Terciari tau 150Terciářské sliby v Sušici

V sobotu 30. listopadu 2019 při mši sv. v klášterním kostele v 18 h složí dva sekulární františkáni doživotní sliby. Jste zváni na samotnou slavnost i na pohoštění po liturgii.

 

Místní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu v Sušici se rozroste o další dva profesní členy: Vlasta a Petr potvrdí svoje terciářské povolání doživotními sliby. Složí je do rukou ministra místního společenství Miroslav Melchera ml., liturgii bude předsedat duchovní asistent společenství br. Petr Petřivalský OFMCap. Po bohoslužbě se také můžeme potkat v refektáři kláštera, kde bude pro všechny příchozí nachystané občerstvení. To je už dost dúvodů, proč v sobotu přijít...

 

Ranní sobotní mše sv. v 8 h v klášterním kostele sv. Felixe i večerní v 18 h ve farním kostele sv. Václava zůstane zachována.

 

Plakát ke stažení

[19. listopadu 2019]