Bohoslužby v kostele svatého Felixe v Sušici

 

Mše svaté

 • pondělí: 8 h
 • středa: (13 h v nemocniční kapli sv. Anežky České – v 2. patře hlavní nemocniční budovy)
 • pátek: 8 h
 • pátek: (10 h v pravé budově domova důchodců – v Domově pod Andělem Strážným – v Domově se zvláštním režimem)
 • sobota: 8 h
 • neděle: 18 h 

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • 30 minut přede mší svatou, popř. na požádání 

 

Rektorem kostela

je br. Petr Petřivalský OFMCap.

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

3. neděle velikonoční: slavnost Panny Marie Bolestné, která se váže k milostnému obrazu
18. května: slavnost sv. Felixe z Cantalice, patrocinium kostela
2. srpna: slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
4. října: slavnost svatého Františka z Assisi
24. října: slavnost Výročí posvěcení kostela sv. Felixe, většinou bývá překládána na neděli

 

Duchovní služba v sušické nemocnici

je zajišťována každou středu po mši sv., kdy bratři kapucíni obcházejí podle přání pacientů jejich pokoje. V naléhavých nebo mimořádných případech můžete kontaktovat br. Petra Petřivalského OFMCap., tel. 605 487 026, nebo sušického děkana o. Marka Donnerstaga, tel. 603 456 125.

 

 

Ohlášky pro 12. neděli v mezidobí

 • Pondělí: slavnost Narození sv. Jana Křtitele; středa: nezávazná památka bl. Ondřeje Hyacinta Longhina, biskupa; pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; sobota: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů; příští neděle: 13. v mezidobí.
 • Sbírka dnešní neděle je určena na potřeby diecéze.
 • V pondělí je mše sv. u nás v 8 h, ve farním kostele bude v 18 h. Od 18 h se v našem kostele uskuteční modlitba za závislé s Komunitou Cenacolo, poslední před prázdninami.
 • V úterý ve 20 h proběhne ve farním kostele koncert v rámci „Svatojánského hudebního festivalu“. Účinkují: Jaroslav Svěcený – housle a Lubomír Brabec – kytara.
 • Ve čtvrtek se na Andělíčku v 18 h koná mše sv. pro školáky a rodiče na poděkování za uplynulý školní rok. Děti mohou přinést kytičku pro Pána Ježíše.
 • V pátek na večerní mši svatou ve farním kostele naváže výstav Nejsvětější svátosti a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • V sobotu v 10 h přijme p. Václav Pikeš v katedrále jáhenské svěcení jako trvalý jáhen. Vzpomeňme na něj v modlitbě. Autobus do Českých Budějovic vyjíždí od sv. Václava v 7.15 h, je ještě 5 volných míst, přihlásit se můžete v sakristii farního kostela. Večer v 19 h jsou v našem kostele Adorační chvály.
 • V neděli je poutní mše sv. v 9.30 h v Buděticích a ve 13 h bude sloužena česko-německá poutní bohoslužba v Dobré Vodě u Hartmanic.
 • Připravuje se: 4. 7. v 19 h koncert skupiny Elias na Dobré Vodě; 5. 7. v 19 h eucharistická adorace na Mouřenci; 6. 7. v 14 h na Prášilech česko-německá mše sv.