famiglia cappuccina mDen kapucínské rodiny

3. červenec je v kapucínském kalendáři zvláštním dnem, neboť je výročím vydání papežské buly „Religionis Zelus“ (3. července 1528), kterou byla před 491 lety schválena kapucínská reforma.

Tohoto dne si každý rok připomínáme identitu naší kapucínské rodiny a duchovní pouto, které nás spojuje se stovkou institutů zasvěceného života, které se cítí být součástí této naší duchovní rodiny. Proto se každý rok okolo 3. července scházíme, abychom:
• poděkovali Bohu při společné modlitbě nebo při mši svaté za dary, které naše duchovní rodina obdržela, a abychom si připomenuli i naše zakladatele;
• se bratrsky sdíleli při jídle (např. při večeři či při obědě) a přitom zdůraznili naši identitu bratří a sester a pohovořili i o současném dění;
• plánovali některé prosté kroky k tomu, abychom posílili naše vztahy, nabídli svou spolupráci a navzájem se informovali o svých plánech.
Každý konvent, každé bratrské společenství, každé konkrétní místo, je prostorem, kde může ožít tato prostá iniciativa, abychom udržovali při životě dar toho, že jsme rodina. Samozřejmě s přizpůsobením se okolnostem – i s případnou změnou data, pokud je to nutné, ale ve shodně na tom, jak často se sejdeme a že to bude vzájemné.
Letošní rok 2019 nám jako téma nabízí, abychom si připomenuli osmisté výročí setkání sv. Františka se sultánem a zároveň si připomenuli i čtyřsté výročí od úmrtí sv. Vavřince z Brindisi – a prohloubili tak téma mezikulturního dialogu a sdíleli své zkušenosti a nápady.