Ohlášky z 20. 9. 2020

 

DNES SLAVÍME 25. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

• V pondělí bude svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
• V úterý památka sv. Ignáce ze Santhià, kněze
• Ve středu památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
• V pátek památka bl. Inocence z Berza, kněze
• V sobotu památka bl. Aurelia z Vinalesy, kněze, a druhů, mučedníků


PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

• Dnes při večerní mši svaté v Loretě zahraje vokálně-instrumentální soubor Gemini Musicales z Kladna.
• Vzhledem k situaci se nebudou konat pravidelná setkání u kávy po mši svaté poslední neděle v měsíci.
• Příští neděli se bude konat Svatováclavská sbírka na církevní školství, která bude předána Arcibiskupství.

 

Ne 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 08:30 Za dobrodince kláštera
PMKA
20.09. 19:00
Loreta
Po Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 17:00 Za † Markétu Marii a požehnání pro sirotka
21.09. PMKA
Út Sv. Ignáce ze Santhià, kněze 17:00 Za † Petra a Annu Sekelské
22.09. PMKA
St Sv. Pia z Pietrelciny, kněze 17:00
23.09. PMKA
Čt 17:00 Za Boží požehnání pro rod. Šeptákovou
24.09. PMKA
Bl. Inocence z Berza, kněze 17:00 Za † Jaroslava Böhnische a pozůstalou rodinu
25.09. PMKA
So Bl. Aurelia z Vinalesy, kněze, a druhů, mučedníků
26.09.
Ne 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 08:30
PMKA
27.09. 19:00
Loreta