Damiano mHrdinské ctnosti br. Damiána

26. března 2019 během zasedání Kongregace pro svatořečení shromáždění biskupové a kardinálové potvrdili, že služebník Boží Damián z Bozzana, žil hrdinským způsobem své teologické ctnosti (víru, naděli a lásku),

kardinální ctnosti (statečnost, spravedlnost, mírnost, moudrost) i ctnosti zasvěceného života (chudobu, čistotu a poslušnost).
8. dubna 2019 svatý otec František pověřil tuto Kongregaci, aby vydala příslušný dekret „super virtutibus“. Aby mohl být blahořečen, je třeba ještě doložit mimořádnou, tj. zázračnou událost, ke které došlo na přímluvu ctihodného služebníka Božího.