Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv., kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 
 

Ohlášky pro 28. neděli v mezidobí

 • Úterý: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve; středa: nezávazná památka sv. Hedviky, řeholnice; čtvrtek: památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka; pátek: svátek sv. Lukáše, evangelisty; sobota: nezávazná památka sv. Petra z Alkantary, kněze; příští neděle: 29. v mezidobí, tzv. Misijní neděle.
 • Dnes máme volby do farní rady. Každý, kdo bude volit, může zvolit dvě osoby a to natržením okraje volebního lístku u jména dotyčné osoby. Takto označené lístky prosím odevzdejte při východu z kostela. Nové složení farní rady bude známo do konce října.
 • Kdyby měl někdo nahrávku přednášky P. Petráčka, tak budeme rádi za její zapůjčení.
 • Ve farním kostele si můžete zakoupit „Svatováclavské oplatky“. Také tam najdete na bočním oltáři nový letáček Živého růžence.
 • V pondělí se od 18 h můžete u nás připojit k modlitbě za závislé s Komunitou Cenacolo.
 • V úterý je na faře od 16 h setkání dětí, které letos chtějí poprvé přistoupit k sv. přijímání.
 • Ve čtvrtek je již mše sv. v děkanském kostele v 18 h. Od 17.30 h, souběžně se svátostí smíření, můžete na ochozu využít přímluvnou modlitbu.
 • V pátek od 19 h na faře proběhne setkání postbiřmovanců.
 • V sobotu se v 18.30 h schází mládež a jsou i Adorační chvály.
 • Příští neděli proběhne Misijní neděle a po mši sv. v 9 h u Svatého Václava i misijní jarmark.
 • V neděli 27. 10. oslavíme posvěcení našeho kostela, liturgii bude předsedat br. Dismas Tomaštík, kapucínský provinciál. Bohoslužbu hudebně doprovodí farní sbor.
 • Ve středu 6. 11. přijede bývalý náměstek ministra vnitra, novinář, spisovatel a komentátor na Aktuálně.cz Martin Fendrych na debatu o současné politické situaci. Začne se v 19 h.
 • Na sobotu 9. 11. se chystá farní pouť do Prahy za sv. Anežkou Českou. Ještě je volných 33 míst v autobusu, přihlásit se dá u o. Marka do 31. 10., cena zájezdu je 450 Kč.