Kostel Nalezení svatého Kříže


S výjimkou pondělí je kostel otevřen každý den 5.30–7 h a odpoledne 16–18 h, v neděli pak 8–11 h a potom 16–18 h.

 

Mši svatou slavíme

 • neděle: 8.30 h ≈ 10 h ≈ 17 h
 • úterý–sobota: 6 h ≈ 17 h

 

Rodiče s malými dětmi mohou využít oratoř vedle presbytáře, do které se dostanou přes zpovědní chodbu.

 

Pro mše svaté připravujeme vlastní přímluvy, více se o nich můžete dozvědět zde.

 

Příležitost ke svátosti smíření

 • neděle: 8–11 h ≈ 16.15–17.45 h
 • úterý–sobota: 5.50–6.30 h ≈ 16.15–17.45 h

 

Modlitba nešpor a eucharistická adorace

Po večerní bohoslužbě vás zveme ke společné modlitbě nešpor. Každý čtvrtek po nešporách vás také zveme na hodinovou tichou adoraci. 

 

ZPH kostel 06Foto: Zuzana Píšková Hrivňáková

 

Slavnosti, které se vztahují k našemu kostelu a řádu

7. května: Slavnost Výročí posvěcení kostela Nalezení sv. Kříže (1656). Tento den je také dnem adoračním. Nejsvětější svátost bývá vystavena od ranní mše svaté (7 h) až do 16 h.
2. srpna: Slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule
14. září: Slavnost Povýšení svatého Kříže, kdy slavíme patrocinium kostela
4. října: Slavnost svatého Františka

 

Ohlášky 3. neděle velikonoční

 • Na sobotu připadá památka sv. Konráda z Parzhamu, kapucína.
 • Dnešní sbírka je určena na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu
 • Od 16. do 22. dubna nás církev povzbuzuje k intenzivnější modlitbě za duchovní povolání.
 • Bratři salesiáni zvou ve středu 18. dubna do Žabovřesk na promítání filmu o kardinálu Trochtovi a na besedu s režisérem Zdeňkem Zvonkem.
 • Na webových stránkách Komunity Emmanuel je možné se do 18. dubna přihlásit na víkend pro páry, které uvažují o manželství. Akce je nazvaná „Chodíme spolu a co dál?“.
 • „Studentský Velehrad“, tedy 14. celostátní setkání vysokoškoláků, proběhne od 19. do 22. dubna.
 • Pokud zavítáte do Prahy, tak v Loretě je otevřena nová výstava Pax et Bonum, která přibližuje významné osobnosti z naší kapucínské provincie a také pestrost kapucínské spirituality.

 

Vyhledání „své“ farnosti podle trvalého bydliště

Na těchto stránkách najdete praktickou pomůcku, jak zjistit, ke které farnosti územně náležíte. Je to nutné vědět, pokud plánujete třeba svatbu nebo křest dítěte.