Ohlášky z 19. 1. 2020

 

DNES SLAVÍME 2. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

 

• V pondělí bude památka sv. Šebestiána, mučedníka
• V úterý památka sv. Anežky, panny a mučednice
• Ve středu památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka
• V pátek památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
• V sobotu svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ


• Do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů, proto zvláště v tomto období pamatujme ve svých modlitbách na tento úmysl.
• Příští neděli po ranní mši svaté jste zváni do kláštera na cappuccino.