Susice 150Obnova bohoslužeb v Sušici

Jsme rádi, že se už nějaký čas potkáváme při veřejné mši sv. Omezení se týká jen počtu účastníků liturgie. Nicméně od 9. června 2020 může bohoslužba probíhat až s pěti stovkami návštěvníků. Zároveň bude třeba dál respektovat zvláštní hygienická nařízení.

 

 

Prakticky to v našem kostele znamená, že budeme pouze uplatňovat "roušková a dezinfekční" pravidla pro veřejné bohoslužby, jak je stanovila Vláda ČR.

 

Už jsme se vrátili k obvyklému času otevírání kostela i k modlitbě růžence před liturgií. Přede mší svatou je také příležitost ke svátosti smíření. Obnovené jsou i středeční bohoslužby v sušické nemocnici.

 

Klášterní kostel sv. Felixe máme otevřený v těchto dnech a časech:

 

Neděle: 18 h mše sv.
Pondělí, pátek, sobota: 8 h mše sv.

 

 

Kaple sv. Anežky České v nemocnici

 

Středa: 13 h mše sv. a návštěva pacientů
 

•••

 

Farní kostel sv. Václava je otevřený v těchto dnech a časech:

 

Neděle: 7.30 h mše sv., 9 h mše sv.

Úterý, středa, pátek, sobota: 18 h mše sv.

 

 

Kaple Anděla Strážce lidově nazývaná "Andělíček"

 

Čtvrtek: 18 h mše sv.

 

•••

 

Podrobnější informace najdete na webových stránkách farnosti i na FB farnosti

 

 

[aktualizováno 13. června 2020]