serafin kaszuba mHrdinské ctnosti

26. září 2017 řádné zasedání kardinálů a biskupů Kongregace pro svatořečení vyjádřilo své pozitivní mínění ohledně hrdinských ctností služebníka Božího Serafína Kaszuby (1910-1977), bratra Řádu menších bratří kapucínů Krakovské provincie;

Marie Laurentie Longo (1463-1539), klarisky-kapucínky, zakladatelky kláštera klarisek-kapucínek v Neapoli (zvanému U třiaciceti) a Špitálu nevyléčitelně nemocných, a matky Františky od Ducha Svatého (1820-1882), zakladatelky Františkánských terciářek z Montpellier. 9. října 2017 papež František pověřil Kongregaci pro svatořečení, aby vydala příslušné dekrety.