Angelico mDekret o hrdinských ctnostech

18. června 2019 kardinálové a biskupové během řádného zasedání Kongregace pro svatořečení uznali, že služebník Boží Angelico (křestním jménem Vincenzo) Lipani (1842-1920) žil hrdinským způsobem božské ctnosti

(víru, naději a lásku), kardinální ctnosti (moudrost, mírnost, statečnost a spravedlnost) i ctnosti, které patřily k jeho zasvěcenému způsobu života (chudobu, čistotu a poslušnost).
6. června 2019 svatý otec František pověřil Kongregaci pro svatořečení, aby vydala příslušný dekret o hrdinských ctnostech. K jeho blahořečení je ještě potřeba doložit zázračnou událost, která se stala na přímluvu ctihodného služebníka Božího.