); jeden ze zakladatelů naší provincie, do r. 1610 lektor filozofie v Praze, předtím provinciál Benátské provincie
1639 Oderzo [IT] P. Eusebius z Bergama [IT] (vst. ?; nar. ?); první superior v Mikulově (1613-14), první superior v Mostu (1616-17), první superior v Linci (1607-12), první superior v Kremži (1613-16), jeden ze zakladatelů provincie
1664 Litoměřice P. Serafín z Prahy (vst. 1657; nar. ?); ve světě Jiří Maxmilián hrabě Vratislav z Mitrovic, císařsko královský komoří, přísedící feudálního soudu v Praze a dvorní poradce
1699 Brno P. Zachariáš z Ústí nad Labem (vst. 1657; nar. ?); apoštolský misionář v Míšni a Sasku
1748 Nisa [PL] P. Bonitus z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1688; nar. 1669); kněz-jubilant
1789 Sušice br. Benedikt z Prahy (vst. 1756; nar. 1734); písař
1790 Tismice P. Olympius z Prahy (vst. 1754; nar. 1737); místní kaplan v Arcidiecézi pražské
1803 Loučná n. Desnou P. Rigobert z Klentnic (vst. 1769; nar. 1750); kaplan v Arcidiecézi olomoucké
1816 Třebenice P. Leonard z Třebenic (vst. 1761; nar. 1741); profes-jubilant, pensionovaný místní kaplan v Bezdědicích
–––
1917 Zákupy br. Kajetán ZAPPE (vst. 1909; nar. 1879)


2. DUBNA
1641 Pasov [DE] br. Marin ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1614; nar. ?)
1641 Kremže [AT] P. Roman z Tridentu [Trento: IT] (vst. 1623; nar. ?)
1658 Olomouc P. Job z Rýdu [Ried: AT] (vst. 1628; nar. ?)
1663 Vídeň-Město [AT] P. Konstantin z Rottenburgu [DE] (vst. 1629; nar. ?)
1673 Znojmo P. Gerard ze Slezska (vst. 1635; nar. ?); lektor teologie, třikrát prov. definitor
1678 Praha-Hradčany P. Bernard ze Strážnice (vst. 1641; nar. ?)
1679 Brno P. Matouš z Teplé (vst. 1641; nar. ?)
1679 Praha-Hradčany br. Kornelius z Chrudimi (vst. 1673; nar. 1648)
1692 Praha-Nové Město P. Elizeus z Jihlavy (vst. 1683; nar. 1661); student teologie
1700 Brno br. Wolfgang z Lanškrounu (vst. 1682; nar. 1653); písař
1705 Praha-Hradčany P. Honorát z Prahy (vst. 1672; nar. ?)
1709 Praha-Nové Město P. Konrád z Kolína (vst. 1679; nar. ?)
1763 Praha-Nové Město P. Nonus z Hodonína (vst. 1757; nar. ?); student filozofie
1774 Praha-Hradčany P. Jan Petr z Puclic [příjm. Wostroczky] (vst. 1724; nar. 1696); kněz-jubilant, před vstupem farář v Petřvaldu, v řádě novicmistr, poslední kustod a první provinciál provincie Polska (1754-56)
1787 Roudnice P. Zeno z Chrudimi (vst. 1770; nar. 1750)
–––
1831 Zábrdovice P. Robert HANÁK [Hannak] (vst. 1771; nar. 1750); kněz-jubilant, farář v Diecézi brněnské, vyznamenán zlatým křížem Za zásluhy
1906 Brno br. Vilém AHLICH (vst. 1887; nar. 1865); zemřel v nemocnici U Milosrdných bratří


3. DUBNA
1689 Praha-Hradčany br. Rochus z Roudnice (vst. 1640; nar. ?)
1702 Chrudim P. Arsenius z Hradce Králové (vst. 1685; nar. 1664)
1730 Litoměřice br. Augustin ze Stožce (vst. 1687; nar. 1660)
1753 Znojmo br. Otto z Poběžovic (vst. 1686; nar. 1664); profes-jubilant
1761 Znojmo P. Magnus z Olomouce (vst. 1738; nar. 1719); nedělní kazatel
1768 Zákupy P. Fabius z České Lípy (vst. 1731; nar. 1709)
1785 Žatec P. Demetrius ze Žatce (vst. 1770; nar. 1753)
1792 Olomouc P. Pius ze Štítů (vst. 1748; nar. 1720); duchovní správce v nemocnici u alžbětinek na Starém Brně
1801 Znojmo P. Albert z Prosiměřic (vst. 1763; nar. 1744)
1803 Opočno br. Andronik z Výsluní (vst. 1755; nar. 1733); košíkař
1806 Kolinec P. Rembert ze Stožce (vst. 1764; nar. 1747); farář v Diecézi českobudějovické
1807 Petrovice P. Michael z Karlových Varů (vst. 1749; nar. 1730); profes-jubilant, farář v Diecézi litoměřické
1808 Mělník P. Paschal z Pardubic (vst. 1766; nar. 1748); místní kaplan v Rané
1812 Brno br. Haštal z Nového Města (vst. 1768; nar. 1746); krejčí
1819 Mělník br. Felix z Českého Dubu (vst. 1760; nar. ?); trvalý terciář, profes-jubilant
–––
1880 Horšovský Týn br. Urban MAJER [Mayer] (vst. 1833; nar. 1815)
1894 Žatec P. Demetrius KLICNER [Klitzner] (vst. 1839; nar. ?); profes-jubilant, biskupský notář v Diecézi litoměřické


4. DUBNA
1634 Linec [AT] br. Makarius z Verony [IT] (vst. ?; nar. ?); společník sv. Vavřince z Brindisi
1712 Nisa [PL] P. Amand z Lince [Linz: AT] (vst. 1662; nar. ?); profes-jubilant
1714 Svídnice [PL] br. Jakub z Tyrolska [AT] (vst. 1682; nar. 1654)
1729 Olomouc P. Bartoloměj z Olomouce (vst. 1685; nar. ?)
1776 Horšovský Týn P. Jan z Nového Dvora (vst. 1732; nar. 1710)
1782 Znojmo P. Teofil z Žitenic (vst. 1735; nar. 1716); profes-jubilant
–––
1877 Litoměřice P. Teodosius HAUSNER (vst. 1834; nar. 1805); zpovědník


5. DUBNA
1628 Linec [AT] br. Martin z Itálie [IT] (vst. 1615; nar. ?)
1643 Štýr [AT] P. Alois z Dillingenu [DE] (vst. 1628; nar. ?)
1644 Vídeňské N. Město [AT] P. Cyprián z Bassana [IT] (vst. 1603; nar. ?); člen římské provincie a misionář v Čechách 1618-1619
1699 Znojmo P. Reginald z Bavorska [DE] (vst. 1640; nar. ?); kněz-jubilant
1748 Praha-Hradčany P. Helidor z Jindřichova Hradce (vst. 1698; nar. 1677); profes-jubilant
1762 Mikulov P. Martinián z Pastvin (vst. 1734; nar. 1716)
1785 Chrudim P. Jan Chrysostom ze Zaječic (vst. 1752; nar. 1732)
1787 Brno P. Sebald z Brna (vst. 1738; nar. 1721)
1799 Most br. Kornelius ze Skvořic (vst. 1763; nar. 1741); sklář
–––
1854 Zákupy P. Gerard TAGLÍBR [Taglieber] (vst. 1843; nar. 1808)


6. DUBNA
1635 Linec [AT] P. František z Monte Cassina [IT] (vst. 1604; nar. ?)
1710 Olomouc P. František z Lucemburska [LU] (vst. 1686; nar. 1665)
1748 Jihlava br. František z Fulneka (vst. 1738; nar. 1709); panoš
1755 Praha-Hradčany br. Bohumil z Teplé (vst. 1707; nar. 1683); pilař
1809 Roudnice P. Chrysogon z Pelhřimova (vst. 1761; nar. 1740)
1810 Roudnice P. Cyrinus z Rychnova (vst. 1760; nar. 1742); místní kaplan v Ohnišťanech
1820 Jindřichovice P. Bernardin ze Sokolova (vst. 1778; nar. 1759); kooperátor v Arcidiecézi pražské
–––
1859 Brno P. Fidel UNGER (vst. 1809; nar. 1787); vězeňský kaplan a mimořádný zpovědník sester Voršilek
1889 Nová Horka P. Viktorín HAJNCL [Heinzel] (vst. 1827; nar. 1809); profes-jubilant, kaplan na hradě Nová Horka
1895 Praha-Hradčany br. Didak BLAŠE [Blasche] (vst. 1880; nar. 1851)
1985 Aschaffenburg [Ašafenburk: DE] P. Alfons Maria FRANZ (vst. 1929; nar. 1913); po II. svět. válce odsunut do Německa, protože měl německou národnost, až do smrti však zůstal členem naší provincie
1985 Znojmo P. Evarist ROZSYPAL (vst. 1932; nar. 1913); profes-jubilant, rubricista, místní kaplan v Diecézi brněnské


7. DUBNA
1657 Brno P. Marin z Welsu [AT] (vst. 1634; nar. ?)
1661 Praha-Nové Město P. Silvius z Brajsgau: [Breisgau: DE] (vst. 1643; nar. ?); zemřel morem
1663 Vídeň-Město [AT] P. Konstanc z Rottenburgu [DE] (vst. 1629; nar. ?)
1694 Horšovský Týn P. Rogerius ze Šerdinku [Schärding: AT] (vst. 1652; nar. ?)
1699 Litoměřice P. Sabín z Českého Krumlova (vst. 1656; nar. ?)
1712 Praha-Hradčany br. Zachariáš z Krumlova (vst. 1659; nar. ?); profes-jubilant
1719 Horšovský Týn br. Konrád z Rakouska [AT] (vst. 1680; nar. 1656); punčochař
1723 Třebíč P. Jordán z Chebu (vst. 1690; nar. 1670)
1758 Praha-Nové Město P. Tibor z Prahy (vst. 1715; nar. 1698)
1769 Mnich. Hradiště P. Klementin z Horažďovic (vst. 1719; nar. 1695); profes-jubilant
1776 Opočno br. Alois z Trávníku u Cvikova (vst. 1771; nar. 1751); student filozofie
–––
1881 Litoměřice P. Rainer JANYŠ [Janisch] (vst. 1829; nar. 1799); profes-jubilant


8. DUBNA
1645 Štýr [AT] P. Bartoloměj ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1614; nar.)
1646 Znojmo br. Řehoř z Ellwangenu [DE] (vst. 1629; nar. ?)
1649 Linec [AT] P. Valerián z Ellwangenu [DE] (vst. 1629; nar. ?)
1657 Praha-Hradčany br. Justýn z Mnichova [München: DE] vst. 1639; nar. ?)
1696 Olomouc P. Klement z Lužice [DE] (vst. 1668; nar. ?)
1752 Praha-Nové Město P. Valerián z Prahy (vst. 1698; nar. 1677); profes-jubilant
1752 Olomouc br. Roman z Opočna (vst. 1710; nar. 1691); hodinář
1785 Opočno P. Jozue z Prahy (vst. 1751; nar. 1732)
1797 Chrudim br. Pavel z Českých Budějovic (vst. 1749; nar. 1724); kožešník
1799 Zákupy P. Micheáš ze Žlutice (vst. 1751; nar. 1722); zasl. provinční definitor
–––
1829 Brno P. Vavřinec HLADÍK [Hladik] (vst. 1808; nar. 1787); prov. definitor
1835 Znojmo P. Filip HAUKE (vst. 1819; nar. 1796)
1924 Olomouc br. Kandid JEŽEK (vst. 1888; nar. 1853); vrátný


9. DUBNA
1700 Brno P. Valerián z Českého Krumlova (vst. 1649; nar. ?); profes-jubilant
1709 Zákupy br. Heřman z Hallu [AT] (vst. 1667; nar. ?)
1725 Prudnik [PL] P. Silvestr z Českých Budějovic (vst. 1684; nar. ?)
1728 Znojmo P. Hyacint z Vratislavi [PL] (vst. 1680; nar. ?); zasl. lektor filozofie
1766 Kyjov P. Barlaam z Velkého Meziříčí (vst. 1748; nar. 1729)
1781 Třebíč P. Josef z Propusti (vst. 1759; nar. 1741)
1795 Litoměřice P. Gamaliel z Hostouně (vst. 1751; nar. 1731)
1798 Německá Ruda P. Sofoniáš z Mikulova (vst. 1773; nar. 1753); zemřel jako kaplan v Arcidiecézi olomoucké
1799 Brno P. Montán z Biskupic (vst. 1739; nar. 1718); kněz-jubilant
1818 Pravlov P. Jan Petr ze Sedlce (vst. 1779; nar. ); farář v Diecézi brněnské
–––
1998 Altötting [DE] P. Mamert HERBINGER (vst. 1934; nar. 1917); bojoval ve 2. světové válce, po návratu z ruského zajetí byl odsunut do Německa, kde zůstal až do své smrti


10. DUBNA
1638 Tulln [AT] br. Ondřej z Pillersdorfu [AT] (vst. 1601; nar. ?)
1647 Linec [AT] br. Gothard ze Štýrského Hradce [Graz: AT] (vst. 1616; nar. ?)
1664 Mikulov P. Fidel z Vircburku [Würzburg: DE] (vst. 1631; nar. ?)
1671 Mikulov P. Elizeus z Feldkirchu [AT] (vst. 1640; nar. ?)
1691 Praha-Hradčany P. Bartoloměj z Mostu (vst. 1657; nar. ?); zasl. prov. definitor
1708 Nisa [PL] br. Erasmus z Moravy (vst. 1668; nar. ?)
1728 Sušice P. Osvald z Vyškova (vst. 1707; nar. 1687)
1799 Roudnice P. Auspicius z Kutné Hory (vst. 1745; nar. 1726); profes-jubilant
1812 Sušice P. Didak ze Strakonic (vst. 1755; nar. 1735); kněz-jubilant
1817 Mor. Budějovice P. Šimon z Třebíče (vst. 1760; nar. 1744); kněz-jubilant, kaplan v Diecézi brněnské
1825 Žatec br. Onufrius ze Zákup (vst. 1758; nar. 1739); profes-jubilant krejčí
 

11. DUBNA
1671 Olomouc br. Otmar z Tyrolska [AT] (vst. 1651; nar. ?)
1692 Brno P. Paschal z Čech (vst. 1686; nar. ?); student filozofie
1694 Most br. Dionýz z Frank [Franken: DE] (vst. 1653; nar. ?)
1700 Praha-Nové Město P. Eliáš z Kladska [Kłodsko: PL] (vst. 1688; nar. 1669)
1709 Praha-Hradčany P. Lukáš z Prahy (vst. 1666; nar. ?)
1733 Zákupy br. Abrahám z Opočna (vst. 1705; nar. 1683); švec
1741 Vratislav [PL] P. Gebhard z Grodkówa [PL] (vst. 1695; nar. 1678)
1792 Olomouc br. Tadeáš z Nového Jičína (vst. 1756; nar. 1734); jirchář
1814 Drnovice P. Sigfríd z Mohelnice (vst. 1773; nar. 1750); farář v Diecézi brněnské
–––
 

12. DUBNA
1630 Vyškov P. Serafín z Mnichova [München: DE] (vst. 1615; nar. ?)
1696 Olomouc P. Vilibald z Levenštajnu [Löwenstein: DE] (vst. 1680; nar. ?)
1725 Třebíč P. Oldřich z Karlových Varů (vst. 1688; nar. 1669)
1741 Praha-Hradčany P. Teobald z Prahy (vst. 1709; nar. 1692)
1746 Olomouc P. Ferdinand z Uherského Hradiště (vst. 1701; nar. 1678)
1748 Brno P. Arsenius z Prahy (vst. 1714; nar. 1695)
1755 Vyškov P. Anastáz z Jihlavy (vst. 1718; nar. 1700)
1758 Opočno P. Osvald z Kyjova (vst. 1729; nar. 1710)
1780 Opočno P. Werner z Rychnova (vst. 1729; nar. 1709); profes-jubilant
1784 Litoměřice br. Teofil z Neustupova (vst. 1751; nar. 1728); truhlář
1789 Horšovský Týn P. Jan František z Horního Slavkova (vst. 1760; nar. 1739)
1796 Brno P. Firmát z Prahy (vst. 1745; nar. 1726); profes-jubilant
1802 Chrudim P. Pavel z Chrudimi (vst. 1754; nar. 1734); profes-jubilant
1815 Vyškov P. Barnabáš z Blízkovic (vst. 1757; nar. 1739); kooperátor v Diecézi brněnské
–––
1866 Praha-Nové Město P. Emanuel CHLAD [Chladt] (vst. 1826; nar. 1802)
1879 Praha-Hradčany P. Berard DVOŘÁČEK [Dwořaczek] (vst. 1842; nar. 1819); prov. definitor a první loretánský kustod


13. DUBNA
1654 Linec [AT] br. Placid z Řezna [Regensburg: DE] (vst. 1634; nar. ?)
1670 Praha-Hradčany P. Jan František z Mnichova [München: DE] (vst. 1639; nar. ?)
1678 Praha-Hradčany br. Benedikt ze Zlatých Hor (vst. 1674; nar. 1650); klerik
1685 Vratislav [PL] br. Elektus z Hradce Králové (vst. 1662; nar. ?)
1705 Mikulov br. Felicián z Bavorska [DE] (vst. 1646; nar. ?); profes-jubilant
1740 Praha-Nové Město P. Benno z Olešnice (vst. 1716; nar. 1698)
1752 Praha-Hradčany P. Gereon z Brna (vst. 1743; nar. 1722); student filozofie
1754 Chrudim P. Gordián z Prahy (vst. 1720; nar. 1702)
1778 Praha-Hradčany br. Jeroným ze Žamberka (vst. 1727; nar. 1708); profes-jubilant, písař
1815 Brno P. Klétus z Jihlavy (vst. 1766; nar. 1748); kaplan v Borech
1825 Litoměřice P. Probus z Mostu (vst. 1770; nar. 1754); profes-jubilant, zpovědník litoměřického biskupa Vincence Eduarda Mildeho
 

14. DUBNA
1649 Vídeň-Město [AT] br. Dionýz z Bressanone [IT] (vst. 1615; nar. ?)
1657 Praha-Hradčany br. Bertold z Bíliny (vst. 1638; nar. ?)
1687 Chrudim P. Roman z Českého Krumlova (vst. 1649; nar. ?)
1695 Zákupy br. Gaudenc ze Salcburku [Salzburg: AT] (vst. 1659; nar. ?)
1696 Most br. Hilarius z Českého Krumlova (vst. 1695; nar. ?); klerik-novic
1697 Praha-Hradčany br. Kašpar z Bavorska [DE] (vst. 1660; nar. ?)
1705 Sušice br. Sigisbert z Tyrolska [AT] (vst. 1661; nar. ?)
1721 Horšovský Týn P. Teofil z Mikulova (vst. 1673; nar. 1654)
1734 Praha-Nové Město br. Remigius z Dillingenu [DE] (vst. 1694; nar. 1668); pilař
1790 Chrudim br. Jiří ze Smidar (vst. 1730; nar. 1708); profes-jubilant, řemenář
–––
 

15. DUBNA
1632 Vídeňské N. Město [AT] P. Cherubin z Maďarska [HU] (vst. 1604; nar. ?)
1653 Gmunden [DE] br. Osvald z Moravy (vst. 1629; nar. ?)
1655 Vídeň-Město [AT] P. Daniel z Frank [Franken: DE] (vst. 1628; nar. ?)
1683 Praha-Hradčany br. Simplicián z Algoj [Allgäu: DE] (vst. 1646; nar. ?)
1714 Vratislav P. Juvenál ze Švábska [Schwaben: DE] (vst. 1661; nar. ?)
1758 Opočno br. Blažej z Olešnice (vst. 1729; nar. 1708); kožešník
1759 Praha-Hradčany br. Servilián z Litomyšle (vst. 1718; nar. 1691); švec
1806 Opočno P. Michelangel z Osečan (vst. 1737; nar. 1721); senior provincie, kněz-jubilant
1805 Fulnek P. Erik z Fulneka (vst. 1763; nar. 1743); kooperátor v Arcidiecézi olomoucké
1808 Zákupy P. Kvirik z České Kamenice (vst. 1761; nar. 1742); kazatel ve farním kostele
–––
 

16. DUBNA
1631 Brno P. Archangel z Mnichova [München: DE] (vst. 1617; nar. ?)
1654 Pasov [DE] P. František z Bruku [Bruck a. d. L.: AT] (vst. 1625; nar. ?)
1686 Brno P. Cyrinus z Vald-zé [Waldsee: DE] (vst. 1653; nar. ?)
1694 Čes. Budějovice br. Kašpar z Čech (vst. 1650; nar. ?)
1700 Mikulov P. Dominik ze Slezska (vst. 1656; nar. ?)
1740 Olomouc br. Teofil z Lanškrouna (vst. 1701; nar. 1668); písař
1764 Olomouc P. Tertulián ze Sedmihorek (vst. 1723; nar. 1702)
1777 Brno P. Achác z Nového Jičína (vst. 1753; nar. 1734)
1796 Žatec P. Petr z Postoloprt (vst. 1764; nar. 1744)
–––
1842 Horšovský Týn P. Ábel ESTERAJCHR [Oestereicher] (vst. 1826; nar. 1803); administrátor farnosti
1844 Litoměřice P. Valerián KÝNL [Kühnl] (vst. 1827; nar. 1810); zasl. novicmistr
1863 Brno P. Gabriel PORČ [Portsch] (vst. 1812; nar. 1794); profes-jubilant, novicmistr, zasl. vězeňský kaplan
1880 Most br. Gervasius DONÁT [Donat] (vst. 1845; nar. 1819)
1898 Brno br. Pankrác GLAUŠ [Glausch] (vst. 1858; nar. 1833); zemřel v nemocnici U Milosrdných bratří


17. DUBNA
1628 Brno br. Martin z Bavorska [DE] (vst. 1605; nar. ?)
1716 Opočno P. Kasiodor z Police (vst. 1675; nar. ?)
1729 Olomouc br. Michael ze Slezska (vst. 1686; nar. 1666)
1741 Břeh [PL] P. Auxencius z Jeseníku (vst. 1712; nar. 1693)
1751 Jihlava P. Hortulán z Lanškrouna (vst. 1727; nar. 1703)
1808 Praha-Hradčany P. František Felix ze Šťáhlavic (vst. 1754; nar. 1733); profes-jubilant
1811 Opočno P. Brikcius z Polné (vst. 1757; nar. 1736); kněz-jubilant
1813 Brno P. Felix z Prahy (vst. 1801; nar. 1781); kaplan třebíčské farnosti, zemřel v nemocnici U Milosrdných bratří
–––
1832 Meclov P. Krescenc SÝS [Syss] (vst. 1776; nar. 1757); kněz-jubilant, pensionovaný správce farností v Nemanicích a Meclově
1842 Praha P. Romedius MAKOVSKÝ [Makausky] (vst. 1781; nar. 1757); profes-jubilant, pensionovaný kaplan v Hlavicích, zemřel v nemocnici Na Františku
1854 Třebíč br. Cherubín JITNER [Jüttner] (vst. 1814; nar. 1788); vrátný, pekař


18. DUBNA
1631 Brno br. Iluminát z Bavorska [DE] (vst. 1622; nar. ?)
1672 Kremže [AT] P. Izák z Dettelbachu [DE] (vst. 1638; nar. ?); horlivý zpovědník
1699 Vyškov br. Norbert z Retče [Retz: AT] (vst. 1682; nar. 1660); obchodní kontrolor
1705 Vyškov P. Aleš z Chomutova (vst. 1659; nar. ?)
1728 Brno P. Vincenc ze Svídnice [PL] (vst. 1720; nar. 1700); student filozofie
1729 Praha-Hradčany br. Blažej z Olomouce (vst. 1718; nar. 1690); knihvazač
1734 Vratislav [PL] P. Magnus z Černých Bud (vst. 1693; nar. 1673)
1734 Jihlava P. Reginald z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1700; nar. 1683)
1758 Opočno P. Eleuterius z Rychnova (vst. 1751; nar. 1733); student filozofie
1790 Roudnice P. Serenus z Velvar (vst. 1748; nar. 1727)
–––
1962 Šitbořice P. Evžen KONEČNÝ (vst. 1931; nar. 1914); zemřel jako administrátor v Přibyslavicích


19. DUBNA
1640 Vídeňské N. Město [AT] br. Sebastián z Algoj [Allgäu: DE] (vst. 1625; nar. ?)
1651 Vídeň-Město [AT] P. Egid z Frajburku [Freiburg: DE] (vst. 1640; nar. ?)
1661 Praha-Nové Město P. Akursius z Lince [Linz: AT] (vst. 1650; nar. ?); zemřel morem
1669 Praha-Hradčany br. Václav z Českých Budějovic (vst. 1628; nar. ?)
1742 Rumburk P. Ivan ze Svídnice [Świdnica: PL] (vst. 1688; nar. 1667); profes-jubilant
1792 Chrudim P. Eustach z Prahy (vst. 1741; nar. 1723); profes-jubilant
1799 Čes. Budějovice P. Gunter z Havlíčkova Brodu (vst. 1763; nar. 1745); místní kaplan v Bukovsku
1813 Březí P. Antonín ze Strakonína (vst. 1763; nar. 1746); profes-jubilant, kaplan v Diecézi brněnské
–––
1902 Olomouc P. Floribert ŠINDLER [Schindler] (vst. 1847; nar. 1828); profes-jubilant


20. DUBNA
1616 Vídeň-Město [AT] P. Fortunát z Verony (vst. 1587; nar. ?); jeden ze zakladatelů naší provincie; v komisariátu 1600-1608, pak byl prvním gen. komisařem ve Štýrsku (1608-13) a zemřel jako kvardián ve Vídni
1692 Praha-Hradčany P. Zachariáš z Jihlavy (vst. 1684; nar. ?); student teologie
1732 Chrudim P. Hubert ze Svinné (vst. 1688; nar. 1666)
1754 Mikulov P. Pavel z Bečova (vst. 1712; nar. 1691)
1755 Zákupy P. Zosym z České Lípy (vst. 1738; nar. 1720)
1762 Třebíč P. Reginald z Třebíče (vst. 1735; nar. 1714)
1768 Most br. Wolfgang ze Žandova (vst. 1731; nar. 1703); koželuh
1793 Apia [WS] P. Nilus z Křenové (vst. 1762; nar. 1741); zemřel jako polní kurát v pruské armádě
–––
1899 Brno P. Lev KELER [Köhler] (vst. 1861; nar. 1842); zasl. provinciál (1884-90) a definitor, generální kustod, ředitel III. řádu, katecheta, konsistorní rada v Brně
1935 Praha-Hradčany br. Abdon MIHULE (vst. 1925; nar. 1862) v letech 1893-1925 ženat s papežským dispensem, následně s povolením znovu vstoupil do řádu poté, co tak učinila i jeho žena a dcera (1924)


21. DUBNA
1631 Brno P. Klétus z Bavorska [DE] (vst. 1631; nar. ?); kněz-novic, před smrtí složil sliby
1640 Villach [AT] P. Jeroným z Bressanone [IT] (vst. 1604; nar. ?); dvakrát provinciál naší provincie (1630-33) a pětkrát prov. definitor
1653 Roudnice P. Pavel z Frankfurtu (vst. 1623; nar. ?)
1661 Brno P. Germán z Bavorska [DE] (vst. 1638; nar. ?)
1664 Vídeň-Město [AT] P. Erasmus z Biberachu [DE] (vst. 1629; nar. ?); lektor teologie, pětkrát provinční definitor, příkladně horlivý i během těžké nemoci, ceněný rádce a spisovatel
1669 Olomouc P. Petr z Českého Krumlova (vst. 1644; nar. ?)
1680 Praha-Nové Město P. Hyacint z Pasova [DE] (vst. 1673; nar. 1652); student teologie, zemřel morem
1700 Vyškov br. Didak [Palatinus] (vst. 1656; nar. ?); profes-jubilant
1760 Freyberg [DE] P. Jordán z Jihlavy (vst. 1724; nar. 1707); vojenský kaplan u pěší legie, je pochován v Mostu
1773 Praha-Hradčany P. Eduard z Mikulovic (vst. 1742; nar. 1725); prov. definitor a římský kustod
1795 Rumburk br. Emerich z Českých Budějovic (vst. 1764; nar. 1741); soukeník
 

22. DUBNA
1628 Čes. Budějovice P. Inocenc z Tridentu [Trento: IT] (vst. 1616; nar. ?)
1649 Vídeň-Město [AT] P. Matěj ze Sv. Huberta v Lotrinsku [Saint-Hubert: FR] (vst. 1625; nar. ?)
1683 Praha-Nové Město P. Alfons ze Strakonic (vst. 1647; nar. ?)
1695 Litoměřice P. Cyril z Horažďovic (vst. 1659; nar. ?)
1696 Fulnek br. Germán z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1683; nar. 1655)
1721 Budějovice br. Dionýz z Kaplic (vst. 1677; nar. 1657); kovář
1755 Brno P. Václav ze Strakonic [příjm. Pfeffer] (vst. 1706; nar. 1691); provinciál (1737-40) a pětkrát definitor
1760 Třebíč P. Nikander z Jihlavy (vst. 1728; nar. 1709)
1770 Roudnice P. Amancius z Opočna (vst. 1723; nar. 1702)
1776 Roudnice P. Leoncius z Mikulova (vst. 1739; nar. 1722)
1791 Sokolov br. Leonard z Kraslic (vst. 1757; nar. 1730); rukavičkář
1817 Rumburk P. Walfríd ze Sokolova (vst. 1764; nar. 1744); kněz-jubilant
1820 Sušice P. Floribert z Hořic (vst. 1761; nar. 1741); kněz-jubilant
1827 Blšany P. Maternus z Křišťanovic (vst. 1780; nar. 1761); farář v Diecézi litoměřické
–––
1831 Želeč P. Leodegar WOLF (vst. 1778; nar. 1759); profes-jubilant, přes 30 let farářem v Diecézi litoměřické
1861 Praha P. Elektus PETRUS (vst. 1834; nar. 1814); kazatel a misionář, zemřel v nemocnici Na Františku
1864 Praha P. Roman SOBOTKA (vst. 1830; nar. 1804); zemřel v nemocnici Na Františku


23. DUBNA
1652 Wels [AT] P. Bernardin z Olomouce (vst. 1628; nar. ?)
1667 Nisa [PL] P. Placid z Prahy (vst. 1660; nar. ?)
1669 Vídeň-Město [AT] br. Kandid ze Švýcarska [CH] (vst. 1667; nar. ?)
1700 Čes. Budějovice P. Antonín Maria z Prahy (vst. 1689; nar. 1671)
1704 Nisa [PL] P. Valtr z Veltlína [Valtellina: IT] (vst. 1662; nar. ?)
1721 Roudnice br. Stanislav ze Žáru (vst. 1677; nar. ?)
1758 Fulnek P. Sperát z Tovačova (vst. 1743; nar. 1725)
1758 Horšovský Týn br. Hortulán z Ostrova nad Ohří (vst. 1717; nar. 1690); panoš
1760 Brno P. Baltazar z Pelhřimova (vst. 1715; nar. 1697)
1763 Kyjov P. Teodorik z Litomyšle (vst. 1729; nar. 1709)
1784 Mikulov br. Servác ze Studnic (vst. 1736; nar. 1712); truhlář
1786 Zákupy P. Gothard ze Šejb (vst. 1747; nar. 1727)
1808 Most P. Justinián z Mostu (vst. 1751; nar. 1728); kněz-jubilant
–––
1990 Brno P. Jaroslav ZÁRUBA (vst. 1940; nar. 1922)
2000 Olomouc P. Metoděj SLÁDEK (vst. 1940; nar. 1924); po sedm let "Matka představená" a novicmistr sester kapucínek, překladatel a autor formační literatury pro bratry, kněz-jubilant, 23 let prov. definitor


24. DUBNA
1613 Brno br. Michael z Mnichova [München: DE] (vst. 1613; nar. ?); klerik-novic, oblečen těsně před smrtí
1691 Jihlava br. Václav z Prahy (vst. 1671; nar. ?)
1704 Nisa [PL] P. Valtr z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1662; nar. ?)
1743 Sokolov br. Justus z Mlýnské (vst. 1720; nar. 1693); řemenář
1750 Most P. Tadeáš z Henrykówa [PL] (vst. 1710; nar. 1690)
1776 Žatec P. Krescenc z České Lípy (vst. 1730; nar. 1708)
1784 Třebíč P. Alfons z Mikulova (vst. 1740; nar. 1723); zasl. provinční definitor
1800 Rumburk br. Florencius z Jablonného (vst. 1764; nar. 1741); truhlář
1805 Horšovský Týn br. Řehoř z Oldřišovic [Oldrzyszowice: PL] (vst. 1760; nar. 1732); dříve klášterní čeledín
1812 Rumburk P. Adolf z Liberce (vst. 1752; nar. 1731); kněz-jubilant
–––
1980 Kelč br. Vít PITRUN (vst. 1925; nar. 1908); profes-jubilant

25. DUBNA
1647 Štýr [AT] P. Bonaventura z Braunau [AT] (vst. 1621; nar. ?)
1664 Linec [AT] br. Lukáš z Tyrolska [AT] (vst. 1615; nar. ?)
1664 Linec [AT] br. Lucius z Hallu [AT] (vst. 1644; nar. ?)
1667 Vídeň-Město [AT] P. Bernard z Benátek (vst. 1607; nar. ?); ještě jako klerik byl poslán do naší začínající provincie
1667 Praha-Hradčany P. Bazil z Ajre [Ayre: BE] (vst. 1613; nar. ?); profes-jubilant, apoštolský misionář, po 38 let teolog a poradce pražského arcibiskupa kardinála Harracha
1695 Sušice br. Abrahám z Dačic (vst. 1692; nar. 1674); student filozofie
1709 Chrudim br. Rudolf z Tachova (vst. 1696; nar. ?)
1751 Brno br. Hugo z Jihlavy (vst. 1731; nar. 1711); soukeník
1759 Kyjov P. Severin z Prahy (vst. 1729; nar. 1712)
1763 Litoměřice br. Barlaam z Jihlavy (vst. 1728; nar. 1707); punčochař
1776 Fulnek P. Beatus z Libavé (vst. 1751; nar. 1732)
1813 Olomouc P. Josef z Janského Vrchu (vst. 1762; nar. 1743); profes-jubilant, definitor, uznávaný lektor teologie
–––
1848 Planá P. Aleš HRABAL [Hraball] (vst. 1833; nar. 1814); člen komunity v Horšovském Týně, zemřel u svého rodného bratra – děkana
2003 Burghausen [DE] P. Viktricius BERNDT (vst. 1933; nar. 1915); byl německý Čech a po 2. světové válce zůstal v Německu; své tělo odkázal anatomickému institutu Univerzity Mnichov [DE]


26. DUBNA
1719 Praha-Hradčany br. Teodol z Trutnova (vst. 1668; nar. ?); profes-jubilant, postřihač vlny
1734 Praha-Hradčany br. Eusebius z Hranic (vst. 1689; nar. 1670); krejčí
1738 Prudnik [PL] P. Jiří z Jeseníku (vst. 1714; nar. 1696)
1756 Brno br. Anselm ze Šumperka (vst. 1710; nar. ?); soukeník
1764 Litoměřice P. Magnetik z Hradce Králové (vst. 1744; nar. 1724); slavnostní kazatel
1768 Třebíč P. Jindřich z Českých Budějovic (vst. 1721; nar. 1702); mimořádný zpovědník sester Alžbětinek na Starém Brně
–––
1861 Roudnice br. Rafael KLAUSAR (vst. 1815; nar. 1796); vrátný, dříve klášterní čeledín
1873 Žatec P. Kandid FIŠBACH [Fischbach] (vst. 1829; nar. 1807)
1891 Roudnice P. Šimon GRÜNDIG (vst. 1827; nar. 1807); kněz-jubilant, senior provincie, biskupský vikář v Diecézi litoměřické
1926 Praha-Nové Město P. Řehoř KOTT (vst. 1882; nar. 1863); provinciál (1916-19); konsistorní rada v Hradci Králové


27. DUBNA
1656 Vídeň-Město [AT] br. Timotej z Feldkirchu [AT] (vst. 1639; nar. ?)
1668 Praha-Nové Město br. Martin z Moravy (vst. 1643; nar. ?)
1702 Nisa [PL] P. Auxencius ze Štorcingenu [Stortzingen: DE] (vst. 1661; nar. ?); zasl. lektor filozofie
1720 Třebíč P. Florencián z Litoměřic (vst. 1681; nar. 1662)
1726 Brno P. Ezechiel z Brna (vst. 1681; nar. 1664)
1744 Olomouc br. Martin z Jihlavy (vst. 1688; nar. 1671); profes-jubilant, soukeník
1745 Roudnice P. Jan Nepomuk z Poličky (vst. 1707; nar. 1674); vstoupil ke kapucínům již jako farář
1785 Olomouc P. Generosus ze Sušice (vst. 1744; nar. 1722); 30 let sběrač almužen, zemřel raněn mrtvicí
1787 Fulnek P. Rajmund z Kyjova (vst. 1732; nar. 1715); profes-jubilant, zasl. polský provinciál
1790 Chrudim br. Leopold z Loun (vst. 1745; nar. 1721); koželuh
–––
1857 Chrudim P. Kvído KOPECKÝ [Kopezky] (vst. 1827; nar. 1804); vězeňský kaplan
1869 Chrudim P. Matouš MACH (vst. 1828; nar. 1805)


28. DUBNA
1657 Pasov [DE] br. Alexandr z Bruselu [BE] (vst. 1634; nar. ?)
1675 Praha-Nové Město P. Viktorín z Prahy (vst. 1667; nar. ?); student filozofie
1686 Fulnek P. Otto z Českého Krumlova (vst. 1667; nar. ?)
1687 Praha-Hradčany P. Nicefor z Kutné Hory (vst. 1652; nar. ?)
1708 Olomouc br. Cyril ze Švýcarska [CH] (vst. 1671; nar. ?)
1709 Praha-Nové Město br. Gervasius z Mergent-hajmu [Mergentheim: DE] (vst. 1669; nar. ?)
1713 Mnich. Hradiště P. Erhard z Dobrušky (vst. 1693; nar. 1669)
1754 Žatec br. Ondřej [Palatinus] (vst. 1720; nar. 1696); tkadlec
1774 Kyjov P. Pelagius z Moštěnic (vst. 1740; nar. 1719)
1788 Rumburk P. Cherubín z Třeboně (vst. 1746; nar. 1725)
1808 Litoměřice P. Vít z Hostouně (vst. 1760; nar. 1742); lektor a prov. definitor
–––
1879 Fulnek P. Arnošt GOKERT [Gockert] (vst. 1821; nar. 1804); kněz-jubilant, prov. definitor
1880 Sušice P. Gothard TESAŘ [Tesarz] (vst. 1833; nar. 1801); zpovědník


29. DUBNA
1708 Vyškov br. Cherubín z Nowe Rudy [PL] (vst. 1697; nar. ?)
1719 Roudnice br. Rufin z Fulneka (vst. 1711; nar. ?); tesař
1726 Praha-Hradčany P. Hilarius ze Šongau [Schongau: DE] (vst. 1665; nar. ?); kněz-jubilant, 36 roků kazatel v katedrále ve Vratislavi, prov. definitor
1732 Vratislav [PL] P. Zachariáš z Jihlavy (vst. 1692; nar. 1675)
1736 Praha-Hradčany P. Lucián z Prahy [příjm. Hlawaczek] (vst. 1699; nar. 1683); provinční kronikář, římský kustod, čtyřikrát prov. definitor, provinciál (1731-34)
1742 Čes. Budějovice br. Adrián z Kjelče [Kiełcz: PL] (vst. 1727; nar. 1704); jirchář
1745 Brno P. Josafat z Jihlavy (vst. 1696; nar. 1678)
1763 Kyjov P. Kancián z Brna (vst. 1727; nar. 1710)
1774 Praha-Nové Město br. Gumar z Krásné Lípy (vst. 1744; nar. ); kuchař
1795 Mladá Boleslav P. Martin z Loun (vst. 1759; nar. 1739); člen komunity v Mnichově Hradišti
1816 Kolín P. Izaiáš z Pelhřimova (vst. 1764; nar. 1744); profes-jubilant
1822 Znojmo br. Kryštof z Dolního Recbachu [Unterretzbach: AT] (vst. 1765; nar. 1743); profes-jubilant, dříve klášterní čeledín
–––
1849 Mariánská P. Konstantin FIRSTENMIL [von Fürstenmüll] (vst. 1827; nar. 1808); zemřel náhle


30. DUBNA
1625 Fosombrone [IT] blahoslavený P. Benedikt z Urbina [příjm. Passionei] (vst. 1589; nar. 1560); doktor filozofie a doktor práv, v naší provinci v letech 1600-1602
1634 Štýr [AT] P. Michelangel z Vídně [Wien: AT] (vst. 1603; nar. ?)
1656 Linec [AT] P. Gotfríd z Mnichova [München: DE] (vst. 1631; nar. ?)
1660 Vídeň-Město [AT] P. Simeon z Řezna [Regensburg: DE] (vst. 1618; nar. ?)
1718 Praha-Nové Město P. Serafín ze Sušice [příjm. Ludwigkowsky] (vst. 1677; nar. 1655); čtyřikrát prov. definitor, provinciál (1700-03)
1758 Jihlava br. Onufrius z Fulneka (vst. 1723; nar. 1699); soukeník
1760 Praha-Nové Město P. Elektus z Kosmonos (vst. 1714; nar. 1692)
–––
 

1. KVĚTNA
1629 Vídeň-Město [AT] br. Vincenc z Bruneku [Bruneck: AT] (vst. 1608; nar. ?)
1634 Pasov [DE] P. Vincenc z Lody [Lodi: IT] (vst. 1617; nar. ?)
1639 Vídeň-Město [AT] P. Prokop z Českých Budějovic (vst. 1628; nar. ?)
1699 Vyškov br. Tobiáš z Fulneka (vst. 1670; nar. ?)
1701 Sušice P. Rogacián z Jihlavy (vst. 1689; nar. 1667)
1714 Fulnek br. František z Itálie (vst. 1674; nar. 1655); kupec
1715 Chrudim P. Protasius z Litoměřic (vst. 1655; nar. ?); kněz-jubilant, senior provincie
1715 Nisa [PL] P. Bedřich ze Slezska (vst. 1702; nar. ?)
1716 Praha-Hradčany br. Felix ze Stropnic (vst. 1667; nar. ?); písař
1717 Vyškov P. Sigisbert z Hranic (vst. 1662; nar. ?); profes-jubilant, zpovědník hraběnky z Collalto
1731 Čes. Budějovice P. Angelín z Kaplic (vst. 1691; nar. 1667)
1736 Praha-Hradčany P. Albert z Brna (vst. 1689; nar. 1669)
1747 Budějovice P. Meinrad z Lokte (vst. 1720; nar. 1701)
1761 Znojmo P. Libor z Kraslic (vst. 1711; nar. 1692); zasl. prov. definitor, první kustod Polska
1780 Fulnek P. Iluminát ze Znojma (vst. 1749; nar. 1730)
1782 Fulnek P. Libertin z Jihlavy (vst. 1729; nar. 1710); profes-jubilant
1795 Žatec P. Nabor z Třebušic (vst. 1744; nar. 1721); profes-jubilant
1796 Znojmo P. Edmund z Hory sv. Václava (vst. 1740; nar. 1723); profes-jubilant, knížecí vychovatel
–––
1866 Zákupy P. Řehoř KILIÁN (vst. 1839; nar. 1822); direktor III. řádu, zpovědník s. boromejek, misionář


2. KVĚTNA
1675 Znojmo P. Zikmund ze Znojma (vst. 1661; nar. ?)
1687 Vyškov P. Felix z Prahy (vst. 1661; nar. ?)
1716 Praha-Hradčany P. Konstantin z České Lípy (vst. 1689; nar. 1671); kazatel u Maltézských rytířů
1724 Třebíč br. Mořic z Jihlavy (vst. 1692; nar. 1670); soukeník
1747 Fulnek P. Jonatas z Olomouce (vst. 1718; nar. 1699)
1787 Most P. Rupert z Mostu (vst. 1755; nar. 1737)
1796 Žatec P. Licín z Berningenu (LT) (vst. 1756; nar. 1734)
1800 Praha-Hradčany P. Ambrož z Vinař (vst. 1773; nar. 1755)
–––
1859 Opočno br. Izidor JUST (vst. 1811; nar. 1786); vrátný, krejčí
1864 Fulnek P. Knut PIČKOVSKÝ [Pitschkowsky] (vst. 1829; nar. 1810)
1912 Chrudim P. Havel CÍGLER [Ziegler] (vst. 1864; nar. 1838); zdravotník


3. KVĚTNA
1631 Innsbruck [AT] blahoslavený br. Tomáš z Olery [IT] (vst. 1583; nar. 1563); důvěrný rádce prelátů, knížat i císaře Ferdinanda II.
1640 Vídeň-Město [AT] P. Kryštof z Bavorska [DE] (vst. 1614; nar. ?)
1647 Vídeň-Město [AT] P. Silván rytíř z Monte-Forte [IT] (vst. 1593; nar. ?); člen Benátské provincie a od r. 1605 spoluzakladatel naší provincie, dlouholetý novicmistr, definitor, kustod Dolního Rakouska
1661 Praha-Nové Město P. Konrád ze Slezska (vst. 1635; nar. ?)
1688 Svídnice [PL] P. Aurelián z Rýdu [Riedu: AT] (vst. 1658; nar. ?)
1723 Praha-N. M br. Vitál z Pardubic (vst. 1681; nar. 1654); písař
1727 Praha-Hradčany P. Petr Chrysolog z Litoměřic (vst. 1689; nar. 1654); před vstupem do řádu vystudovaný právník
1736 Vyškov P. Marek ze Sušice (vst. 1700; nar. 1679)
1783 Most P. Septimus z Mostu (vst. 1756; nar. 1734)
1786 Znojmo br. Felicián z Popic (vst. 1759; nar. 1733)
1808 Želešice P. Patrik ze Stanovic (vst. 1777; nar. 1753); místní kaplan v Diecézi brněnské
–––
1865 Praha-Nové Město P. Flavián SÝKORA [Sykora] (vst. 1829; nar. 1808); německý kazatel


4. KVĚTNA
1628 Vídeň-Město [AT] br. Felix z Kjaveny [Chiavenna: IT] (vst. 1603; nar. ?)
1647 Mikulov br. František z Hraniček (vst. 1624; nar. ?)
1653 Vídeň-Město [AT] P. Vavřinec z Mnichova [München: DE] (vst. 1614; nar. ?)
1705 Žatec P. Gotfríd z Brna (vst. 1656; nar. ?)
1707 Praha-Hradčany P. Metoděj z Moravy (vst. 1652; nar. ?); kněz-jubilant, senior provincie
1714 Praha-Hradčany P. Florentin z Frisingenu [LU] (vst. 1670; nar. ); ve světě Jan František Langing z Kyrsteinu
1751 Nisa [PL] br. Alexandr z Nisy [Nysa: PL] (vst. 1712; nar. 1684); truhlář
1786 Chrudim br. Ananiáš z Rakovníka (vst. 1754; nar. 1729); cukrář
1792 Třebíč P. Jiří z Třebíče (vst. 1740; nar. 1723); profes-jubilant
–––
1844 Fulnek br. Metoděj JICHLE [Jüchle] (vst. 1801; nar. 1773); vrátný
1864 Most br. Jakub PREKL [Pröckl] (vst. 1813; nar. 1791); profes-jubilant, vrátný


5. KVĚTNA
1642 Linec [AT] br. Ivan z Reina [Rain: DE] (vst. 1620; nar. ?)
1646 Vídeň-Město [AT] P. Chrysostom z Mannersdorfu [AT] (vst. 1613; nar. ?); zasl. misionář
1646 Tulln [AT] br. Zacheus z Rakouska [AT] (vst. 1625; nar. ?)
1697 Praha-Nové Město P. Josef z Prahy (vst. 1662; nar. ?); ve světě Jan Maria Rudolf Kvidobald, hrabě z Thunů
1749 Brno P. Pavlín z Mikulova (vst. 1714; nar. 1691)
1778 Sušice P. Abundancius z Horažďovic (vst. 1743; nar. 1724)
1806 Praha-Hradčany P. Marek z Jiříkova (vst. 1766; nar. 1746)
–––
1894 Horšovský Týn P. Rajmund PACELT [Patzelt] (vst. 1865; nar. 1844); prov. definitor, římský kustod
1911 Most br. Liphard PECOLD [Petzold: DE] (vst. 1860; nar. 1836); profes-jubilant, vrátný


6. KVĚTNA
1639 Vídeň-Město [AT] br. Karel z Líncu [Lienz: AT] (vst. 1625; nar. ?)
1693 Praha-Nové Město P. Damascén z Českého Krumlova (vst. 1658; nar. ?); zasl. provinční definitor a římský kustod
1716 Praha-Hradčany br. Petr z Ratiboře [Racibórz: PL] (vst. 1678; nar. ?); švec
1737 Vratislav [PL] P. Andronik ze Svidnice [Świdnica: PL] (vst. 1675; nar. 1655); kněz-jubilant
1739 Chrudim P. Justýn z Rychnova (vst. 1709; nar. 1680)
1750 Vratislav [PL] P. Justinián z Glogówa [PL] (vst. 1737; nar. 1717)
1765 Vyškov P. Hubert z Černovic (vst. 1734; nar. 1712)
1773 Horšovský Týn P. Vít z Ostrova nad Ohří (vst. 1717; nar. 1700); kněz-jubilant
1773 Čes. Budějovice P. Marcelián z Cetvin (vst. 1739; nar. 1720)
1816 Chrudim P. Fortunát ze Žamberka (vst. 1757; nar. 1737); kněz-jubilant
–––
1834 Mutěnice P. Lukán MATĚNA [Matiena] (vst. 1781; nar. 1761); profes-jubilant, farář v Diecézi brněnské
1941 Žatec P. Kamil POSPÍŠIL (vst. 1887; nar. 1871); profes-jubilant, provinciál (1919-22)


7. KVĚTNA
1633 Praha-Hradčany P. Filip z Ferma [IT] (vst. 1602; nar. ?)
1686 Praha-Hradčany P. Benedikt z Plzně (vst. 1675; nar. ?)
1695 Sušice br. Marián z Českých Budějovic (vst. 1693; nar. 1675); klerik
1718 Praha-Nové Město P. Chrysostom z Prahy (vst. 1663; nar. ?); profes-jubilant, lektor filozofie
1723 Brno br. Pius z Rumburku (vst. 1719; nar. 1695); krejčí
1732 Brno P. Ludvík Antonín z Jihlavy [příjm. Czeppany] (vst. 1690; nar. 1668); definitor a vikář, dvakrát provinciál (1714-17; 1720-23)
1742 Litoměřice P. Maternus z Hořic (vst. 1713; nar. 1691)
1773 Mikulov P. Teopist z Mikulova (vst. 1718; nar. 1699); profes-jubilant
1794 Laškov P. Metoděj z Hustopečí (vst. 1746; nar. 1729); profes-jubilant
–––
1875 Třebíč br. Zikmund PALOUŠ [Pallausch] (vst. 1826; nar. 1797); ošetřovatel


8. KVĚTNA
1655 Štýr [AT] P. Elektus ze Saska [DE] (vst. 1617; nar. ?); bývalý protestant
1667 Linec [AT] br. Antonín Maria z Magdeburku [Magdeburg: DE] (vst. 1661; nar. ?)
1670 Čes. Budějovice P. Kapistrán z Vídně [Wien: AT] (vst. 1661; nar. ?)
1730 Žatec P. Izák z Olomouce (vst. 1691; nar. 1673)
1746 Kolín P. Faustýn ze Starého Mýta (vst. 1706; nar. 1684)
1758 Praha-Hradčany P. Elzearius z Poříčí (vst. 1721; nar. 1703)
1760 Mikulov P. Metoděj z Mikulova (vst. 1695; nar. 1674); kněz-jubilant, senior provincie
1763 Brno P. Adjut z Police (vst. 1721; nar. 1700)
1772 Chrudim P. Jakub z Hradce Králové (vst. 1736; nar. 1716); zpovědník a nemocniční kaplan u sester Alžbětinek na Starém Brně
1774 Sokolov P. Fidel z Chebu (vst. 1750; nar. 1730)
1782 Zákupy br. Remigius z Fjúme [Fiume: IT] (vst. 1734; nar. 1707); truhlář
1783 Kolín P. Job z Radomyšle (vst. 1724; nar. 1703); kněz-jubilant
1789 Chrudim P. Sulpicius z Rakovníka (vst. 1753; nar. 1735); prov. definitor
1791 Rumburk br. Michael z Českých Budějovic (vst. 1748; nar. 1723); soukeník
–––
1872 Praha-Hradčany P. Chrysant HIML [Himmel] (vst. 1828; nar. 1803); zasl. kazatel a zpovědník
1978 Velehrad P. Timotej KYSELÝ (vst. 1903; nar. 1886); kněz-jubilant, třikrát prov. definitor a jednou provinciál (1935-38), posledních 18 let duchovní správce řeholních sester cyrilometodějek na Velehradě


9. KVĚTNA
1613 Praha-Hradčany P. Bonaventura z Prudniku [PL] (vst. 1603; nar. ?); student, z rodu H