Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv., kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 
 

Ohlášky pro 33. neděli v mezidobí

 • Pondělí: nezávazná památka Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla; čtvrtek: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě; pátek: památka sv. Cecílie, panny a mučednice; příští neděle: slavnost Ježíše Krista Krále.
 • Ve sbírce minulé neděle se na podporu Diecézní charity u nás vybrala částka 1.427 Kč, celkem ve farnosti (i pro Oblastní charitu Sušice) pak 10.640 Kč. Všem dárcům děkujeme.
 • V pondělí, po modlitbě s Cenacolem, začnou ve 20 h Modlitby žen, letošní setkávání je zaměřené na identitu ženy. Do pondělka je možné se přihlásit na duchovní obnovu pro dívky a mladé ženy, kterou od pátku v našem klášteře pořádají Sestry sv. Alžběty.
 • V úterý na faře od 16.15 h probíhá příprava na křest dospělých.
 • Ve středu se koná, pod vedením pana Petra Kroniky z Českého rozhlasu, setkání výjimečně otevřené všem, kdo chtějí zdokonalit své lektorské dovednosti. Začíná se v 17 h na faře a pokračuje se po skončení mše sv., tj. od 19 do 20 h ve farním kostele.
 • O. Marek prosí o modlitební podporu ohledně spolupráce s Plzeňským krajem: ve čtvrtek bude prezentovat opravu kostela na Andělíčku a kraj bude představovat Vintířovu stezku.
 • Na pátek se chystají sušické Svatohubertské slavnosti.
 • V sobotu od 9.30 h se u Sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích uskuteční setkání varhaníků, kostelníků, lektorů a akolytů.
 • V sobotu se koná i Žehnání našemu městu. To začíná na Andělíčku: 15–16 h (modlitbu pro rodiče a děti vede spolek Jozue); 16–17 h je u nás adorace; 17–19 h (adorace, růženec a mše sv. ve farním kostele); 19–20 h (modlitbu na Andělíčku povede Církev bratrská). Adorace s úvodem do modlitby v 19 h tedy odpadá.
 • Příští neděli od 8.30 do 9 h bude v děkanském kostele udělovat novokněžské požehnaní P. Lukáš Dořičák z ostravsko-opavské diecéze.
 • V sobotu 30. 11. v 18 h zvou terciáři na slavnost doživotních slibů a na pohoštění po liturgii.
 • Na klášterním webu najdete fotografie z restaurování oltáře Panny Marie Sušické.