Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté:

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv. ve 13 h, kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 
 

Ohlášky pro slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa

 • Pondělí: nezávazná památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice; pátek: svátek sv. Veroniky Giuliani, panny; sobota: svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy; příští neděle: 15. v mezidobí.
 • Během prázdnin se v klášteře konají pouze středeční terciářská setkání a sobotní Adorace s úvodem do modlitby. Teď ve středu v 19.30 h můžete přijít na adoraci s terciáři.
 • O. Marek děkuje všem, kdo se zapojili do úklidu kaple sv. Rocha a pak i do úklidu fary.
 • O. Marek také děkuje podporovatelům Andělíčka. Vedle sbírek ve farním kostele je možné přispět i na bankovní účet 821360329/0800, který je vyhrazený na opravu poutní kaple.
 • V pondělí začíná prázdninový cyklus 11 koncertů duchovní hudby. Ve 20 h si můžete v Kašperských Horách poslechnout Trio barokní hudby, v pátek v 19 h proběhne na Dobré Vodě koncert skupiny Elias, více podrobností najdete v novém čísle Farního listu.
 • Od středy po celé prázdniny bude farní mše sv. v 18 h sloužena v kostele Matky Boží.
 • Připravují se poutě: 18. 7. ve 14 h v Lukovišti; 19. 7. v 11 h v Dobršíně a od 14 h v kapli na Roku; 24. 7. v 16.30 h v kapli sv. Anny v Kašperských Horách s programem pro děti; 26. 7. v 9.30 h ve Chmelné a v 11 h v kostele sv. Jakuba v Kolinci; 26. 7. v 11 h se koná pouť i ve sklářské kapli nad Annínem, průvod vychází od kaple na návsi.
 • Od úterý 4. 8. do soboty 8. 8. se uskuteční na Kašperských Horách Family camp. Je to akce pro rodiny s dětmi, na kterou se sjedou lidé z různých koutů diecéze. Na Kašperských Horách lze nocovat na farní zahradě ve stanech. Všichni jste zváni k nejrůznějším aktivitám, k modlitbě, večerům chval a k dalším společným setkáním.
 • Pokud byste měli zájem o brožurku o kapucínovi P. Metoději Frankovi, stavte se v sakristii.