Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Vánoční mše svaté

 • najdete pod obrázkemvanoceweb

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv., kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 
 

Ohlášky pro 2. neděli adventní

 • Pondělí: slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu; čtvrtek: nezávazná památka Panny Marie Guadalupské; pátek: památka sv. Lucie, panny a mučednice; sobota: památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve; příští neděle: 3. adventní "Gaudete".
 • Nedělní sbírkou podpoříte českobudějovické bohoslovce. Všem dárcům děkujeme.
 • Začala farní sbírka určená čtyřem dětem z Adopce na dálku. Sbírka potrvá do konce doby vánoční. Přispívat můžete do kasičky v podobě krále, kde najdete i fotografie dětí, které jsou adoptovány farností. Bližší informace o nich najdete v novém vydání Farního listu.
 • V pondělí je večerní mše sv. ve farním kostele, též se od 18 h můžete připojit k modlitbě za závislé s komunitou Cenacolo: už probíhá v teple klubovny, stejně jako sobotní adorace.
 • Ve čtvrtek od 19 h pokračuje na faře Advent pro ženy. Letošní téma je vzato z proroka Izajáše: „Já jsem ho povolal, přivedl jsem ho a jeho cesta bude zdárná…“ Tentokrát setkání povede Mons. Adolf Pintíř.
 • Ve čtvrtek máme v refektáři od 20 h Modlitbu chval, kterou pořádá společenství Jozue.
 • O adventních sobotách je v Kašperských Horách v 7 h sloužena mše sv. s rorátními zpěvy.
 • V sobotu bude adventní mše svatá při svíčkách v kapli ve Vatěticích v 15.45 h.
 • Na sobotu je na faru v 19 h svoláno mimořádné setkání farní rady.
 • V neděli se od 17 h v kostele sv. Jana Křtitele v Mlázovech uskuteční bohoslužba slova „Dotek adventu“ s hudebním doprovodem.
 • Příští neděli nám liturgii doprovodí soubor Ritornello.