Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv., kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 

Ohlášky pro 6. neděli velikonoční

 • Čtvrtek: slavnost Nanebevstoupení Páně; pátek: svátek Navštívení Panny Marie; sobota: památka sv. Justina, mučedníka; příští neděle: 7. velikonoční.
 • Po bohoslužbě si promítneme asi patnáctiminutový videoklip z křížové cesty dětí a mládeže.
 • Sbírka dnešní neděle je určena na obnovu domovů obyvatel Středního a Blízkého východu. Všem dárcům děkujeme.
 • Májové pobožnosti jsou v obvyklém „rytmu“, zakončíme je v pátek po mši sv.; děkujeme všem, kdo se do nich zapojili a kdo je vedli. Velký dík patří také těm, kdo pomáhali na Noci kostelů.
 • V pondělí od 18 h se uskuteční pravidelná modlitba za závislé s Komunitou Cenacolo.
 • V pátek a také v sobotu v 19 h pokračuje na faře příprava na svátost biřmování.
 • V sobotu jste zváni po ranní mši sv. na cappuccino, budeme rádi za drobné občerstvení. Večer potom budou pravidelné Adorační chvály.
 • V sobotu se můžete připojit také k Mariánské pouti Prahou.
 • V neděli při mši sv. v 9 h ve farním kostele přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.
 • Ve středu 5. 6. se v 19 h sejde na faře farní rada.
 • Od 7. do 10. 6. se na Srní uskuteční Mariapoli: duchovně-relaxační setkání Hnutí fokoláre. (Veřejně přístupný program: pátek 7. 6.: mše sv. v 17 h, adorace 18–18.30 h; sobota 8. 6.: mše sv. v 11 h, svatodušní vigilie 21.30–22 h; neděle 9. 6.: mše sv. v 11 h; pondělí 10. 6.: mše sv. v 9 h.)