Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv., kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 

Ohlášky pro Květnou neděli

 • Svatý týden se Svatým třídenním; příští neděle: Zmrtvýchvstání Páně.
 • Dnešním dnem vstupujeme do Svatého týdne. Příležitost ke svátosti smíření bude u nás v pondělí přede mší sv. a také po bohoslužbě. Ve farním kostele od pondělí do středy vždy půl hodiny přede mší svatou.
 • V pondělí prosí o. Marek o pomoc s úklidem na faře od 9 h. V pondělí se od 18 h uskuteční pravidelná modlitba za závislé s Komunitou Cenacolo. A od 20 do 21.15 h pak společná modlitba žen. Během modlitby bude možné využít svátosti smíření a přímluvné modlitby.
 • Ve středu se od 19 h koná koncert v kostele Matky Boží. Na programu je „Sedm slov našeho Pána Ježíše Krista na kříži“ od Charlese Gounoda. Vstupné dobrovolné.
 • V našem kostele nemáme obřady Svatého třídenní, protože budeme sloužit v okolních farnostech, v sobotu nebudou Adorační chvály a potkáme se v neděli Zmrtvýchvstání.
 • Ve farnosti je: na Zelený čtvrtek mše sv. v 18 h. Sbírka toho dne je určena na květinovou výzdobu. Na Velký pátek bude v 9 h křížová cesta a velkopáteční obřady v 15 h. Sbírka toho dne je určena na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Na Bílou sobotu je u Sv. Václava možnost soukromé modlitby u Božího hrobu od 9 do 12 a od 14 do 18 h. Velikonoční vigilie začne ve 20 h. O. Marek prosí všechny ministranty a akolyty o pomoc s přípravou liturgie, vždy půl hodiny před zahájením obřadů.
 • O. Marek děkuje všem, kteří přispěli do kasiček na postní almužnu.
 • Také my děkujeme všem dárcům, kteří přispívají do pokladničky na opravu našeho kostela. Za březen se vybralo 2.185 Kč. Jsme vděční za Vaši podporu.
 • Příští středu 24. 4. v 19 h se můžete těšit na poutavé vyprávění o inspirativních kapucínech Metoději Frankovi a Stanislavu Žylovi v refektáři kláštera.
 • Farnost připravuje vikariátní pouť pro děti i dospělé do Lnářů a Kasejovic v sobotu 11. 5. Odjezd autobusu v 8 h od kostela sv. Václava v Sušici. Příspěvek na autobus je 100 Kč za dítě a 150 Kč za dospělého. Bude možné si zakoupit i oběd za 70 Kč. Přihlašovat se můžete do konce dubna v sakristii kostela nebo u kněží a katechetů, nezapomeňte s sebou přinést i příspěvek na dopravu a oběd. Pro okolní farnosti je možnost svozového autobusu na trase: Hlavňovice 7.25 h – Velhartice 7.30 h – Kolinec 7.40 h – Hrádek 7.45 h – a přestup v Sušici do autobusu.