Terciari tau 150

Mariánská pouť Prahou

V sobotu 1. června 2019 proběhla Mariánská pouť Prahou, která je pořádána sekulárními františkány. Sušické terciářské společenství bylo u toho. Několik momentek z putování po pražských kostelích si můžete prohlédnout ve → fotogalerii.

 

281. ročník pouti byl zahájen mší svatou u Panny Marie Andělské na Hradčanech, nicméně sušická skupina jej začala požehnáním před cestou u kostela sv. Felixe. K "místním" poutníkům se připojili i terciáři z Německa. Na snímcích můžete vidět část sekulárních františkánů před odjezdem, pak následují momentky ze zahajovací mše sv. a snímky barokního betléma. Další fotografie prozrazují, že se po svačině v kapucínském klášteře šlo do Lorety. Dále je rozpoznatelná kaple sv. Václava v katedrále, kostel Panny Marie Vítězné s Pražským Jezulátkem, zastávka u křižovníků a finále ve františkánském kostele Panny Marie Sněžné u hrobu čtrnácti pražských mučedníků.

 

Něco o historii Mariánské poutě Prahou se můžete dočíst v článku (z r. 2014) současného národního ministra.

 

[27. července 2019]