Frantisek audio spisy 2 135 150Modlitba

Poslechněte si poslední část Listu celému Řádu, který svým bratřím napsal svatý František z Assisi.

 

 

Tematicky tento list velmi připomíná Františkovu Závěť, kterou nadiktoval v posledních dnech svého života, zatímco styl i jazyk tohoto listu se dosti liší od ostatních Františkových spisů. Mezi hlavní témata listu náleží úcta k Písmu a k Eucharistii. Také bratřím sděluje své přání, na svou dobu neobvyklé, aby se v místě, kde přebývají, sloužila pouze jedna mše svatá, které by se účastnili všichni společně. Zároveň tím vydává svědectví o tom, že v té době už měl jeho Řád dostatek kněží a konventy, kde by se bratři mohli scházet.

 

Modlitba

 

Všemohoucí, věčný, spravedlivý a milosrdný Bože, dej nám ubohým, abychom kvůli tobě samotnému konali to, co víme, že chceš, a vždy chtěli to, co se ti líbí, abychom vnitřně očištěni, vnitřně osvíceni a ohněm svatého Ducha zapáleni mohli jít ve šlépějích tvého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, a jen tvou milostí mohli dojít k tobě, Nejvyšší, který v dokonalé Trojici a prosté Jednotě žiješ a kraluješ a jsi oslavován, všemohoucí Bože, po všechny věky věků. Amen.

 

Tlacitka Facebook 200 40Tlacitka Archiv 200 40

  

[16. dubna 2018]