Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv., kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 

Ohlášky pro 21. neděli v mezidobí

 • Úterý: památka sv. Moniky; středa: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve; čtvrtek: památka Umučení sv. Jana Křtitele; příští neděle: 22. v mezidobí.
 • Středeční bohoslužba v 18 h je naposledy přesunuta do kostela Matky Boží.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté bude třeba připravit Andělíček na pouť. O. Marek prosí o pomoc s úklidem.
 • V sobotu bude poutní kostel na Andělíčku otevřen pro veřejnost od 9 do 12 h a od 14 do 17 h. Na místě budou k dispozici poutníkům kněží a řeholníci. Večerní mši svatou celebruje o. Mariusz Piwowarczyk, nový horažďovický administrátor.
 • V sobotu jsou od 19 h v našem kostele pravidelné Adorační chvály pro ty, kdo se budou vracet ze mše sv. z Andělíčku.
 • V neděli jsou bohoslužby: v 7.30 h v děkanském kostele (o. Bohuslav Švehla), v 9 h na Andělíčku (o. Marek Donnerstag) a v 11 h je hlavní poutní mše sv. v kapli Anděla Strážce, celebrovat ji bude pomocný biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád. U nás pak máme bohoslužbu v obvyklý čas v 18 h.
 • Příležitost ke sv. smíření na Andělíčku bude v sobotu od 16 do 18 a v neděli od 8 do 11 h.
 • Ve středu 4. 9. zveme na přednášku Františka Reichela, národního ministra sekulárních františkánů, který v listopadu 1989 spoluorganizoval pouť do Říma na svatořečení Anežky České. Od 19 h bude v klášterním refektáři vyprávět o tom, jak se pouť tenkrát připravovala a co nám sv. Anežka vyprosila.
 • Po prázdninách se vrátí do kláštera další aktivity a akce: 9. 9. pondělní modlitba za závislé s Komunitou Cenacolo; výjimečně 14. 9. bude Cappuccino u kapucínů; 16. 9. začnou Modlitby žen; 18. 9. jste zváni na přednášku Miloše Doležala o P. Josefu Toufarovi a 21. 9. proběhne setkání mládeže v krbovce kláštera.