deggenst2017Návštěva Deggendorfu

Ve středu 22.11. 2017 se v Domově sv. Vincence v Deggendorfu při mši svaté konalo přijetí sestry terciářky Onelie do noviciátu tamějšího společenství. Liturgii předsedal františkán P. Albin z Landshutu. Po květnové návštěvě zástupců tohoto společenství SFŘ v Sušici, se br. Kryštof a „novic“ František ze Sušického společenství vypravili svojí přítomností podpořit tuto radostnou událost (viz malá fotogalerie).