Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání

 

Rektorem kostela je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Ohlášky pro 24. neděli v mezidobí

 • Pondělí: svátek Vtisknutí stigmat sv. Františkovi; úterý: památka sv. Josefa Kupertinského, kněze; středa: památka sv. Františka Maria z Camporossa, kapucína; čtvrtek: památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků; pátek: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty; sobota: památka sv. Ignáce ze Santhià, kněze; příští neděle: 25. v liturgickém mezidobí.
 • Dnešní sbírka je určena na podporu bohoslovců českobudějovické diecéze, kteří studují v Praze, Olomouci a v Římě. Všem dárcům děkujeme.
 • V pondělí už začala pravidelná modlitba za závislé s Komunitou Cenacolo v 18 h. Navíc toto pondělí se uskuteční od 20 do 21.15 h i společná modlitba žen. Během modlitby bude možné využít svátosti smíření a přímluvné modlitby.
 • V pátek a sobotu (21. a 22. 9.) si v Praze u sv. Josefa naše provincie bude připomínat výročí stigmatizace a úmrtí P. Pia, další den pořádají na Hradčanech vzpomínkovou akci terciáři.
 • V sobotu 22. 9. bude poutní česko-německá mše svatá od 14 h na Mouřenci.
 • V pátek 28. 9., o slavnosti sv. Václava, nebude mše sv. v 8 h v klášteře, ale v 9 a v 18 h v děkanském kostele. Po mši v 9 h jsou všichni zváni na kávu do farního sálu, v 15 h pak na piknik na farní zahradu. O. Marek prosí o pomoc s občerstvením a s výzdobou kostela.
 • Na sobotu 29. 9. o. Marek připravuje autobusový zájezd na Vltavotýnsko, přihlásit se můžete v sakristii u svatého Václava nebo na faře. Zatím je nahlášeno pouze 33 zájemců, o. Marek prosí o propagaci akce, aby bylo možné naplnit autobus.
 • S předstihem zveme ve středu 3. 10. v 19 h na obřad Transitus, kterým si připomeneme přechod sv. Františka ze smrti do nebeské slávy.
 • Ve čtvrtek 4. 10., o slavnosti svatého Františka, by byla mše sv. v 18 h přesunuta z farního kostela do klášterního. Po mši sv. jste všichni zváni na pohoštění. A tak Vás zároveň i prosíme o pomoc s jeho zajištěním.
 • Hned vzápětí, v sobotu 6. 10., by proběhlo „Cappuccino u kapucínů“.
 • V posledním čísle Farního listu najdete přehled aktivit celé farnosti.