Bohoslužby v kostele Zvěstování Páně v Olomouci

 

  

Mše svaté

  • neděle: 10 a 17 h
  • pondělí–pátek: 17 h
  • V sobotu mše svatá není.

 

Příležitost ke svátosti smíření

  • pondělí - pátek: 16.15 – 17 h
                 neděle:   9.15 - 10 h  16.15 – 17 h

 

Modlitba nešpor a eucharistická adorace

  • V neděli během školního roku po večerní mši svaté vás zveme ke společné modlitbě breviáře, po které následuje půlhodinová adorace.

 

Pravidelné pobožnosti

  • Společná modlitba růžence začíná v 16.30 h.
  • První pátek v měsíci vás po mši svaté zveme na pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně.

 

Během dne je kostel otevřen k tiché modlitbě.