Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání

 

Rektorem kostela je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Ohlášky pro 20. neděli v mezidobí

 • Pondělí: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve; úterý: památka sv. Pia X., papeže; středa: památka Panny Marie Královny; čtvrtek: nezávazná památka bl. Bernarda z Offidy, řeholníka; pátek: svátek sv. Bartoloměje, apoštola; sobota: památka sv. Ludvíka IX., krále, patrona 3. řádu; příští neděle: 21. v mezidobí.
 • Ve sbírce minulé neděle se na podporu sester klarisek-kapucínek ve Šternberku vybralo 3552 Kč. Všem dárcům děkujeme.
 • V neděli 19. 8. bude poutní mše svatá ve Vlčkovicích v 14 h.
 • Ve čtvrtek 23. 8. se v kostele sv. Václava uskuteční od 19.30 h videoprojekce o životě a misii v Mongolsku. Svou zkušenost z této země nám přiblíží český salesián a plzeňský rodák P. J. Vracovský. Bude vyprávět také o společenské situaci, tradičních zvycích i malé komunitě mladé církve, která tam žije 25 let.
 • V neděli 26. 8. bude od 11 h poutní mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v Rejštejně.
 • Program letošní pouti na Andělíčku najdete na plakátu na nástěnce a na stránkách farnosti.
 • Na Dobré Vodě se tento týden podařilo zavěsit nové zvony do věže. Ještě bude potřeba dokončit některé technické záležitosti ohledně elektrických pohonů. Na první nedělní zářijové odpoledne se připravuje první slavnostní vyzvánění.
 • Koncem září, v sobotu 29. 9., o. Marek připravuje autobusový zájezd na Vltavotýnsko, přihlásit se můžete v sakristii u sv. Václava nebo na faře.