Bohoslužby v kostele sv. Josefa

  Praha-Nové Město (nám. Republiky)

 kostel na web

 

  Mše svaté

  •   neděle: 8, 10, 17
  •   pondělí – pátek: 8, 18 h
  •   v sobotu mše svatá není

 

 


Oznamujeme
, že ve všední dny je možné zapisovat intence v sakristii kostela od 15 h. do mše sv. v 18 h., o nedělích před a po mši svaté.


Ve všední dny v chladných měsících, po ranní mši svaté, až do odpoledního zpovídání, tj. od 8.00 do 13.30 h., bude kostel uzavřen. Děkujeme za pochopení!

 

Nešpory

  • pondělí - pátek vás po večerní mši svaté zveme ke společné modlitbě nešpor

 

Pravidelné pobožnosti

  • každé úterý je v kostele v čase 15.00 - 17.45 h adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní
  • o prvních pátcích v měsíci navazuje po mši sv. hodinová moderovaná adorace k uctění Nejsvětějšího Srdce Páně, v přítomnosti relikvie sv. otce Pia z Pietrelciny

 

Těšíme se na setkání s vámi!
Vaši bratři kapucíni

 

 

zpovídání od 2.1.2019