ToufarJosefP. Josef Toufar, oběť komunistického pronásledování církve

Na středu 18. září 2019 jsme pozvali do sušického kláštera Miloše Doležala, aby nám od 19 h v historickém refektáři přiblížil životní příběh Josefa Toufara, kněze uneseného z číhošťské fary a umučeného Státní bezpečností.

 

Některé události z naší nedávné historie by zřejmě byly zapomenuty, kdyby je ve správný čas nevynesli na světlo správní lidé. Miloš Doležal, spisovatel, básník, kronikář a dokumentarista je jedním z nich. Jeho kniha "Jako bychom dnes zemřít měli" velmi naléhavě současné církvi i společnosti připomněla osud kněze Josefa Toufara, který byl umučen v souvislosti s tzv. číhošťským zázrakem. Příběh jeho vrahů je pak podrobněji zmapován v dalším Doležalově díle "Krok do tmavé noci". Autor se také zasadil o návrat ostatků otce Josefa zpět do Číhoště. Jsme tedy rádi, že nás právě Miloš Doležal provede životem faráře Toufara. Přednáška bude doplněna promítáním fotografií. Rovněž bude možné zakoupit si publikace s toufarovskou tématikou, jak jsou např. v nabídce Nezávislého podmelechovského spolku.

 

Se základními životopisnými údaji otce Josefa se můžete seznámit na webu joseftoufar.cz, odtud jsme si vypůjčili fotografii pro tento článek a pro připojený plakát. Není bez zajímavosti, že v příběhu tohoto kněze-mučedníka najdeme i drobnou souvislost s bratry kapucíny. V současné době je rozeběhnutý beatifikační proces, jehož postulátorem je P. Tomáš Petráček.

 

Rádi Vás zveme na tuto výjimečnou akci. Do klášterního refektáře se dostanete bočním vchodem naproti kostelu Matky Boží.

 

Plakát ke stažení

[6. srpna 2019]