Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání
 • rozšíření zpovídání 28. 10. 2018 od 16. do 18. hodiny

 

Rektorem kostela je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Ohlášky pro 29. neděli v mezidobí

 • Pondělí: nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže; úterý: památka sv. Jana Kapistránského, kněze; příští neděle: slavnost Výročí posvěcení kostela.
 • Dnešní sbírka je určena na misie. Všem dárcům velmi děkujeme.
 • Každý čtvrtek přede mší sv. v děkanském kostele je možné využít od 17.30 h přímluvnou modlitbu. Po bohoslužbě bude asi v 18.45 h následovat další pokračování cyklu o liturgii.
 • V pátek po večerní mši svaté je na faře obvyklá schůzka ministrantů v 18.45 h.
 • V noci ze soboty 27. 10. na neděli 28. 10. končí letní čas.
 • Příští neděli 28. 10. bude v Kolinci od 11 h slavnostní mše svatá k 100. výročí vzniku ČSR.
 • Příští pondělí 29. 10. začínají dušičkové poutě mší svatou v Dobršíně v 17 h a pak v 18 h ve Volšovech.
 • O. Marek chce ve farnosti zahájit přípravu na křest dospělých. Pokud byste věděli o někom ve vašem okolí, kdo projevuje o křest zájem, pošlete ho za o. Markem.
 • Blíží se slavnost Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé neboli „Dušičky“, proto bude u nás v neděli 28. 10. rozšířené zpovídání od 16 do 18 h, a proto se uskuteční i mimořádné bohoslužby: ve čtvrtek 1. 11. od 16 h v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách; v pátek 2. 11. od 16 h v kostele sv. Mikuláše v Kašperských Horách a od 18 h na Mouřenci – po obou bohoslužbách následuje pobožnost na místním hřbitově; 3. 11. od 17 h v Rejštejně s pobožností na hřbitově po mši svaté.
 • Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat už od 25. října, pokud z vážného důvodu lidé nemohou navštívit hroby příbuzných v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.
 • V sobotu 10. 11. se uskuteční pouť u kaple sv. Martina na Zadních Paštích od 13 h a poté od 15 h koncert Plzeňské konzervatoře v kostele na Dobré Vodě.