Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv., kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 

Ohlášky pro 31. neděli v mezidobí

 • Čtvrtek: nezávazná památka bl. Jana Duns Scota, kněze; pátek: svátek Posvěcení lateránské baziliky; sobota: památka sv. Lva Velikého, papeže; příští neděle: 32. v mezidobí.
 • Sbírka příští neděle bude určena na podporu charitního díla v diecézi.
 • V pondělí 5. 11. se uskuteční dušičkové bohoslužby v Chmelné v 17 h a pak v 18 h v Podmoklech. Do 8. listopadu můžeme získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci.
 • V pondělí začíná oprava interiéru kostela v Rabí. O. Marek prosí o modlitbu za zdárné dokončení oprav. V pondělí v 18 h se můžete připojit k modlitbě s Komunitou Cenacolo a ve středu v 19.30 h pak k půlhodinové adoraci společně s terciáři.
 • V Sušici proběhnou v pátek 9. 11. Svatohubertské slavnosti. V 17.30 h zazní „Lovecké signály“ na náměstí před radnicí, v 17.45 h se vyjde průvodem do kostela sv. Václava, kde začne mše sv. v 18 h. Liturgii doprovodí Svatobor a Jihočeští trubači.
 • O. Marek chce ve farnosti zahájit přípravu na křest dospělých a také na biřmování. Případné zájemce pošlete za o. Markem.
 • V sobotu 10. 11. se uskuteční pouť u kaple sv. Martina na Zadních Paštích od 13 h a poté od 15 h koncert Plzeňské konzervatoře v kostele na Dobré Vodě.
 • V neděli 11. 11. se od 13.30 h rozezní kostelní zvony na připomínku konce první světové války a jako symbolické uctění památky padlých v této válce.
 • V neděli 11. 11. se můžete připojit k putování ke kapli sv. Vintíře na Březníku, při kterém se bude umisťovat poslední zvon. Sraz je u kostela na Dobré Vodě v 13.30 h.
 • Vyšlo nové číslo Farního listu.
 • Ti, kdo mají telefon s Androidem, si na Google Play mohou nově stáhnout Katechismus.