Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv., kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 

Ohlášky pro 15. neděli v mezidobí

 • Pondělí: svátek sv. Bonaventury z Bagnoregia, biskupa a učitele církve; úterý: nezávazná památka Panny Marie Karmelské; příští neděle: 16. v mezidobí.
 • Dnes ve 20 h jste zváni na koncert do Kašperských Hor s názvem „Pocta svaté Markétě“.
 • Minulý týden se opravovala zeď u oltáře Panny Marie Sušické, velmi děkujeme všem za náročný dvoudenní úklid kostela.
 • Ve farním kostele se podařilo zprovoznit zvony. Porucha zasáhla pohon zvonů a bylo ho nutné kompletně vyměnit. Otec Marek děkuje všem, kdo při opravě pomohli, zvláště o. Kulhánkovi a p. Drykovi. Celkové náklady na opravu se pohybují kolem 30.000 Kč. Na tento účel bude ve farním kostele příští neděli sbírka.
 • Ve farním kostele si na bočním oltáři můžete vyzvednout nový letáček k Živému růženci.
 • V úterý v 19 h je na Srní v kostele Nejsvětější Trojice koncert duchovní hudby, vystoupí na něm sólistka Markéta Stivínová a orchestr.
 • Po dobu prázdnin je středeční mše svatá sloužena v kostele Matky Boží v 18 h.
 • V pátek v 19 h bude koncert na Dobré Vodě v podání sólisty Eduarda Šístka a orchestru.
 • V sobotu u nás výjimečně nebudou Adorační chvály.
 • V sobotu je poutní mše sv. ve 14 h v kapli v Lukovišti a v neděli v 9 h v kapli v Dobršíně a ve 14 h v kapli v Roku.
 • Poutní bohoslužby budou také 26. 7. v 16.30 h v kapli sv. Anny v Kašperských Horách s programem pro děti a 28. 7. v 9 h v kapli ve Chmelné a v 11 h v Kolinci.
 • V Chotěboři se 13.–18. 8. koná Celostátní setkání animátorů, přihlásit se dá na webových stránkách csa2019.signaly.cz.