Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv. ve 13 h, kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 
 

Ohlášky pro 6. neděli v mezidobí

 • Sobota: svátek Stolce svatého Petra, apoštola; příští neděle: 7. v mezidobí.
 • V neděli 16. 2. v 14 h bude u zbořené kaple sv. Valentýna v Palvínově požehnán nový kříž.
 • V pondělí se od 18 h uskuteční pravidelná modlitba za závislé s komunitou Cenacolo, od 20 do 21.15 h pak následuje společná modlitba žen. Během ní je možné využít svátosti smíření a přímluvné modlitby. Nebude chybět ani úvodní přednáška o ženské identitě.
 • V úterý v 10 h mají na faře setkání maminky s dětmi.
 • Ve středu v 19 h se na faře sejde farní rada.
 • V pátek v 19 h se na faře potkají postbiřmovanci.
 • V sobotu se od 19 h koná v klášterní klubovně Adorace s úvodem do modlitby.
 • Příští neděli se uskuteční sbírka „Svatopetrský haléř“.
 • Půst chlapů začíná v sobotu 29. 2. od 4.45 h v kostele sv. Václava. Na programu je mše svatá s ranními chválami, promluva, zamyšlení, snídaně a společenství. Letos se muži o postních sobotách budou zamýšlet, nakolik jsou svobodní pro lásku.
 • O víkendu od 6. do 8. 3. proběhne v klášteře akce pro mládež ve věku 13–17 let. Akce je nazvaná „Najdi sám sebe“. Hlavním tahákem by mohly být společné hry, modlitby a také sobotní zážitková hra. Skončí se v neděli společným obědem. Přihlásit se dá u Aleše Jahody, který také rád podá podrobnější informace.