Porciunkule 2018

Slavnost Panny Marie Andělské v Sušici

Srdečně Vás zveme na slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule v pátek 2. srpna 2019. Mše svaté budou slouženy v klášterním kostele v 9, 11 a 18 h.

 

Mši svatou v 9 h bude celebrovat P. Václav Salák. Na bohoslužbu naváže pobožnost k Srdci Ježíšovu. Hlavní poutní mši svaté v 11 h bude předsedat P. Martin Bětuňák, administrátor farnosti Třeboň. Třetí mši svatou v 18 h bude celebrovat P. Jan Hladík OFMCap. Večerní liturgii doprovodí Kytarová schola z Horažďovic. Zpovídat, společně s dalšími kněžími z okolí, budeme 8.30–12 h a 17–19 h. Tento den máte možnost získat plnomocné odpustky.

 

Tady si také můžete přečíst rozhovor s P. Martinem Bětuňákem před jeho přeložením do Třeboně.

 

Prosba na místní: Velký „porciunkulový“ úklid kostela by byl v pondělí 29. 7. po ranní mši svaté. Budeme také rádi za sladké a slané občerstvení pro poutníky na Porciunkuli. Děkujeme.

 

Co si připomínáme slavností Panny Marie Andělské z Porciunkule?

Porciunkule znamená "údělíček", "podílek", je to kousek země, který sv. František dostal od bratří benediktinů, a na něm opravil kapli zasvěcenou Panně Marii. Toto místo se stalo kolébkou Řádu menších bratří. Je to také místo, kde sv. František umírá. Zároveň je Porciunkule spojená s událostí z roku 1216, kdy sv. František na papeži vyprosil, aby 2. srpna bylo možné pro poutníky v tomto kostelíku získat plnomocné odpustky, které do té doby byly spojeny jen s poutí do Říma, Compostely či do Jeruzaléma. A třebaže se odpustková praxe církve proměnila, je tato slavnost také oslavou Božího milosrdenství a velkorysého odpuštění. A nakonec bratři kapucíni českomoravské provincie uctívají jako svou patronku právě Pannu Marii Andělskou z Porciunkule, které je také zasvěcen první řádový kostel na našem území. To už je hned několik důvodů ke slavení...

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Plakát ke stažení.

[26. června 2019]