Kostel Nalezení svatého Kříže


S výjimkou pondělí je kostel otevřen každý den 5.30–7 h a odpoledne 16–18 h, v neděli pak 8–11 h a potom 16–18 h.

 

Mši svatou slavíme

  • neděle: 8.30 h ≈ 10 h ≈ 17 h
  • úterý–sobota: 6 h ≈ 17 h

 

Rodiče s malými dětmi mohou využít oratoř vedle presbytáře, do které se dostanou přes zpovědní chodbu.

 

Pro mše svaté připravujeme vlastní přímluvy, více se o nich můžete dozvědět zde.

 

Příležitost ke svátosti smíření

  • neděle: 8–11 h ≈ 16.15–17.45 h
  • úterý–sobota: 5.50–6.30 h ≈ 16.15–17.45 h

 

Modlitba nešpor a eucharistická adorace

Po večerní bohoslužbě vás zveme ke společné modlitbě nešpor. Každý čtvrtek po nešporách vás také zveme na hodinovou tichou adoraci. 

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

7. května: Slavnost Výročí posvěcení kostela Nalezení sv. Kříže (1656). Tento den je také dnem adoračním. Nejsvětější svátost bývá vystavena od ranní mše svaté (7 h) až do 16 h.
2. srpna: Slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
14. září: Slavnost Povýšení svatého Kříže, kdy slavíme patrocinium kostela
4. října: Slavnost svatého Františka

 

Ohlášky 2. neděle v mezidobí

  • V úterý je památka sv. Berarda, kněze, a druhů, františkánských mučedníků; ve středu bude památka sv. Antonína, opata. Ve čtvrtek máme památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů; v sobotu je nezávazná památka sv. Šebestiána, mučedníka.
  • Od 18. do 25. ledna proběhne týden modliteb za jednotu křesťanů, je to dobrá příležitost modlit se za naši jednotu s Kristem, za jednotu našich rodin, za jednotu církve i za spolupráci mezi křesťany. Mottem týdne jsou tentokrát slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: „Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle“ (Ex 15,6).
  • Diecézní centrum mládeže pořádá 19. ledna „Ples mládeže“ v sále Milosrdných bratří ve Vídeňské ulici. Ples bude zahájen bohoslužbou v 19 h v kostele sv. Leopolda.
  • Duchovní obnova se sestrou Veronikou Barátovou se uskuteční 20. ledna od 9 h v kině Scala na Moravském náměstí.
  • V úterý 23. ledna se v našem kostele a klášteře bude konat „Vzpomínkový večer na Mons. Karla Černého“, tedy na duchovního správce našeho kostela v letech 1950–1961 a ředitele Sekulárního františkánského řádu. Večer zahájíme v 17 h zádušní mší svatou, poté bude následovat připomínka života Mons. Černého, povídání s pamětníky a malé agapé.

 

Vyhledání „své“ farnosti podle trvalého bydliště

Na těchto stránkách najdete praktickou pomůcku, jak zjistit, ke které farnosti územně náležíte. Je to nutné vědět, pokud plánujete třeba svatbu nebo křest dítěte.