Bohoslužby v kostele sv. Josefa

 Praha-Nové Město (nám. Republiky)

 

Mše svaté

  • neděle: 8, 10, 17  (mše v 20 h. je zrušena!)
  • pondělí – pátek: 7, 18 h
  • v sobotu mše svatá není

 

Oznamujeme, že ve všední dny bude možné zapisovat intence v sakristii kostela od 15 h. do mše sv. v 18 h., o nedělích před a po mši svaté.
Ve všední dny, po ranní mši svaté, až do odpoledního zpovídání, tj. od 8.00 do 13.30 h., budou v kostele zpřístupněny pouze zadní lavice. Přední část kostela bude zabezpečena alarmem. Děkujeme za pochopení!

 

Nešpory

  • pondělí - pátek vás po večerní mši svaté zveme ke společné modlitbě nešpor

 

Pravidelné pobožnosti

  • každé úterý je v kostele v čase 15.00 - 17.45 h adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní
  • o prvních pátcích v měsíci navazuje po mši sv. krátká adorace k uctění Nejsvětějšího Srdce Páně

 

Během dne je kostel otevřen k tiché modlitbě.
Těšíme se na setkání s vámi!
Vaši bratři kapucíni