Křty, svatby, pohřby

 

Náš kostel je klášterním kostelem, což znamená, že pastorační činnost se v něm řídí Stanovami klášterního kostela, které vydala Arcidiecéze pražská. Ohledně udílení některých svátostí proto platí tato ustanovení:

"V klášterním kostele se nekonají farní bohoslužby a další úkony farní duchovní správy, které jsou svěřeny místnímu faráři (kán. 530 CIC), a to zejména:
a) slavení křtu;
b) asistence sňatku a požehnání manželů;
c) konání pohřbu, nejde-li o pohřeb člena vlastní řeholní komunity;
d) svěcení křestní vody v době velikonoční, vedení průvodů mimo kostel a slav­nostní žehnání mimo kostel;
e) vedení katechumenátu.

V jednotlivých případech, kdy je to prospěšné pro spásu duší, může k vykonání farního úkonu v klášterním kostele dát svolení farář místa."

 Aby se tedy křest, svatba či pohřeb mohly konat u nás v kostele, nestačí k tomu pouze souhlas rektora kostela, ale je třeba navíc získat i svolení faráře Strahovské farnosti. Jelikož jde o záležitost výjimečnou, nikoliv řádnou, je potřeba také uvést důvod pro udělení výjimky (například, že k nám chodíte do kostela, jste sekulární františkáni, apod.).

van koncertHudební loučení s Vánocemi

V neděli 13. 1. 2019 od 15:30 jste srdečně zváni do kostela Panny Marie Královny andělů na Hradčanech, kde zazní vánoční skladby v podání souboru Piccolo coro & Piccola orchestra - diriguje Marek Valášek.

Betlém na Hradčanech 2019

bude možno navštívit v těchto dobách:

 25. prosince  10 - 18 hod.
 26. prosince  10 - 18 hod.
 27. prosince  10 - 17 hod.
 28. prosince  10 - 17 hod.
 29. prosince  10 - 17 hod.
 30. prosince  10 - 16 hod.
 31. prosince  10 - 16 hod.
 01. ledna  10 - 17 hod.
 02. ledna  10 - 16 hod.
 03. ledna  10 - 16 hod.
 04. ledna  10 - 17 hod.
 05. ledna  10 - 17 hod.
 06. ledna  10 - 16 hod.

  

Vánoční bohoslužby na Hradčanech 2019

 

    PMKA  LOR
24. 12.   Vigile slavnosti Narození Páně  16:00  
25. 12.  Slavnost Narození Páně  08:30  19:00
26. 12.  Svátek sv. Štěpána  08:30  
27. 12.  Svátek sv. Jana  08:30  
28. 12.  Svátek sv. Mláďátek  08:30  
29. 12.  Svátek sv. Rodiny  08:30  19:00
30. 12.    17:00  
31. 12.  Poděkování za starý rok  17:00  
01. 01.  Slavnost Matky Boží, Panny Marie  08:30  19:00
02. 01.  Sv. Baziala a Řehoře  17:00  
03. 01.  Nejsvětějšího jména Ježíš  17:00  
04. 01.      
05. 01.  2. neděle po Narození Páně  08:30  19:00
06. 01. Slavnost Zjevení Páně  17:00  


PMKA = Klášterní kostel Panny Marie, Královny andělů
LOR = Kostel Narození Páně na Loretě

Vecery orezVečery u kapucínů v prosinci

Ve středu 4. prosince 2019 Vás zveme od 19 h na 93. benefici Večerů u kapucínů, která proběhne ve velkém refektáři hradčanského kláštera.

Číst dál...

Benefiční Večery u kapucínů


U zrodu benefičních koncertů v roce 2010 stála myšlenka návratu k našemu charismatu: žebrat pro druhé o to, co potřebují. Především pro ty, kdo se ocitli na okraji společnosti.

 

Už celá řada hudebníků a hudebnic přišla zdarma zahrát pro dobrou věc a stovky posluchačů podpořily péči o umírající, handicapované, mentálně postižené; pomohli lidem bez střechy nad hlavou; těm, které povodeň připravila o domov; dětem, o které rodiče nestojí; týraným ženám nebo třeba lidem nemocným schizofrenií.

 

Benefiční akce se konají vždy první středu v měsíci od 19 hodin (mimo letní prázdniny) ve velkém klášterním refektáři v Praze na Hradčanech. Výtěžek dobrovolného vstupného je věnován konkrétní neziskové organizaci.

 

Nejbližší benefiční večer

Ve středu 4. prosince vystoupí pěvecký sbor Cum decore ve prospěch organizace ADRA.

 

Mohlo by vás také zajímat