Pinzetta mCt. Salvator Pinzetta

7. května 2019 kardinálové a biskupové během řádného zasedání Kongregace pro svatořečení uznali, že služebník Boží Salvator Pinzetta, křestním jménem Erminio (1911-1972), prokázal svým životem hrdinský stupeň ctností

božských (víry, naděje a lásky), kardinálních (moudrosti, mírnosti, statečnosti a spravedlnosti) i ctností náležejících k jeho životnímu stavu zasvěcené osoby (chudoby, čistoty a poslušnosti).


13. května 2019 svatý otec František pověřil Kongregaci pro svatořečení, aby vydala příslušný dekret super virtutibus. Aby mohl být blahořečen, je třeba nyní doložit zázračnou událost, k níž došlo na přímluvu ctihodného služebníka Božího.