V pondělí probíhá po večerní mši svaté setkání členů Sekulárního františkánského řádu, tedy lidí, kteří touží žít podle františkánské spirituality v běžném životě jako křesťanští laici. Tento řád je laickým sdružením se samostatnou organizační strukturou. Má však svého asistenta z řad františkánského řádu, kterým je u nás br. Pavel.

 

V úterý po večerní mši svaté (od 19 hodin) se setkává evangelizační společenství Cestou k životu (CKZ). Pokud Ti chybí společenství, místo, kde se můžeš společně s ostatními přáteli modlit, naslouchat katechezi a ve skupinkách se nad tématy sdílet, rozjímat Písmo sv. a zkoumat jeho hlubiny, nebo se učit zapojit do evangelizace, pak ti nabízíme právě naše společenství Cestou k životu. Scházíme se každé úterý po mši sv., tedy v 19 h. (mimo červenec a srpen). Každý úterní večer má svůj jedinečný program. Setkání vede br. Serafín se skvělým týmem Školy křesťanského života a členy našeho společenství. Přijď, těšíme se na setkání s Tebou!

 

V neděli od 15 hod. probíhá uzdravující společenství s br. Augustinem ve společné modlitbě k vnitřnímu uzdravení a katechezemi na různá témata.