RytirFrTraktát bl. Riceria

Bl. Ricerius - jeden z bratří, kterého tak oslovilo kázání sv. Františka, že se rovněž stal menším bratrem, napsal později stručné, ale velmi výstižné dílko o tom, jak se v duchu Františkovy spirituality stál velmi rychle svatým.

Jelikož se mu, dle mého názoru, podařilo geniálním způsobem vyjádřit jádro františkánské spirituality, dávám tímto k dispozici překlad tohoto traktátu i krátké pojednání o autorovi.

br. Bonaventura