Marek Orko Vácha v Sušici?

O. Marka i soubor Ensemble 1631 pozveme do Sušice v příhodnější čas. Mši sv. bude sloužit br. Jan. V neděli 25. října 2020 si připomeneme 365. výročí posvěcení kostela sv. Felixe. Celebrování mše sv. v 18 h přislíbil o. Marek Orko Vácha.

Číst dál...

Vztahy v rodině: Záchranné lano v době krize

Přednášku Ing. Mgr. Marie Novákové si můžete přijít vyslechnout v pátek 9. října 2020 v 19 h do refektáře sušického kapucínského kláštera, eventuálně do kostela sv. Felixe.

Číst dál...

Koncert a slavnost sv. Františka v Sušici

Letošní oslava sv. Františka by mohla vypadat takto: 3. října 2020 po ranní mši sv. "Cappuccino" a v 19 h Transitus. V neděli 4. října v 16 h koncert Gemini musicales a v 18 h slavnostní mše sv.

Číst dál...

Zvonohra na vlastní oči

O prodlouženém víkendu 26.–28. září 2020 proběhne v pražské Loretě ojedinělá a exkluzivní akce: zpřístupnění věže s barokním mechanismem zvonohry. Součástí komentované prohlídky bude také hra carillonéra i ukázka archiválií.

Číst dál...

Tak jsme doputovali...

Už od roku 2018 jste mohli společně s námi putovat po kapucínských klášterech v naší zemi. Do mozaiky jednotlivých domů byl doplněn "poslední kamínek" ze Žatce. Ale vypravit se můžete nejen tam, ale i na dalších 31 míst spojených s kapucíny.

Číst dál...

Sušická debata o Akci K

Ve středu 23. září 2020 v 19 h jste zváni do refektáře sušického kláštera na debatu o Akci K. 70. výročí komunistického pokusu o likvidaci řeholního života v naší zemi bychom chtěli připomenout a dokumentovat na příkladu tří našich klášterů.

Číst dál...