leopoldo mPatron onkologicky nemocných

U příležitosti 72. zasedání Italské biskupské konference, která se konala ve Vatikánu od 12. do 15. listopadu, se hodně mluvilo o schválení kompletního překladu italského vydání třetí edice Římského misálu – i s novým překladem modlitby Otče náš.

Ale co nás zajímá ještě více je, že se také jednalo o ustanovení dvou nových patronů. První žádost Apoštolskému stolci se týká našeho světce – svatého Leopolda Mandiće, který se má stát patronem onkologických pacientů. Už od osmdesátých let minulého století mnoho lékařů, nemocných i jejich příbuzných vyjadřuje touhu, aby to byl tento právě tento světec – a to z důvodu jeho vlastního utrpení způsobeného rakovinou, která je stále častější. Původci této žádosti, kterou podporuje hodně věřících (petici podepsalo 67 000 lidí, zdůraznili, že právě svatý Leopold, který kvůli této nemoci hodně vytrpěl (rakovina jícnu), ale snášel ji pokojně, trpělivě a s důvěrou v Boží prozřetelnost, může být příkladem v obtížích nemoci a zároveň účinným přímluvcem u Boha za dar uzdravení. Když byl roku 1942 hospitalizován v nemocnici v Padově, pravil: „Jestli mě Pán chce, ať si mě vezme.“ A pak vyjádřil i svou touhu: „Ať mě Pán vezme do průlomu“, neboť, jak říkával „kněz má zemřít na apoštolské útrapy, není žádná jiná smrt hodná kněze.“