Ohlášky z 16. 2. 2020

 

DNES SLAVÍME 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

 

• V pátek bude památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
• V sobotu svátek Stolce svatého Petra, apoštola

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ


• Příští neděli po ranní mši svaté jste zváni na kafe do kláštera.

• Příští neděli se koná sbírka "Svatopetrský haléř", která se prostřednictvím arcibiskupství dává k dispozici Apoštolskému stolci.

Křty, svatby, pohřby

 

Náš kostel je klášterním kostelem, což znamená, že pastorační činnost se v něm řídí Stanovami klášterního kostela, které vydala Arcidiecéze pražská. Ohledně udílení některých svátostí proto platí tato ustanovení:

"V klášterním kostele se nekonají farní bohoslužby a další úkony farní duchovní správy, které jsou svěřeny místnímu faráři (kán. 530 CIC), a to zejména:
a) slavení křtu;
b) asistence sňatku a požehnání manželů;
c) konání pohřbu, nejde-li o pohřeb člena vlastní řeholní komunity;
d) svěcení křestní vody v době velikonoční, vedení průvodů mimo kostel a slav­nostní žehnání mimo kostel;
e) vedení katechumenátu.

V jednotlivých případech, kdy je to prospěšné pro spásu duší, může k vykonání farního úkonu v klášterním kostele dát svolení farář místa."

 Aby se tedy křest, svatba či pohřeb mohly konat u nás v kostele, nestačí k tomu pouze souhlas rektora kostela, ale je třeba navíc získat i svolení faráře Strahovské farnosti. Jelikož jde o záležitost výjimečnou, nikoliv řádnou, je potřeba také uvést důvod pro udělení výjimky (například, že k nám chodíte do kostela, jste sekulární františkáni, apod.).

van koncertHudební loučení s Vánocemi

V neděli 13. 1. 2019 od 15:30 jste srdečně zváni do kostela Panny Marie Královny andělů na Hradčanech, kde zazní vánoční skladby v podání souboru Piccolo coro & Piccola orchestra - diriguje Marek Valášek.

Betlém na Hradčanech 2019

bude možno navštívit v těchto dobách:

 25. prosince  10 - 18 hod.
 26. prosince  10 - 18 hod.
 27. prosince  10 - 17 hod.
 28. prosince  10 - 17 hod.
 29. prosince  10 - 17 hod.
 30. prosince  10 - 16 hod.
 31. prosince  10 - 16 hod.
 01. ledna  10 - 17 hod.
 02. ledna  10 - 16 hod.
 03. ledna  10 - 16 hod.
 04. ledna  10 - 17 hod.
 05. ledna  10 - 17 hod.
 06. ledna  10 - 16 hod.

  

Vánoční bohoslužby na Hradčanech 2019

 

    PMKA  LOR
24. 12.   Vigile slavnosti Narození Páně  16:00  
25. 12.  Slavnost Narození Páně  08:30  19:00
26. 12.  Svátek sv. Štěpána  08:30  
27. 12.  Svátek sv. Jana  08:30  
28. 12.  Svátek sv. Mláďátek  08:30  
29. 12.  Svátek sv. Rodiny  08:30  19:00
30. 12.    17:00  
31. 12.  Poděkování za starý rok  17:00  
01. 01.  Slavnost Matky Boží, Panny Marie  08:30  19:00
02. 01.  Sv. Baziala a Řehoře  17:00  
03. 01.  Nejsvětějšího jména Ježíš  17:00  
04. 01.      
05. 01.  2. neděle po Narození Páně  08:30  19:00
06. 01. Slavnost Zjevení Páně  17:00  


PMKA = Klášterní kostel Panny Marie, Královny andělů
LOR = Kostel Narození Páně na Loretě

Vecery orezVečery u kapucínů v březnu

Ve středu 4. března 2020 Vás zveme od 19 h na 95. benefici Večerů u kapucínů, která proběhne ve velkém refektáři hradčanského kláštera.

Číst dál...