Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté:

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv. ve 13 h, kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 
 

Ohlášky pro slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule

 • Úterý: památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze; středa: nezávazná památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie; čtvrtek: svátek Proměnění Páně; sobota: svátek sv. Dominika, kněze; příští neděle: 19. v mezidobí.
 • Děkujeme všem, kdo připravili dnešní porciunkulovou slavnost: kdo se na ní podíleli úklidem, květinovou výzdobou, přípravou pohoštění, zpěvem i povzbudivým slovem… Rádi všechny přítomné zveme po mši sv. na malé občerstvení do refektáře.
 • Od úterý 4. 8. do soboty 8. 8. se uskuteční v Kašperských Horách Family camp. Jde o akci zvláště pro rodiny s dětmi. V rámci Family campu je možné navštívit ve středu 5. 8. od 14 h v kostele sv. Markéty přednášku o. biskupa Františka Radkovského o Turínském plátnu. Po ní bude následovat mše sv. celebrovaná o. biskupem a od 19.30 h se můžete účastnit večera chval a přímluvné modlitby.
 • Pokračuje prázdninový cyklus 11 koncertů duchovní hudby v Kašperských Horách a okolí.
 • Během prázdnin je středeční farní mše sv. v 18 h sloužena v kostele Matky Boží.
 • V sobotu v 19 h můžete přijít do kapucínského kostela na Adoraci s úvodem do modlitby.
 • Otec Marek děkuje za sbírku ve farním kostele na opravu Andělíčka. Opravu je možné podpořit i zakoupením triček s logem Andělíčka o prvních nedělích před farním kostelem.
 • Příští neděli by proběhla u nás sbírka na potřeby sester klarisek-kapucínek ve Šternberku.
 • V neděli 9. 8. se koná ve 14 h poutní mše svatá v kapli na Červené u Kašperských Hor. V sobotu 15. 8. v 10 h bude poutní pobožnost u bývalé Hauswaldské kaple a asi ve 12 h na ni naváže mše sv. v kostele na Srní. V pondělí 17. 8. v 18 h se uskuteční poutní mše svatá v obnovené kapli sv. Rocha. V neděli 23. 8. v 11 h bude pouť v Rejštejně.
 • Pouť na Andělíčku proběhne od soboty 5. 9. do pondělí 7. 9. Podrobný program brzy najdete na plakátech.
 • Pokud byste měli zájem o brožurku o kapucínovi P. Metoději Frankovi, stavte se v sakristii.