Kostel Nalezení svatého Kříže


S výjimkou pondělí je kostel otevřen každý den 5.30–7 h a odpoledne 16–18 h, v neděli pak 8–11 h a potom 16–18 h.

 

Mši svatou slavíme

  • neděle: 8.30 h ≈ 10 h ≈ 17 h
  • úterý–sobota: 6 h ≈ 17 h

 

Rodiče s malými dětmi mohou využít oratoř vedle presbytáře, do které se dostanou přes zpovědní chodbu.

 

Pro mše svaté připravujeme vlastní přímluvy, více se o nich můžete dozvědět zde.

 

Příležitost ke svátosti smíření

  • neděle: 8–11 h ≈ 16.15–17.45 h
  • úterý–sobota: 5.50–6.30 h ≈ 16.15–17.45 h

 

Modlitba nešpor a eucharistická adorace

Po večerní bohoslužbě vás zveme ke společné modlitbě nešpor. Každý čtvrtek po nešporách vás také zveme na hodinovou tichou adoraci. 

 

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

7. května: Slavnost Výročí posvěcení kostela Nalezení sv. Kříže (1656). Tento den je také dnem adoračním. Nejsvětější svátost bývá vystavena od ranní mše svaté (7 h) až do 16 h.
2. srpna: Slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
14. září: Slavnost Povýšení svatého Kříže, kdy slavíme patrocinium kostela
4. října: Slavnost svatého Františka

 

Ohlášky 32. neděle v mezidobí

  • V pondělí je svátek sv. Anežky České, řeholnice; v úterý bude památka sv. Mikuláše Taveliče, kněze, a druhů, mučedníků. V pátek máme svátek sv. Alžběty Uherské, řeholnice a patronky 3. řádu. Na sobotu připadá nezávazná památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla.
  • Milosrdní bratři oslaví v úterý 14. listopadu 270 let od příchodu do Brna. Od 14 h bude možná prohlídka konventu i nemocnice, v 18 h následuje mše sv. v kostele sv. Leopolda, na kterou naváže koncert.
  • V neděli 19. listopadu se farníci v Brně-Kohoutovicích připojí ke slavení Dne Bible. Od 16 do 18 h budou v kapli Svaté rodiny předčítat z Bible a pak následuje přednáška biblistky Gabriely Ivany Vlkové OP.
  • Příští neděli proběhne sbírka na podporu biblického apoštolátu, vybrané peníze podpoří překladatelské projekty v Tanzánii a v Togu.

 

Vyhledání „své“ farnosti podle trvalého bydliště

Na těchto stránkách najdete praktickou pomůcku, jak zjistit, ke které farnosti územně náležíte. Je to nutné vědět, pokud plánujete třeba svatbu nebo křest dítěte.