Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv. ve 13 h, kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 
 

Ohlášky pro 2. neděli v mezidobí

 • Pondělí: nezávazná památka sv. Šebestiána, mučedníka; úterý: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice; pátek: památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve; sobota: svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola; příští neděle: 3. v mezidobí.
 • Do soboty 25. 1. trvá Týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • V pondělí se od 18 h uskuteční pravidelná modlitba za závislé s komunitou Cenacolo a od 20 do 21.15 h pak společná modlitba žen. Během modlitby bude možné využít svátosti smíření a přímluvné modlitby. Setkání uvede krátká přednáška o ženské identitě.
 • V úterý farní kostel slaví výročí svého posvěcení, slavnostní mše sv. začíná v 18 h.
 • V sobotu v 19 h je v klášterní klubovně Adorace s úvodem do modlitby.
 • Ve farním kostele dnes proběhla sbírka na novou sochu Pražského Jezulátka.
 • Příští týden se v církvi slaví neděle Božího slova. U Svatého Václava při mši sv. v 7.30 h bude udělováno požehnání všem farníkům, kteří pravidelně při liturgii předčítají z Písma. O. Marek prosí, aby před bohoslužbou zaujali místa v prvních řadách lavic hlavní lodi. A při mši sv. v 9 h budou přijímáni do katechumenátu dospělí, kteří se připravují na křest.
 • O. Marek děkuje všem dárcům, kteří přispěli na projekt Adopce na dálku. V Sušici a v okolních farnostech se vybralo 46.760 Kč.
 • A my děkujeme za pomoc při organizaci setkání s Ladislavem Heryánem: všem, kdo chystali kostel, zpívali při liturgii, kdo měli na starosti technické zázemí, i všem dalším dobrodincům a sponzorům… Fotografie z akce visí na stránkách farnosti.
 • V sobotu 1. 2. se uskuteční dětský karneval od 14 h a také farní ples od 20 h. Lístky můžete zakoupit po mši svaté v sakristii farního i našeho kostela. Přes týden budou k dispozici v trafice vedle prodejny U Zahradníků. O. Marek děkuje za dary do tomboly.
 • Cappuccino bude přesunuté z 1. 2. na sobotu 8. 2.