papezusvpia mPapež u sv. Pia z Pietrelciny

17. března 2018 papež František obdařil svou návštěvou místa spojená se sv. Piem – Pietrelcinu a San Giovanni Rotondo – byla to pouť i návštěva zároveň. Je to kraj požehnaný přítomností tohoto mimořádného světce, který svatostí svého života a stigmaty přitahoval mnoho duší ke Kristu.

Díky jeho zázračnému životu se jeho země – Gargano, stala druhou Svatou zemí. 

Návštěva papeže Františka byla i poutí, neboť přijel, aby se modlil a prosil o přímluvu sv. Pia za svůj pontifikát, který je poznamenán dobou, jež je plná problémů a potřebuje podporu svatých. Přijel, aby se modlil za Církev, aby ji její děti byly věrné a milovaly ji. Aby se modlil za svět, aby skončily války, aby ti, kdo trpní hladem, nemocemi apod. nacházeli u sv. Pia podporu a přímluvce u Boha.

Papež František navštívil dvě místa: Pietrelcinu a San Giovanni Rotondo u příležitosti dvou výročí. Před sto lety v Pietrelcine roku 1918 byla do těla sv. Pia vtištěna božskou mocí stigmata, která se stala příčinou mnoha podezření a nepochopení. Před padesáti lety, roku 1968 zase otec Pio fyzicky opustil tento svět a v tom okamžiku zmizela i stigmata. Fascinace jeho svatostí a stigmaty dodnes přitahuje na tato místa davy lidí.

V Pietrelcine přijal papeže biskup Felice Accrocca, známý badatel v oblasti františkánství. Papež velmi prostě promluvil k lidem a zdůraznil důležitost víry pro to, aby se ve vesnickém společenství dalo žít pokojně a vlídně.

V San Giovanni Rotondo se papež František setkal s nemocnými, s dětmi, s bratry… a pozdravil se s mnohými lidmi. S mnoha přítomnými biskupy a kněžími pak sloužil mši svatou. Ve svém kázání doporučil tři věci: modlitbu, minoritu a opravdovou moudrost.

Na závěr místní biskup Michele Castoro papeži Františkovi vřele poděkoval za to, že je obdaroval svou návštěvou.

To vše si můžete prohlédnout díky fotografiím a videu.

 

Videa

Pietrelcina

1) Papež František v Pietrelcině 2018-03-17

2) Pope Francis - Pastoral Visit to Pietrelcina 2018-03-17

San Giovanni Rotondo

3) Papež uctívá ostatky otce Pia

4) Papež: napodobujme otce Pia a nabízejme svůj život

5) Pope Francis' Pastoral visit to Pietrelcina and San Giovanni Rotondo - “Casa Sollievo della Sofferenza”

6) Pope Francis - Pastoral Visit to Pietralcina and San Giovanni Rotondo 2018-03-17

 

Fotografie

1) Úřad pro komunikaci OFMCap. – San Giovanni Rotondo 2018.03.17.

2) L’Osservatore Romano - Piterelcina a San Giovanni Rotondo

3) Voce di Padre Pio – San Giovanni Rotondo 2018.03.17.