arsenio malyZázrak potvrzen

20. ledna 2017 papež František přijal na audienci kardinála Angela Amata, S.D.B., prefekta Kongregace pro svatořečení.

V průběhu audience papež pověřil Kongregaci k tomu, aby vyhlásila dekret týkající se zázraku, který je připisován přímluvě ctihodného služebníka Božího Arsenia z Trigola (občanským jménem Giuseppe Migliavacca), kněze Řádu menších bratří kapucínů, zakladatele Kongregace sester Panny Marie Utěšitelky.Náš Řád tedy bude mít dalšího blahoslaveného. Tuto zprávu jsme očekávali, neboť kolegium kardinálů zázrak schválilo na svém řádném zasedání 17. ledna 2017, ale zároveň došlo k překvapení, neboť k vyhlášení došlo už čtyři dny poté. Děkujeme Pánu i všem, kdo se za tuto záležitost modlili.Čeká nás ale ještě hodně práce. Komise pro blahořečení složená z několika bratří z Milánské provincie a ze sester Panny Marie Utěšitelky, byla pověřena přípravou všeho potřebného k tomu, aby slavnost blahořečení mohla proběhnout v září 2017 v Miláně.