Kostel Nalezení svatého Kříže

S výjimkou pondělí je kostel otevřen každý den 5.30–7 h a odpoledne 16–18 h, v neděli pak 8–11 h a potom 16–18 h.

Mši svatou slavíme

  • neděle: 8.30 h 10 h 17 h
  • úterý–sobota: 6 h 17 h

Rodiče s malými dětmi mohou využít oratoř vedle presbytáře, do které se dostanou přes zpovědní chodbu.
Pro mše svaté připravujeme vlastní přímluvy, více se o nich můžete dozvědět zde.

Příležitost ke svátosti smíření

  • neděle: 8–11 h 16.15–17.45 h
  • úterý–sobota: 5.50–6.30 h 16.15–17.45 h

Modlitba nešpor a eucharistická adorace

Po večerní bohoslužbě vás zveme ke společné modlitbě nešpor. Každý čtvrtek po nešporách vás také zveme na hodinovou tichou adoraci.

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

7. května: Slavnost Výročí posvěcení kostela Nalezení sv. Kříže (1656). Tento den je také dnem adoračním. Nejsvětější svátost bývá vystavena od ranní mše svaté (7 h) až do 16 h.
2. srpna: Slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
14. září: Slavnost Povýšení svatého Kříže, kdy slavíme patrocinium kostela
4. října: Slavnost svatého Františka

Ohlášky 3. neděle postní

  • V pondělí máme slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, v našem kostele bude večerní mše svatá v 17 h, ovšem bez zpovědní služby. V postní době se každý pátek od 16.20 h modlíme pobožnost křížové cesty. V sobotu bude slavnost Zvěstování Páně, je to také Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Příští neděle je 4. postní zvaná Laetare.
  • V úterý 21. března v 19 h bude v katedrále o. biskup Vojtěch sloužit rekviem za zesnulého kardinála Miloslava Vlka, a zároveň nás prosí o modlitbu za něj.
  • V úterý 21. března v 19 h se v klubu VeSPOD v Líšni uskuteční přednáška P. Ladislava Heryána nazvaná Moje představa Boha.
  • Ve čtvrtek 23. března v 18 h ve Šlapanicích si můžete poslechnout Rady zkušeného vychovatele, tak se jmenuje přednáška Mgr. Petra Voženílka.
  • Papež František, podobně jako loni, vyzval k akci 24 hodin pro Pána, kdy se mají z pátku 24. na sobotu 25. března otevřít kostely ke zpovědi, modlitbě a k rozhovoru s knězem. V Brně takto bude otevřena do 20. hodiny Máří Magdaléna, v katedrále pak proběhne od 20. do 22. hodiny tzv. Nikodémova noc.
  • Chystáme na web text, který by přiblížil postavu Mons. Karla Černého, jenž v tomto kostele působil. Pokud byste na něj měli nějaké vzpomínky, rádi je do textu zapracujeme. Případní pamětníci ať se prosím obrátí na br. Petra, rektora kostela.

Vyhledání „své“ farnosti podle trvalého bydliště

Na těchto stránkách najdete praktickou pomůcku, jak zjistit, ke které farnosti územně náležíte. Je to nutné vědět, pokud plánujete třeba svatbu nebo křest dítěte.

 

logo loreta

logo hrobka

logo hradcany

logo olomouc