Ohlášky z 15. 9. 2019

 

DNES SLAVÍME 24. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

 

• V pondělí bude památka sv. Ludmily, mučednice
• V úterý svátek Vtisknutí stigmat našemu sv. Otci Františkovi
• Ve středu památka sv. Josefa z Kupertina, kněze
• Ve čtvrtek památka sv. Františka Marie z Camporossa, řeholníka
• V pátek památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků
• V sobotu svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ