Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv., kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 

Ohlášky pro 6. neděli v mezidobí

 • Pátek: svátek Stolce svatého Petra, apoštola; sobota: památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka; příští neděle: 7. v mezidobí.
 • V pondělí se od 18 h můžete připojit k modlitbě za závislé s Komunitou Cenacolo v teple kláštera. A v kostele se pak uskuteční od 20 do 21.15 h společná modlitba žen. Během modlitby bude možné využít svátosti smíření a přímluvné modlitby.
 • Na příští neděli 24. 2. je vyhlášena sbírka Haléř sv. Petra. Sbírka je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem církve přispět ke zmírnění bolesti ve světě.
 • Farnost by ráda postavila vlastní mužstvo na diecézním ministrantském florbalovém turnaji ve Veselí nad Lužnicí, který se koná ve dnech 22.–23. 2. O. Marek prosí rodiče o povzbuzení a podporu ministrantů. Z důvodu účasti na turnaji nebude v pátek 22. 2. na faře ministrantská schůzka.