Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Adventní a vánoční bohoslužby v klášterním kostele

 • neděle 23. 12., 4. neděle adventní: 18 h
 • pondělí 24. 12., vigilie slavnosti Narození Páně: 16 h
 • úterý 25. 12., slavnost Narození Páně: 18 h
 • středa 26. 12., svátek sv. Štěpána, prvomučedníka: 18 h (v tento den nebude mše sv. v nemocniční kapli sv. Anežky České)
 • čtvrtek 27. 12., svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty: ---
 • pátek 28. 12., svátek sv. Mláďátek, mučedníků: 8 h
 • sobota 29. 12., pátý den v oktávu Narození Páně: 8 h
 • neděle 30. 12., svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, mše sv. s obnovou manželských slibů: 18 h
 • pondělí 31. 12., sedmý den v oktávu Narození Páně: 8 h
 • úterý 1. 1. 2019, slavnost Matky Boží, Panny Marie, liturgii doprovodí chrámový sbor: 18 h

 

Předvánoční zpovídání v Sušici

v klášterním kostele

 • neděle 16. 12. 17.30–18.00 h.
 • pondělí 17. 12. 7.30–7.55 h.
 • pátek 21. 12. 7.30–8.45 h.
 • sobota 22. 12. 7.30–8.45 h.
 • neděle 23. 12. 17.00–18.45 h.
 • pondělí 24. 12. 15.00–15.45 h.

 

v děkanském kostele

 • po celý týden před mší svatou bude příležitost ke zpovědi od 17.30 h.
 • a v sobotu 22. 12. od 17.00 do 18.00 h.

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv., kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 

Ohlášky pro 3. neděli adventní

 • Sobota: svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Mikuláše; příští neděle: 4. adventní.
 • Při sbírce na podporu kněžského semináře Redemptoris Mater se u nás vybrala částka 2.676 Kč a 6,42 €. Všem dárcům velmi děkujeme.
 • V pondělí se od 18 h můžete připojit k modlitbě za závislé s Komunitou Cenacolo. A také se uskuteční od 20 do 21.15 h společná modlitba žen. Během modlitby bude možné využít svátosti smíření a přímluvné modlitby. Obě modlitební setkání budou probíhat v teple kláštera, stejně jako sobotní adorace.
 • Na plakátku a na klášterním webu najdete přehled vánočních bohoslužeb v našem kostele a přehled předvánočního zpovídání v Sušici. U sv. Václava bude celý týden příležitost ke zpovědi půl hodiny před mší sv. a rozšířené zpovídání je naplánováno na sobotu 22. 12., v klášteře jsme rozšířili zpovídání od pátku 21. 12.
 • Ve středu 19. 12. cca od 18.45 h na faře proběhne závěrečné setkání nad Denní modlitbou církve v rámci Adventu žen. Určitě si s sebou vezměte Písmo sv.
 • V sobotu v 7 h jsou v Kašperských Horách tradiční roráty při svíčkách.
 • V neděli 23. 12. na mši svatou v 9 h do farního kostela přinesou skauti betlémské světlo, které si budete moci odnést, když si přinesete lucerničky.
 • Do Tří králů můžete přispět na čtyři „farní děti“ z Indie a Ugandy v rámci Adopce na dálku.