V pondělí probíhá po večerní mši svaté setkání členů Sekulárního františkánského řádu, tedy lidí, kteří touží žít podle františkánské spirituality v běžné rodině jako křesťanští laici. Tato organizace je laickým sdružením se samostatnou organizační strukturou. Má však svého asistenta z řad františkánského řádu, kterým je u nás br. Serafín Beníček.

V úterý po večerní mši svaté (zhruba od 19 hodin) probíhá společenství Cestou k životu, kde se účastníci společně modlí, naslouchají katechezi a ve skupinkách se nad tématy sdílejí. Scházíme se v úterky po mši sv., tedy v 19 h. Setkání vede br. Serafín Beníček se skvělým týmem. Těšíme se na setkání s Tebou.

Ve středu po večerní mši svaté probíhá také pravidelné biblické společenství, ve kterém přítomní aktivně rozjímají nad novozákonními liturgickými texty pod vedením biblisty br. Pacifika Matějky.

V neděli od 14 hod probíhá uzdravující společenství br. Augustina ve společné modlitbě nad různými závislostmi a vnitřními zraněními.