Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv., kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 

Ohlášky pro 2. neděli v mezidobí

 • Pondělí: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice; úterý: nezávazná památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka; čtvrtek: památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve; pátek: svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola; sobota: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů; příští neděle: 3. v mezidobí.
 • V pondělí 21. 1. je u sv. Václava slavnost posvěcení kostela. Před rokem biskup Vlastimil posvětil oltář. A protože není známo, kdy přesně byl farní kostel posvěcen, tak bylo nově stanoveno datum právě na výročí posvěcení oltáře; v18 h jste zváni na slavnostní mši sv.
 • V pondělí 21. 1. se od 18 h můžete připojit k modlitbě za závislé s Komunitou Cenacolo. A také se uskuteční od 20 do 21.15 h společná modlitba žen. Během modlitby bude možné využít svátosti smíření a přímluvné modlitby. Obě modlitební setkání budou probíhat v teple kláštera, stejně jako sobotní adorace.
 • Ve středu po večerní mši sv. zve o. Marek všechny akolyty na mimořádné setkání na faře.
 • Ve čtvrtek po bohoslužbě se koná na faře liturgické okénko, bude se týkat rozdílů mezi ritem řádným a mimořádným, tzv. tridentským.
 • Do pátku 25. 1. trvá týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • V sobotu 2. 2. se uskuteční dětský karneval a také farní ples. Lístky můžete zakoupit během týdne v trafice na náměstí a po mši svaté i v sakristii farního a našeho kostela. O. Marek děkuje za dary do tomboly.
 • Cappuccino u kapucínů bude výjimečně z 2. 2. přesunuté na sobotu 9. 2.
 • Minulý týden biskup Vlastimil prozatímně jmenoval otce Marka administrátorem farností: Velhartice, Čachrov, Hlavňovice, Hory Matky Boží, Javorná na Šumavě, Zhůří a Železná Ruda. Zároveň zůstává farářem v Sušici a v okolí, prosím pamatujme na něj v modlitbě.