Svěcení zvonu sv. Josefa

V neděli Křtu Páně biskup Karel Herbst v radostné atmosféře za pěkné účasti věřících posvětil zvon sv. Josefa Pěstouna Páně, vyrobený Petrem Rudolfem Manouškem ve zvonařské dílně Eijsbouts v holandském Astenu. Fotogalerie ze svěcení

Zvon má na sobě chronogram s latinským nápisem: Ad honorem S. Josephi pii Custodis B. Mariae qui amantem gessisset Mariae curam eXemplarique studio sese Iesu Christi institutioni deVovIsset (Ke cti sv. Josefa, zbožného Ochránce bl. Marie, který s láskou pečoval o Marii a příkladným úsilím se oddal výchově Ježíše Krista (Srov. Jan Pavel II.: Redemptoris Custos, Proemium, 1; S. IRENAEI Adversus haeres, IV, 23, 1: S. Ch. 100/2, 692-694).