Sv. Bonaventura

 

T R O J Í C E S T A

(neboli OHEŇ LÁSKY)

Úvodní poznámky:

Tento spisek, nazývaný v nejstarších kodexech „De triplici via“ - Trojí cesta, obdržel později mnoho různých pojmenování: Incendium amoris - Oheň lásky; Parvum bonum - Nepartrné dobro; Itinerarium mentis in se ipsum - Cesta duše do sebe samé; Fons vitae - Pramen života; Regimen conscientiae - Vedení svědomí:, Incentivum amoris - Výheň lásky; Mystica theologia - Mystická bohověda, Stimulus conscientiae - Osten svědomí; Stimulus amoris - Osten lásky; Trinarius de vita contemplativa - Trojí o nazíravém životě.

Číst dál...

Sv. Bonaventura

Modlitba za sedm darů Ducha svatého1.

 

Jednorozený Synu Boží! Kvůli nám ses stal člověkem. Kvůli nám jsi byl ukřižován i oslaven! Skrze tebe prosíme nejlepšího Otce, aby ze svých pokladnic na nás seslal Ducha sedmeré milosti, jenž v celé své plnosti spočinul2 na tobě, a to:

Číst dál...

Sv. Bonaventura:

 

Šest křídel serafínů


Úvodní poznámky k dílu


Toto cenné dílo je originálním spisem serafínského učitele. Dosvědčují to svědkové – jako vilém z Rubione, provinciál Aragonie, teolog, žádk Duns Scota – Bartoloměj z Pisy – vilém Vorilongus … Shodují se v tom i kritici a vydavatelé světcových děl: Oudinu, Editores Veneti, Sbaralea, Bonelli…

Číst dál...

logo loreta

logo hrobka

logo hradcany

logo olomouc