KomunitaCenacolo

Komunita Cenacolo

Každé pondělí od 18 h, s výjimkou letních prázdnin, jste srdečně zváni do sušického kostela sv. Felixe na modlitbu svatého růžence za závislé a na půlhodinovou tichou adoraci. Modlitba je vedena bratry kapucíny a členy Komunity Cenacolo.


Komunita Cenacolo se zrodila 16. 7. 1983 na svátek Panny Marie Karmelské v italském měste Saluzzo jako odpověď Boží něhy na pláč a křik ztracených, nešťastných a zklamaných mladých lidí, kteří propadli drogám, alhoholu a jiným závislostem. Zakladatelkou komunity je italská řeholní sestra Elvíra Petrozzi, která mladým lidem ukázala sílu Boží lásky a Božího milosrdenství, cestu ze tmy do světla. Každodenní život Komunity Cenacolo je postaven na třech základních pilířích: modlitbě, práci a přátelství. Komunita není léčebnou, ale školou života.


V současnosti má komunita více než 60 domů, které se nacházejí po celém světě. V ČR zatím dům není. Pobyt v komunitě je bezplatný. V České republice se rodiče a přátelé Komunity Cenacolo scházejí jednou za měsíc v kostele sv. Tomáše - v kapli svaté Barbory na Malostranském náměstí v Praze.


Komunita Cenacolo je křesťanská, ale být věřícím není podmínkou ke vstupu. Komunita je uznána církví jako Mezinárodní sdružení věřících papežského práva. Cílem komunity je skrze obnovu rodiny vrátit lidi k životu, jak říká Matka Elvíra: „Obrácení rodiče = zachráněné děti.“


Více informací najdete na www.komunita-cenacolo.cz nebo na www.comunitacenacolo.it/sk.

Kontakt: Alena Božíková, tel. 720 495 259