Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv., kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 

Ohlášky pro 2. neděli postní

 • Úterý: slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie; příští neděle: 3. postní.
 • V pondělí se od 18 h můžete připojit k modlitbě za závislé s Komunitou Cenacolo. A také se uskuteční od 20 do 21.15 h společná modlitba žen. Během ní bude možné využít svátosti smíření a přímluvné modlitby.
 • V postní době můžete přispět postní almužnou v rámci farnosti na Likvidaci lepry. Také je možné využít skládací postní pokladničky, skrze které lze podpořit diecézní charitu a pastorační činnost v diecézi.
 • Ve farním kostele se koná sbírka na nákup pozemku u zahrady, který teď vlastní město. Jeho pořizovací cena je 51.150 Kč. Farnost by zde mohla mít parkovací místa.
 • V úterý, o slavnosti sv. Josefa, je mše sv. ve farním kostele v 18 h. Svatému Josefovi chce o. Marek svěřit finanční a materiální záležitosti farností, zvláště letošní první etapu opravy fasády kostela sv. Václava. Další mše sv. budou v Kolinci v 16 h a Hlavňovicích v 17 h.
 • V pátek v 17.30 h se ve farním kostele uskuteční pobožnost křížové cesty.
 • V pátek mají také setkání ministranti v 18.45 h.
 • V pátek na faře pokračuje příprava na svátost biřmování v 19 h (popř. v náhradním termínu v sobotu v 19 h).
 • V pátek rovněž pokračuje postní duchovní obnova na faře ve Velharticích. Jde o setkání po večerní mši sv. nad Dekretem o misijní činnosti církve „Ad gentes“.
 • V sobotu dál běží Půst chlapů, začíná se v 4.45 h u Sv. Václava, s sebou si vezměte Bibli.
 • V sobotu večer máme v klášteře od 19 h Adorační chvály a v neděli v 17.15 h modlitbu křížové cesty.